University of Oulu, 2016

Professorit: Todistusvalinnan möröt liioiteltuja

Todistuksen painoarvon kasvu yliopistojen opiskelijavalinnassa ei näytä kovin uhkaavalta, sanovat Oulun yliopiston professorit.

Julkisuudessa on viime päivinä keskusteltu todistusvalinnan laajenemisesta yliopistojen opiskelijavalinnassa. Se tarkoittaa, että ylioppilastutkinnon arvosanoilla on entistä suurempi painoarvo etenkin ensi vuodesta lähtien. Toistaiseksi todistusvalintaa on laajennettu merkittävästi vasta kauppatieteissä.

Huolena on muun muassa esitetty, että opiskelijat tulevat opiskelemaan liian vähäisellä tietopohjalla, kun he eivät olet lukeneet pääsykoeteosten sisältöä. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa ei ole nähty julkisuudessa kuvattua reputtamisilmiötä, jossa opiskelijat eivät läpäisisi ensimmäisen vuoden kurssejaan.

”Meillä on panostettu opintojen alkuvaiheen ohjaukseen, joka on onnistunut hyvin”, sanoo Oulun kauppakorkeakoulun koulutusdekaani, professori Janne Järvinen.

Oulun yliopiston professori Olli Silvén kommentoi Twitterissä, että todistusten painoarvon kasvu ei näytä johtaneen negatiivisiin seurauksiin opintojen etenemisessä. Tukena hän käytti kuvaajaa, joka näyttää ensimmäisen vuoden opintopistekertymät Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa yhdeksänä eri vuonna.

”Voi myös kysyä, kuinka mielekästä on laittaa iso osa ikäluokasta opiskelemaan yli lukiokurssien sisällön meneviä pääsykoeteoksia aloille, joille vain harvat lopulta pääsevät opiskelemaan”, sanoo Oulun yliopiston professori Jouni Pursiainen.

”Esimerkiksi lääketieteisiin on pyritty jo vuosia opiskelemaan lukion oppisisältöjen perusteella, eikä erillisiä pääsykoekirjoja ole enää käytössä. Opiskelijavalinnan uudistuksissa on nimenomaan pyritty siihen, että hakemiseen ei vaadittaisi kuukausia kestävää luku-urakkaa”, Pursiainen toteaa.

Professori Pursiaisen mukaan yliopistoissa on pyritty saamaan pääsykokeiden kautta sitoutuneempia opiskelijoita, mutta samaan aikaan myös erilaisia todistus- tai suoravalintoja on kehitetty.

”Riippunee alasta, miten tehokkaita nämä sitouttamistoimet ovat olleet. Kemian alalla, jota opiskelijat usein käyttivät väliportaana lääketieteen opintoihin, eivät mitkään sitouttamismenetelmät toimineet. Ensikertalaiskiintiöiden myötä nämä alan vaihtajat vähenivät ja alkoivat ilmeisesti viettämään välivuosia.  Alasta riippumatta moni opiskelija huomaa vasta opintojen aikana, vastaako ala hänen tavoitteitaan, ja siinä mielessä alanvaihtajia on varmasti myös tulevaisuudessa.”

 

Oulun yliopisto on juuri julkaissut laajan valtakunnallisen tietopaketin Ainevalintatietoa lukiolaisille. Sivulle on koottu tietoa lukion ainevalintojen ja ylioppilaskokeen arvosanojen vaikutuksesta yliopistojen opiskelijavalintaan. Sivu sisältää myös vuonna 2020 laajenevan todistusvalinnan ja aikaisempien opiskelijavalintojen vertailua.

Professori Jouni Pursiainen on käytettävissä valtakunnallisen ainevalintatiedon asiantuntijana.

Viimeksi päivitetty: 28.5.2020