Nuoret melomassa Oulun yliopiston brändikuvassa

”Työnhakua kannattaa miettiä jo opiskelijana” – työelämä­palvelujen asiantuntija Outi Tolonen on kokenut työllistymisen ammattilainen

Asiantuntija Outi Tolonen kertoo minkälaisia palveluja tammikuussa perustetut työelämäpalvelut tarjoavat yliopistolla.

Yliopistolle avattiin tammikuussa työelämäpalvelut. Työelämäpalvelujen toimipiste on nyt yhden luukun palvelu, jossa työskentelevä työelämäpalvelujen asiantuntija koordinoi opiskelijoiden työelämäpalveluja, hoitaa yhteyksiä yrityksiin ja auttaa myös henkilökuntaa työssään. Työelämäpalvelujen asiantuntijana aloitti Outi Tolonen.

Outi Tolonen.jpg

Työelämäpalvelujen asiantuntija Outi Tolonen toivottaa kaikki työelämäasioista kiinnostuneet tervetulleeksi piipahtamaan toimipisteellään Telluksessa. Kuva: Tiina Strand

Yritysten ja opiskelijoiden linkki

Työelämäpalveluiden perustaminen lähti opiskelijoiden toiveesta ja palautteista. Opiskelijoille on ollut tarjolla paljon erilaisia palveluja työelämään liittyen, mutta jatkossa työelämäpalvelut pyrkivät koordinoimaan ja toimimaan yhtenä yhteyspisteenä työelämäasioissa. Yliopiston lisäksi työelämäpalveluita tarjoavat myös esimerkiksi Urasampo, TE-palvelut ja liitot. Yliopiston työelämäpalveluiden tarkoituksena on myös tuoda näitä palveluita paremmin esille opiskelijoille.

Työelämäpalvelujen perustamisen kautta yliopisto haluaa antaa opiskelijoille parhaat valmiudet työelämään ja parantaa opiskelijatyytyväisyyttä. Työelämäpalveluista opiskelijat saavat apua harjoittelu- tai opinnäytetyöpaikkojen etsimiseen.

Työelämäpalvelut toimivat myös yhteyspisteenä yrityksille, jotka ovat kiinnostuneita rekrytoimaan opiskelijoita. Yritykset ovatkin jo olleet aktiivisia työelämäpalveluiden suuntaan, mikä kertoo siitä, että tilausta keskitetyille palveluille on.

"Olemme jo saaneet yhteydenottoja rekrytointitilaisuuksien järjestämisestä. Oulun yliopisto on erittäin kiinnostava työvoiman tuottaja. Yritykset haluavat löytää tulevaisuuden talentteja ja junioriosaajia ja meiltähän heitä löytyy", kertoo Tolonen.

Tämän vuoksi Tolonen peräänkuuluttaakin opiskelijoiden asennemuutosta.

"Haluaisin opiskelijoiden ymmärtävän omat vahvuutensa ja sen, että he ovat aidosti haluttuja ammattilaisia. Juurikin sen takia työelämäpalvelut haluttiin perustaa tänne Tellukseen, missä opiskelijat liikkuvat. Ehkäpä se, että tuomme erilaisia mahdollisuuksia fyysisestikin näkyville, kannustaa arvostamaan omaa osaamista".

Urasuunnittelu, missä olet?

"Työn ja työnhaun ei pitäisi tulla ajatuksena vasta opintojen loppuvaiheessa, vaan sitä voisi miettiä pitkin matkaa, jolloin oma ammatillinen profiili ja identiteetti kehittyisi jo opiskelujen aikana", sanoo Tolonen.  

Oman alan substanssiosaamisen lisäksi opiskelija kehittää koko opintoajan työelämätaitoja ja ammatillisia verkostoja ja saa erilaisia kokemuksia, jotka auttavat uralla. Näiden avulla omaa uraa on helpompi suunnitella.

"Oulun yliopistosta valmistuu jo nyt ensiluokkaisia oman alansa ammattilaisia. Oman alan substanssiosaamisen lisäksi valmistuvan pitäisi tietää, mitä muita työelämätaitoja hänellä on ja osata kertoa myös siitä osaamisesta.", Oulun yliopistosta itsekin valmistunut Tolonen kertoo.

