University of Oulu, 2019

Työhyvinvointi parantunut Oulun yliopistossa – sijoitus toinen valtakunnallisesti

Työeläkeyhtiö Varman kanssa toteutettu kysely antaa vertailunäkymää hyvinvoinnin tasoon yliopistoissa.

Työhyvinvoinnin myönteinen kehitys on jatkunut Oulun yliopistossa, osoittaa kahden vuoden välein tehtävä yliopistojen hyvinvointikysely. Olemme edistyneet kaikilla osa-alueilla, joita voidaan verrata sellaisenaan vuoden 2017 kyselyyn. Hyvinvointi kehittyi positiiviseen suuntaan kaikissa osioissa jo vuosien 2015 ja 2017 välillä.

Tulokset ovat parantuneet etenkin osioissa ”oman työn sisältö ja osaaminen”, ”työolot” ja ”yhteisöllisyys yksikössämme”. Jo ennestään vahvaksi arvioitu osio ”lähiesimiestyö” on vahvistunut edelleen ja on nyt 4,09 asteikolla 1–5 (viimeksi 3,98).

12 yliopiston valtakunnallisessa vertailussa Oulun yliopisto nousi toiselle sijalle. Edellä mainituista osa-alueista peräti kolme sijoittui ensimmäiselle sijalle. Yhteisöllisyys yksikössämme -kokonaisuudessa olimme toisella sijalla.

”Työhyvinvointikysely on tärkeä barometri, joka kertoo työyhteisön tilasta. Olemme valtakunnallisessa mittauksessa hyvässä asemassa, mutta meillä on vielä parannettavaa. Eri yksiköissä täytyy työskennellä aina vähän eri asioiden parissa”, sanoo rehtori Jouko Niinimäki.

Strategisen johtamisen osa-alueella Oulun yliopisto sijoittui valtakunnallisesti jaetulle neljännelle sijalle, kun edellisen kyselyn vertailutuloksissa Oulun yliopisto oli toiseksi viimeinen. Vastauskeskiarvoksi tuli 3,09. Tämän osa-alueen kysymyksiä uudistettiin edelliseen kyselyyn verrattuna.

Suositteluhalukkuudessa on kehitettävää, eikä se ole kovin hyvä millään yliopistolla. NPS-luku kertoo henkilöiden halukkuuden suositella yliopistoa työnantajana. NPS-tulos annetaan –100:n ja +100:n välillä, ja hyvänä pidetään tulosta +30 tai suurempi. Oulun yliopiston NPS oli –6 ja kaikkien yliopistojen NPS –2.

”Meidän pitää keskittyä strategian yhteiseen jalkauttamiseen. Lisäksi haluamme olla yliopisto, jota useammat haluaisivat suositella ysin tai kympin työpaikkana”, Niinimäki toteaa.

Hyvinvointikysely toteutettiin 17.9.–8.10.2019, ja siihen vastasi kaikkiaan 2235 Oulun yliopiston työntekijää. Vastausprosentiksi tuli 75.

Viimeksi päivitetty: 5.12.2019