Connecting you with your digital twin: 6G will bridge the physical with the virtual

Yhteys digitaaliseen kaksoseesi: 6G linkittää fyysisen ja virtuaalisen

6G:ssä on kyse koko alan pelisääntöjen nopeasta muuttumisesta, minkä vuoksi on elintärkeää tarkastella tietoliikenteen tulevaisuutta monialaisesti, sanoo työelämäprofessori Seppo Yrjölä.

Yrjölä on työskennellyt matkaviestinnän alalla 1G:stä lähtien 6G:hen asti, joten hänen asiantuntijuutensa on omaa luokkaansa. Tällä hetkellä Yrjölän työnkuvaan kuuluvat Pääinsinöörin tehtävät Nokiassa sekä osa-aikainen työelämäprofessuuri Oulun yliopistossa tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnassa osana 6G Flagship -tutkimusohjelmaa.

-Olen aina ollut kiinnostunut tutkimuksesta, syvemmästä asioiden pohtimisesta ja tulevaisuudennäkymien luomisesta. Kun liiketoiminnan tahti kiihtyy kiihtymistään, on todella tärkeää pysähtyä tarkastelemaan pidemmän aikavälin näkymiä. Juuri tätä 6G Flagship tarjoaa: perusteltua ja perusteellista tutkimusta yhdistettynä liiketoiminnan käytäntöihin ja realiteetteihin, Yrjölä sanoo.

 

Yrjölä kuvailee omaa osuuttaan 6G-tutkimuksessa kolmen asian tarkasteluna: nopeat pelisääntöjen muutokset teknologian alalla, liiketoimintamallien kehittäminen sekä sääntely ja toimintapolitiikka.

-Urallani olen oppinut, että innovaatioita tapahtuu, kun eri tieteenalat ja toimialueet limittyvät. Ei tarkastella teknologiaa pelkkänä teknologiana, vaan huomioidaan ympäristö, yhteiskunnallinen muutos, toimintapolitiikat, kestävyys ja niin edelleen.

 

Talouden alalla on siirrytty palvelupohjaisiin liiketoimintamalleihin, alustatalouksiin ja niiden ekosysteemeihin. Langaton maailma on pitkään ollut yhdistettävyyspohjainen, ja nyt ihmisten lisäksi yhdistetään yhä enemmän myös esineitä toisiinsa (esineiden internet eli IoT). Innovaation ja liiketoiminnan teknologisia vetureita ovat esimerkiksi tekoäly ja kasvavan tuottavuuden tavoittelu, kun taas kestävän kehityksen tavoitteet ja yhteiskunnalliset haasteet juontavat juurensa maailmanlaajuisista teemoista, kuten koulutuksesta, terveydestä ja hyvinvoinnista, yksityisyydestä, ikääntymisestä, kaupungistumisesta ja ilmastotoimista. Yrjölän LinkedIn-profiilin otsikko kiteyttää tämän ajatuksen seuraavasti: “Digitizing 70% of the GDP that has not yet been digitized.” (Digitalisoimassa 70:tä prosenttia BKT:sta, jota ei ole vielä digitalisoitu.)

-Minulle 6G Flagshipissä on kyse innovaatioverkoston rakentamisesta kaikista näistä asioista tosiaikaisesti; fyysisen maailman eli esineiden sekä digitaalisen maailman, digitaalisten kaksosten ja biologisen maailman, meidän ihmisten yhdistämisestä. Ihmisten yhdistämisestä, esineiden yhdistämisestä ja myös tiedon ja älykkyyden yhdistämisestä, Yrjölä sanoo.

 

Mikro-operaattorit, uudet liiketoimintatavat

 

6G ja sen lupaus lähes välittömästä langattomasta yhdistettävyydestä ajaa tietojenkäsittelyn kehitystä. Yrjölän mielestä keskitetystä tiedosta, kuten ympäri maailmaa olevien kaupunkien massiivisista palvelinklustereista, tullaan siirtymään paikalliseen reunapilveen. Lisätyn todellisuuden kaltaiset asiat edellyttävät tosiaikaista analyysia, jotta käyttäjän laseihin tai muuhun silmäkappaleeseen tuleva vaste tuntuu todellisuudelta.

-Sanotaan vaikka, että olen Japanissa ja haluan lukea ruoan japaniksi ilmoitetut ainesosatiedot. Katsoessani tätä kohdetta sen päälle tulee käännös, ja kun katson seuraavaa sushi-palaa, 6G-tutkatunnistus kertoo minulle kalan laadun. Tietoja ei enää lähetetä keskitettyyn analyysiin, josta ne raportoidaan takaisin, vaan kaikki tämä tapahtuu käyttäjää seuraavassa reunasumussa- ja pilvessä. Tämä on yhdistettyä tietoa, lisättyä tietoa, Yrjölä kertoo.

 

Kun tapa luoda, käsitellä ja kuluttaa tietoa muuttuu, myös tietojen omistajuus, liiketoimintamallit ja toimintapolitiikka muuttuvat.

