”Näen mihin itse olen päätynyt verrattuna muihin.” Kuulutko kohderyhmään? Vastaa uraseurantakyselyyn

Uraseurannalla kerätään tietoa työuran ensimmäisistä vuosista yliopistosta valmistumisen jälkeen, jotta koulutusta voidaan kehittää. Oman uran ja yliopistosta saatujen oppien pohtiminen auttaa näkemään omia vahvuuksia ja kehitystarpeita.

Tuotantotalouden diplomi-insinööriksi vuonna 2014 valmistunut Tarja Männistö vastasi mielellään viime vuonna uraseurantakyselyyn. Hän halusi saada selville, minne päin Suomea muut valmistuneet ovat päätyneet ja mikä on heidän työtilanteensa. ”Minua kiinnostavat tulokset, jotta näen mihin itse olen päätynyt verrattuna muihin samaan aikaan valmistuneisiin”, Männistö kertoo.

Syksyn 2020 uraseuranta käynnistyy lokakuun alussa. Tällä kertaa kohderyhmänä ovat vuonna 2015 ylemmän korkeakoulututkinnon tai lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneet sekä vuonna 2017 tohtorin tutkinnon suorittaneet. Kyselyn kohderyhmään kuuluvat saavat henkilökohtaisen yhteydenoton.

Valtakunnallisen uraseurannan kautta yliopistot keräävät tietoa alumniensa eli yliopistosta valmistuneiden työuran ensimmäisistä vuosista ja sijoittumisesta työelämään. Urakyselyt auttavat myös nykyisiä ja tulevia opiskelijoita tarkastelemaan uramahdollisuuksiaan ja vahvuuksiaan. ”Pohdin aika paljon omaa uraani, ja sitä, mikä minua motivoi ja on merkityksellistä työssäni”, Männistö kertoo. Hänelle suurin motiivi kyselyyn vastaamiselle olikin selvittää, mitä yliopisto voisi hänelle vielä tarjota. ”Huomaan, että omaa osaamista on pakko kartuttaa, mitä pidempi aika kuluu valmistumisesta. Kaikki tällaiset mahdollisuudet, kuten tämä kysely, kannattaa käyttää hyödyksi.” Lue koko haastattelu > 

”Yliopistosta valmistuneilta saamme arvokasta tietoa yliopistokoulutuksen kehittämiseen ja päätöksentekoon. Maistereiden tulokset vaikuttavat lisäksi yliopistojen rahoitukseen vuodesta 2021 alkaen. Omat alumnimme ja heidän palautteensa ovat todella tärkeitä yliopistolle”, kertoo Oulun yliopiston koulutusrehtori Tapio Koivu. ”Kehittämiskohteina ovat edellisen kyselyn pohjalta olleet tieteidenvälisyys, moniammatillisissa ryhmissä toimiminen sekä yrittäjyystaidot. Jatkossa edistämme koulutuksemme digitalisaatiota ja tutkinto-ohjelmiemme laatua kokonaisuutena, ja näihin saatava kaikki palaute on tarpeen analysoida tarkkaan.” 

Nyt käynnistyvän kyselyn tulokset julkaistaan vuonna 2021. Kohderyhmään kuuluvia valmistuneita lähestytään loka- ja marraskuussa joko tekstiviestillä tai kirjeitse. Oman yliopistonsa alumnirekisteriin yhteystietonsa jättäneitä voidaan lisäksi lähestyä sähköpostitse. Kyselyyn voi vastata verkossa henkilökohtaisen linkin kautta tai paperilomakkeella. Valmistuneita pyydetään arvioimaan tyytyväisyyttä tutkintoonsa ja tähänastiseen työuraansa sekä kuvaamaan työllistymiseensä vaikuttaneita tekijöitä. Yliopisto on kiitollinen jokaisesta vastauksesta. 
Edelliset, vuoden 2019 uraseurantakyselyn tulokset koskivat vuonna 2014 ylemmän korkeakoulututkinnon tai lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneita. Tohtoreiden uraseuranta koski vuonna 2016 tutkintonsa suorittaneita. Oulun yliopiston maisterit olivat työllistyneet erittäin hyvin, 92-prosenttisesti, mutta myös työttömyyttä valmistumisensa jälkeen oli kohdannut 40 prosenttia maistereista ja 29 prosenttia tohtoreista. Bruttopalkat olivat nousseet maistereilla keskimäärin 3700 euroon ja tohtoreilla 4300 euroon. Maistereista 83 prosenttia pystyi hyödyntämään yliopistossa opittua työssään ja tohtoreista 73 prosenttia teki työtä, joka vaativuudeltaan vastasi tohtorikoulutusta.
Lue lisää Oulun yliopiston uraseurantakyselyn tuloksista vuodelta 2019 > 

Aiempien vuosien valtakunnallisten uraseurantojen tulokset ovat julkisesti saatavilla Vipunen-tietopalvelusta. Uraseurannan tuloksiin on myös mahdollista tutustua tietoa visualisoivassa Töissä.fi-verkkopalvelussa

Kuvassa: Oulun yliopistosta valmistunut Tarja Männistö vastasi mielellään uraseurantakyselyyn ja on huomannut, että omaa osaamista on pakko kartuttaa, mitä pidempi aika kuluu valmistumisesta.
 

Viimeksi päivitetty: 1.10.2020