Koronavirus COVID-19: Tarkennetut ohjeet 12.3.2020

Oulun yliopisto on tarkentanut ohjeita liittyen koronavirus COVID-19 tilanteeseen.

Yliopiston kaikessa toiminnassa lisätään henkilöiden välistä etäisyyttä. Luentojen verkkolähetyksiä ja etäopiskelumahdollisuuksia lisätään. Mikäli opiskelijalla on flunssaoireita, hän ei saa tulla kampukselle eikä osallistua yleiseen luentotilaisuuteen, muuhun opetustilanteeseen tai tenttitilaisuuteen. 

Isoja seminaareja tai tapahtumia ei järjestetä toukokuun loppuun saakka. Tarvittaessa tapahtuman järjestäjä tekee peruutuspäätöksen tapahtumakohtaisen riskiarvion perusteella huomioiden akuutti tartuntatilanne, tilaisuuden luonne, osallistujamäärä sekä järjestämispaikka. Etäyhteyksiä suositellaan käytettävän seminaarien ja tapahtumien järjestämisessä. Toukokuulle suunniteltu Oulun yliopiston promootio siirretään syksylle 2020. 

Toistaiseksi emme ota vieraita vastaan ulkomailta. Jo sovituissa väitöstilaisuuksissa vastaväittäjän vierailu on mahdollinen.

Mikäli etätyö on mahdollista, sen tekemistä suositellaan. Kaikki sisäiset kokoukset suositellaan järjestettäväksi verkkokokouksina. Työntekijä, jolla on flunssan oireita, ei saa tulla kampuksille. Esihenkilöiden kanssa sovitaan tarvittavat etätyökäytännöt näihin tilanteisiin.

Kaikkea matkustamista tulee välttää. Välttämättömistä työmatkoista työntekijä tekee yhdessä esihenkilön kanssa matkustuspäätöksen riskiarvion perusteella.

Opiskelijavaihdossa ulkomailla olevat opiskelijat voivat halutessaan palata Suomeen. Oulun yliopisto korvaa välttämättömät matkakustannukset opiskelijalle. Komennusmatkalla olevat työntekijät saavat halutessaan palata Suomeen. Ulkomailta palattaessa tulee odottaa 14 vuorokautta ennen kampuksille tuloa.

Aluehallintovirasto on ilmoittanut kieltävänsä yli 500 hengen tilaisuudet. Kevään valintakokeet tullaan tämän hetkisen tiedon mukaan toteuttamaan eri tiloissa siten, että enimmäishenkilömäärä ei ylity. Valintakokeiden toteuttamista suunnitellaan yhteistyössä yliopistojen kesken.

Oulun yliopiston koronavalmiusryhmä kokoontuu joka päivä ja päivittää ohjeita tilanteen ja viranomaisohjeiden muuttuessa.

 

Muokattu: Epidemia-alueiden luokittelusta on tämän tiedotteen julkaisemisen jälkeen luovuttu ja  yliopiston ohje muutettu koskemaan ulkomaita.

 

Viimeksi päivitetty: 13.3.2020