-Siirrytään omistamisesta käyttöön. Mikään yksittäinen matkapuhelinoperaattori ei omista kaikkia resursseja tulevaisuudessa. Paikallisverkkoja tullaan perustamaan lisää spontaaniverkkoina, ja ne tulevat koostumaan virtuaalisista resursseista. Tämä tarkoittaa sitä, että markkinoista tulee koostamisen ja välittämisen markkinat. Toinen tärkeä kysymys on se, kuka omistaa markkinat. Kenellä on pääsy sinne? Sitten päästäänkin sääntelyyn ja toimintapolitiikkaan, jossa yksi keskeinen seikka on se, kuka tietoja saa käyttää ja mihin. Tätä voidaan tarkastella hyvin eri tavoin eri puolilla maailmaa. Yhdysvalloissa painotetaan teollisuutta ja liiketoimintaa, Euroopassa korostetaan yksilöä kun taas Aasiassa yhteiskuntaa, Yrjölä sanoo.

 

Yrjölä pohtii syvemmin yksityisyyttä ja turvallisuutta.

-Ihmisen näkökulmasta asia kiteytyy kahteen kysymykseen. Kehen voin luottaa? Mihin voin luottaa? Kyse on luottamuksesta ihmisten välisessä, ihmisen ja koneen välisessä sekä koneiden välisessä kanssakäymisessä. Miten keskinäinen valvontajärjestelmä toteutetaan? Voinko kieltäytyä? Nämä ovat olennaisia kysymyksiä 6G-tutkimuksessa.

 

Peilimaailma ja digitaalisen elämämme identiteetti

 

Kun puhutaan fyysisen, biologisen ja digitaalisen maailman yhdistämisestä, Yrjölä tuo esiin peilimaailman käsitteen, fyysisen ja biologisen maailman digitaalisen esityksen. Yrjölä näkee peilimaailman laajempana käsitteenä kuin pelkästään digitaalisten kaksosten luomisena fyysisille kohteille, kuten koolle, muodolle, 3D-kuville ja ominaisuuksille.

-Kyse on kaikkien fyysisten ominaisuuksien dokumentoinnista, mutta myös kaikkien kontekstuaalisten ja muiden tietojen, toiminnon, tarkoituksen, kaikkien määrittävien parametrien sisällyttämisestä. Sinulla voi olla pukuhuoneessa digitaalinen kaksonen, jonka avulla näet, miltä vaate näyttäisi päälläsi. Jos tähän vielä lisätään esimerkiksi pulssi ja verenpaine, päästään lähemmäksi oikeaa digitaalista kaksosta, jonka avulla voisit huolehtia terveydestäsi ja hyvinvoinnistasi, Yrjölä sanoo.

 

Yrjölän mukaan peilimaailmassa on kyse kyvystä liikkua digitaalisessa maailmassa. Valtamerirahtialuksen konehuoneesta tai teollisuustuotantolaitoksesta voi olla täysin virtuaalinen kuva. Tätä kuvaa voidaan käyttää monimutkaisten järjestelmien suunnitteluun, optimointiin ja uudelleensuunnitteluun ennen fyysisten muutosten tekemistä.

-Kaikki nämä digitaaliset kaksoset liitetään toisiinsa tosiaikaisen peilimaailman luomiseksi, ja 6G on juuri tämä liittävä tekijä, Yrjölä sanoo.

6G:n tarjoamien mahdollisuuksien ja haasteiden tarkastelu edellyttää pitkän aikavälin ja kokonaiskuvan huomioimista, ja Yrjölä toteaa, että kyse on tutkimuksen moni- ja poikkitieteellisestä lähestymistavasta. Yrjölällä on pitkät suhteet 6G:n eri osapuolien kanssa, ja monin tavoin hän jatkaa yhteistyötään useiden aiempien kumppaneidensa kanssa. Silti hän toivottaa alan uudet ihmiset, toimijat ja ideat tervetulleiksi.

-Kannustan kaikkia, jotka haluavat osallistua tähän tutkimukseen omalla panoksellaan, ottamaan yhteyttä minuun ja lippulaivahankkeeseen. Tämän vuoden kaikkein ensimmäinen 6G Summit Levillä oli loistava alku tutkimushankkeelle sekä ainutlaatuinen tilaisuus kaikille tämän aihealueen toimijoille kokoontua saman katon alle, Yrjölä sanoo.

 

Seuraava 6G Summit järjestetään Levillä 17.-20.3. Se tulee olemaan jälleen ainutlaatuinen tilaisuus nähdä 6G-tutkimuksen suunta sekä muokata sitä ja tulevaisuuden maailmaa. Haku on auki työpajoihin, joissa kirjoitetaan seuraava 6G White Paper.

 

Seppo Yrjölän Professoriluennon puhe:

Viimeksi päivitetty: 19.12.2019