Maistiaisia tieteestä lapsille ja nuorille, LUMA2020

Maistiaisia tieteestä lapsille ja nuorille

”Katso, me tehtiin näin hieno sateenkaari. En edes tiennyt, että tällaista voi tehdä. Tämä on enemmän kuin kivaa!” Näin pohti esikoululainen harjoiteltuaan päiväkodissa pipetin käyttöä ja tutkittuaan värien sekoittumista ja sokeriveden tiheyttä Oulun yliopiston LUMA-keskuksen järjestämissä tiedemaistiaisissa. Tiedekasvatus tavoittaa Oulun seudulla yli tuhat lasta ja nuorta.

Tiedemaistiaiset ovat osa LUMA-keskuksen toimintaa ja syksyllä 2019 alkanutta opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa kansallista LUMA2020-hanketta. Hankkeen tavoitteena on tukea lasten ja nuorten innostusta ja opiskelumotivaatiota matematiikkaa, luonnontieteitä ja teknologiaa kohtaan sekä kehittää LUMA-aineiden opetusta ja oppimisen laatua varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin.

Hanketta toteuttamaan valittiin syksyllä 2019 hakemusten perusteella kehittäjäyhteisöjä varhaiskasvatuksesta aina lukioon ja ammatillisiin oppilaitoksiin saakka.

Hankkeessa mukana olevien yhteisöjen toiminta ja hankkeen toteutus on kytketty  StarT-ohjelmaan, jossa lapset, nuoret ja kasvattajat oppivat yhdessä jakamalla hyviä opetuskäytänteitä ja monitieteisiä projekteja paikallisissa ja valtakunnallisissa tiede- ja teknologiatapahtumissa.

Osana hankkeen toimintaa opettajille ja varhaiskasvatuksen henkilöstölle järjestetään täydennyskoulutuksia, joissa oman yksikön projektien suunnittelun lisäksi syvennytään projektioppimiseen ja tutkimisen taitoihin oman lapsi- tai nuorisoryhmän näkökulmasta. Kehittäjäyhteisöjen toimintaa tuetaan myös tarjoamalla valmiita toteutusideoita ja materiaaleja sekä luomalla edellytyksiä yliopistoyhteistyön käynnistämiseen.

Esimerkiksi varhaiskasvatukseen suunnatuissa tiedemaistiaisissa lapset ovat tehneet pieniä kokeellisia tutkimuksia. Samalla on kerätty tutkimusaineistoa siitä, miten 2-6 -vuotiaat hahmottavat tutkijan työtä ja tutkimisen taitoja sekä millaisia tarpeita ja haasteita tiedekasvatuksen monipuoliseen toteuttamiseen päiväkodeissa liittyy. Kehitteillä olevaa LUMA-keskuksen materiaalilainaamoa on hyödynnetty ja testattu useissa LUMA-kehittäjäyhteisöissä.

LUMA2020-hanke näkyy myös vapaamuotoisissa tiedekasvatuksen yhteistyötapahtumissa, jotka ovat parin kuukauden aikana tavoittaneet jo satoja perheitä ja harrastusyhteisöjen jäseniä. Keväällä 2020 hankkeessa on edessä levittämisvaihe, jolloin kehitettyjä hyviä käytänteitä tuodaan esiin esimerkiksi erilaisissa täydennyskoulutustilaisuuksissa, tiedekerhoissa, tiedeleireillä ja vapaa-ajan yleisötapahtumissa.

Huoltajien kommentteja tiedekasvatuksesta päiväkodeissa:

Mielestäni tämä hanke on tosi hieno juttu! Mukavaa, että lapset pääsevät tähän mukaan. Pidän erittäin tärkeänä, että näiden taitojen opettelu aloitetaan jo varhain.

Olemme tosi innoissaan tästä uudesta jutusta. Odotamme mielenkiinnolla!

Aivan mahtava juttu tämä LUMA. Mukavaa, että jo alle 3v saa osallistua tiedejuttuihin ja kehittää omaa ajattelua jo pienestä lähtien. Meillä isompi eskarissa oli tosi innoissaan tiedepäivästä, lisää!

Hienoa, että lapsen luontaista kiinnostusta tutkia uusia asioita hyödynnetään ja ehkä myös sytytetään motivaatiota tulevaisuuden koulutielle.

Minusta on hienoa, että lapset pääsevät tutustumaan tieteen maailmaan heidän ikäisilleen räätälöidyllä sisällöllä.

Lisätietoa: http://2020.luma.fi/

Susanna Hasiwar, suunnittelija, Oulun yliopiston koulutuspalvelut

 

Kuva: Tiina Komulainen

 

Viimeksi päivitetty: 21.11.2019