"Valmistuvalla opiskelijalla pitäisi myös olla näkemys siitä, mistä hakea seuraavaa askelta uralleen. Vaikka yliopisto ei ole ammattikoulu, on ehdottoman tärkeää, että yliopistosta valmistuvalla on oma ammatillinen identiteetti", Tolonen jatkaa.

Työelämäpalveluiden fokus ei ole pelkästään yrityksissä. Yliopisto tuottaa osaajia myös omiin tutkimusyksikköihinsä.

"Tutkijan ammatti on yksi mahdollinen urapolku. Emme pyri siihen, että kaikki valmistuvat opiskelijat hakeutuisivat yrityksiin. Pyrkimyksenämme on, että opiskelijat tekisivät tietoisia päätöksiä omasta urastaan. Olkoon se ura sitten yliopiston palveluksessa tai sen ulkopuolella", Tolonen kertoo. 

"Tavoitteena on, että meidän toiminnasta tulee orgaaninen osa yliopiston toimintaa".

Tapahtumista ideoita

Työelämäpalvelut järjestävät myös tapahtumia, joita Telluksen muu toiminta luonnollisesti tukee. Suunnitelmissa on järjestää esimerkiksi työnhaun ryhmäpäiviä, pienimuotoisia rekrytointitilaisuuksia sekä sparrausta omaopettajille.

"Omaopettajat toivoisivat koulutusta työelämään, osaamiseen ja uraan liittyvissä kysymyksissä, joita heille opiskelijoilta tulee. CV-sohva on myös ollut tykätty konsepti, joka tarjoaa matalan kynnyksen palvelua ". Myöskään Kontinkankaan kampusta ei unohdeta tapahtumien järjestämisessä.  

"Työelämäpalveluita aiotaan tarjota yhtä lailla myös Kontinkankaalla. CV-sohva onkin jo kiertänyt Kontinkankaalla ja Kontinkankaan Telluksen valmistuessa tulemme yhä enemmän näkymään myös siellä", kertoo Tolonen.

CV neuvontaa

CV-sohvalla opiskelijat voivat jututtaa rekrytoinnin ammattilaisia ja saada näkemyksiä oman CV:n suunnitteluun.

Omaopettajien tukena

"Työelämäpalveluille on ollut paljon kysyntää opiskelijoiden joukossa, mutta emme palvele pelkästään opiskelijoita. Olemme täällä myös omaopettajia, tutkinto-ohjelmien vastuuhenkilöitä ja kaikkia niitä varten, jotka tekevät töitä opiskelijoiden työelämäasioiden kanssa yliopistolla", Tolonen linjaa.

Myös omaopettajat vastaavat omalta osaltaan työelämäasioista. Sen vuoksi työelämäpalvelut haluavat tarjota palveluita ja yhteistyömahdollisuuksia myös omaopeille.

"Omaopet ovat kriittisessä roolissa työllistymisessä. Heidän täytyy tietää minkälaista osaamista tutkinto-ohjelma tuottaa, ja omaopettajat ovat yleensä niitä, joiden puoleen opiskelijat kääntyvät työelämäasioissa. Käytännössä voimme järjestää omaopettajille esimerkiksi koulutustapahtumia".  

"Koska toimintaa ollaan vasta aloittamassa, kaikenlainen palaute ja toiveet ovat tervetulleita", Tolonen kannustaa.

Tohtorista työnhaun asiantuntija

Korkeakoulutettujen työurat ovat Toloselle tuttuja. Hän on Oulun yliopiston alumni, joka on tehnyt pitkän uran työllistymisen ja uravalmennuksen parissa.

"Väittelin tohtoriksi lääketieteelliseltä biokemialta vuonna 2006. Työnhaun ja työllistämisen tematiikka kiinnosti minua jo opiskeluaikana. Menin töihin pieneen bioalan startupiin ja tein siellä rekrytointia muiden hommien ohessa. Aihe alkoi kiinnostamaan niin paljon, että urani vei erilaisiin asiantuntijatehtäviin työnhaun kentällä. Nyt olen tuonut osaamiseni ja verkostoni takaisin yliopistolle kehittääkseni työelämäpalveluita yliopistolla."

 

Lisätietoja työelämäpalveluista ja yhteydenotot osoitteeseen Outi.tolonen@oulu.fi

Koulutuspalvelut tarjoavat pidempikestoista ja syvempää uraohjausta. Lue lisää uraohjauksesta täältä.

 

Teksti: Tiina Strand

Viimeksi päivitetty: 28.3.2019