University of Oulu, 2016

Oulun yliopisto sai tutkimuksen profiloitumisen vahvistamiseen 6,6 miljoonaa euroa

Suomen Akatemia on tehnyt rahoituspäätökset yliopistojen tutkimuksen profiloitumisen vahvistamiseksi. Oulun yliopisto sai yhteensä 6,6 miljoonaa euroa digitaalisen terveyden, epäorgaanisten sivuvirtojen kiertotalouden sekä suurten data-aineistojen matemaattisen analyysin ja tekoälyn tutkimuksen vahvistamiseen. Nelivuotisella rahoituksella tuetaan yliopistojen strategioidensa pohjalta valitsemien tutkimusalojen kehittämistä ja korkeatasoisen tutkimuksen edellytysten vahvistamista.

Haku oli järjestyksessään viides yliopistojen profiloitumisohjelmassa. Yliopistojen hakemukset arvioitiin ja asetettiin paremmuusjärjestykseen kansainvälisessä asiantuntijapaneelissa. Paneeli koostui eurooppalaisten yliopistojen rehtori- ja vararehtoritasoisista asiantuntijoista, joilla on monipuolista kokemusta yliopistojen tutkimusta tukevista uudistuksista. Paneeli piti hakemuksia korkeatasoisina.

Oulun yliopiston hakemus arvioitiin korkeimpaan luokkaan 6/6 sekä yleisarvosanaltaan että tärkeänä osana arviointia olleeseen profiloitumisalueen yhteistyöhön ja työnjakoon yliopistojen kesken.  Hakemus arvioitiin kolmanneksi parhaaksi – jo toistamiseen.

Arviointilausunnon mukaan Oulun yliopisto on muita yliopistoja edellä terveysteknologian ja digitaalisen potilasdatan tutkimuksen alalla, mitä edesauttaa vahva yhteistyö yliopistosairaalaan kanssa. Epäorgaanisten materiaalien asiantuntemuksessa on pystytty rakentamaan erottuva profiili.  Matemaattisen analyysin ja tekoälyn tutkimuksen vahvistamisen suunnitelmaa pidettiin erinomaisena, sillä se tukee tutkimusta kaikilla profiilialoilla sekä yhä enemmän tietoon perustuvaa yhteiskuntaa.

”Tämä rahoituspäätös sekä kansainvälisen asiantuntijapaneelin antama arvio strategiastamme ja kehitystoimistamme ovat todella ilahduttavia uutisia. Taustalla on valtavasti työtä ja on hienoa nähdä, miten olemme edistyneet vahvan tutkimusprofiilin rakentamisessa. Haluan lämpimästi kiittää ja onnitella vastuuhenkilöitämme tästä saavutuksesta”, Oulun yliopiston rehtori Jouko Niinimäki sanoo.

Paneeliarvion mukaan Oulun yliopisto on onnistunut viime vuosina vaiheittain rakentamaan vahvan strategisen aseman yliopistokentässä ja vahvistamaan profiiliaan useilla tutkimusaloilla. Tutkimuksen strateginen visio on selkeä ja esitetty toimintasuunnitelma vahvistaa profiloitumista sekä parantaa tutkimuksen laatua suomalaisessa tutkimus- ja innovaatiojärjestelmässä. Monitieteistä tutkimuksen edellytyksen kehittäminen fokusinstituuttien ja yhteistyötä tukevien toimien avulla nähtiin vahvuuksina samoin kuin onnistuminen kansainvälisen henkilöstön rekrytoinnissa. Kaikki valitut profiilialat käsittelevät tärkeitä yhteiskunnallisia kysymyksiä.

”Tämän päätöksen myötä on hienoa päästä toteuttamaan suunnitelmaa ja vahvistamaan tutkimusta profiilialoillamme. Olen todella tyytyväinen saamaamme arvioon profiilialojen kokonaisuuden vahvuudesta ja kolmannesta sijasta tässä arvioinnissa. Kiitän kaikkia valisteluun osallistuneita yhteisestä onnistuneesta työstä ja etenkin teemojen vetäjiä Simo Saarakkalaa, Harri Haapasaloa ja Mikko Sillanpäätä sekä tutkimuspalveluiden johtajaa Teija Kekosta”, tutkimusrehtori Taina Pihlajaniemi sanoo.

Suomen Akatemian tiedote profiloitumisrahoituksesta 17.5.2019

Oulun yliopiston tutkimuksen fokusalueet

Oulun yliopiston tutkimuksen fokusalueiden profiiliteemat

Viimeksi päivitetty: 21.2.2020