UNIC Rectors Meeting Feb 5th 2020

Oulun yliopisto yhteistyöhön seitsemän eurooppalaisen yliopiston kanssa – tavoitteina liikkuvuus ja osallisuus

Kahdeksan eurooppalaisen yliopiston edustajat allekirjoittivat 5. helmikuuta 2020 Rotterdamin Erasmus-yliopistossa tehtävänannon uudelle eurooppalaiselle yhteistyöyliopistolle UNICille (The European University of Post-Industrial Cities).

Bilbaon, Bochumin, Corkin, Istanbulin, Liègen, Oulun, Rotterdamin ja Zagrebin yliopistot ovat asettaneet tavoitteeksi lisätä liikkuvuutta ja osallisuutta monimuotoisissa yhteiskunnissa.

Kaupungit kaikkialla Euroopassa kohtaavat samoja yhteiskunnallisia haasteita, kun teollinen tuotanto vaihtuu palvelupohjaiseen talouteen. Näihin haasteisiin kuuluvat esimerkiksi nuorisotyöttömyys, teknologisen kehityksen vaikutukset, siirtyminen uusiutuviin energialähteisiin ja uudenlaiset terveyshaasteet.

”Yhteistyö on erinomainen mahdollisuus sekä meille että suomalaiselle ja eurooppalaiselle korkeakoulutukselle. Verkoston tehtävät sopivat hyvin yhteen Oulun yliopiston vahvuuksien ja strategian kanssa”, sanoo rehtori Jouko Niinimäki.

”Oulun yliopisto tunnetaan yhteiskunnallisesta vaikuttavuudestaan ja tieteen ja eri toimijoiden tuomisesta yhteen. Oulun alueen nopea toipuminen aiemmasta rakennemuutoksesta on huomattu laajalti. Verkoston muiden yliopistojen kanssa haluamme olla yhteiskunnallisen vaikuttavuuden edelläkävijöitä.”

 

Tieto monimuotoistuu yhdessä väestön kanssa

Eurooppalaiset kaupungit ovat sosioekonomisesti ja sosiokulttuurisesti monimuotoisia. Yliopistojen ja ympäröivän yhteisön moninaisuus edellyttää innovatiivisempia, saavutettavia ja osallistavia tutkimus-, opetus- ja oppimismuotoja, jotka vastaavat eri väestöryhmien tarpeisiin.

Monimuotoinen tieto ja asiantuntemus tuottavat uusia lähestymistapoja ja parhaita käytäntöjä ja auttavat eurooppalaista korkea-asteen koulutusta reagoimaan Euroopan muuttuvaan väestörakenteeseen.

”UNIC on hieno mahdollisuus kehittää opiskelijakeskeistä oppimista ja vahvistaa opintojen kansainvälisyyttä fyysisellä ja virtuaalisella liikkuvuudella. UNICin tavoite vahvistaa haastepohjaista oppimisotetta ja kytkeä yhteiskunnallinen vaikuttaminen opetukseen voi luoda jotain ainutlaatuista”, toteaa koulutusrehtori Helka-Liisa Hentilä, joka on johtanut yhteistyön valmistelua Oulun yliopistossa.

 

Opiskelijat aktiivisesti mukana

Rotterdamin Erasmus-yliopiston johtama UNIC-ehdotus on kehitetty tiiviissä yhteistyössä yliopistojen opiskelijoiden kanssa.

”Opiskelijat ovat olleet alusta pitäen yhteyksissä eri kanavissa", kertoo valmistelussa mukana ollut Jonna Hyttinen Oulun yliopiston ylioppilaskunnasta.

”Tulevaisuudessa opiskelijat saavat vielä tasa-arvoisemmat mahdollisuudet liikkuvuuteen ja hyvät valmiudet muuttuvaan työelämään.”

UNIC on pitkäaikainen allianssi, jolla on kolme tehtävää:

1. Yliopistojen välinen kampus antaa opiskelijoille, henkilöstölle ja tutkijoille/opettajille mahdollisuuden liikkua esteettä: opiskella, kouluttaa, opettaa, tehdä tutkimusta, työskennellä tai jakaa palveluita UNICissa riippumatta sosioekonomisesta tai kulttuurisesta taustasta.

2. Superdiversity Academy lisää osaamista ja tukee yliopistoja ottamaan vastaan opiskelijoita ja henkilökuntaa kaikenlaisista taustoista.

3. CityLabs-kohtaamispaikat mahdollistavat tiedonvaihdon ja yhteiskehittelyn kaupunkien ja eri sidosryhmien kanssa.

UNIC-hankehakemus toimitetaan myöhemmin tässä kuussa Euroopan komission European Universities Initiative -hakuun, jolla tuetaan eurooppalaisen korkeakoulualueen syntymistä.

 

UNICin yliopistot:

Bilbao, University of Deusto, Espanja

Bochum, Ruhr University Bochum, Saksa

Cork, University College Cork, Irlanti

Istanbul, Koç University, Turkki

Liège, University of Liège, Belgia

Oulu, Oulun yliopisto, Suomi

Rotterdam, Erasmus University Rotterdam, Alankomaat

Zagreb, University of Zagreb, Kroatia

 

Lisätietoja:

Oulun yliopiston koulutusrehtori Helka-Liisa Hentilä, puh. 0294 484981, Helka-Liisa.Hentila@oulu.fi
 

Kuva: Arie Kers

Viimeksi päivitetty: 6.2.2020