Runsas pelaaminen näkyy nuorten miesten elintavoissa ja painossa

Tuoreen oululaisen väestötutkimuksen mukaan paljon videopelejä pelaavien nuorten miesten elintavat ovat heikommat kuin vähemmän pelaavilla ikätovereilla.

Yli kolme tuntia päivässä pelaavien miesten fyysinen aktiivisuus oli vähäisempää ja ruokailutottumukset olivat huonommat. Paljon pelaavat olivat myös useammin lihavia (BMI ≥ 30). Alkoholin kulutuksessa ja tupakoinnissa ei ollut eroa.

Tutkimus toteutettiin osana Oulun yliopiston ja ODL Liikuntaklinikan MOPO-hanketta, jossa tutkittavana oli yli 3500 kutsuntoihin osallistunutta nuorta miestä vuosina 2009–2013. Osallistuneet vastasivat kutsunnoissa laajaan terveys- ja elintapakyselyyn sekä kävivät lääkärintarkastuksessa ja kuntotesteissä. Tutkimukseen valittiin vuonna 2013 pelaamista koskeviin kysymyksiin vastanneet miehet, joita oli 796.

Nuorten miesten fyysinen aktiivisuus on vähentynyt ja istuminen lisääntynyt. Tietokone- ja videopelien pelaaminen ovat yksi osa lisääntynyttä istumiskäyttäytymistä. Vähäinen fyysinen aktiivisuus ja suuri istumisen määrä ovat yhteydessä ylipainoon, ja nuoruuden ylipainon tiedetään johtavan usein aikuisiän lihavuuteen ja terveysongelmiin. Tästä syystä on hyvä tunnistaa ja lisätä tietoisuutta eri istumiskäyttäytymisen muotojen vaikutuksesta elintapoihin.

Tutkimus julkaistiin 30. maaliskuuta BMC Public Health -lehdessä.

Julkaisu: Tuulia Puolitaival, Mirjam Sieppi, Riitta Pyky, Heidi Enwald, Raija Korpelainen & Marjukka Nurkkala. Health behaviours associated with video gaming in adolescent men: a cross- sectional population-based MOPO study. BMC Public Health 2020;20:415.

Viimeksi päivitetty: 9.6.2020