Uusi innovaatio­keskus palvelee tutkijoita

Kevään professorifoorumi kokosi yhteen Oulun yliopiston eri tieteenalojen professoreita. Tilaisuudessa keskusteltiin tutkimustulosten kaupallistamisesta, yritystoiminnan synnyttämisestä ja yritysten kanssa tehtävästä yhteistyöstä.

Tutkimuksesta syntyvien innovaatioiden, yritysyhteistyön ja liiketoiminnan kehittämisen palvelut koottiin vuoden alusta uudeksi innovaatiokeskukseksi, josta käytetään lyhennettä UIC (University Innovation Centre). Se on Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun yhteinen. Keskuksen ytimessä on noin kymmenen henkilön tiimi, jossa on työntekijöitä molemmista organisaatioista.

Innovaatiokeskukselle tulee yhteiset tilat Linnanmaan kampukselle, ja se toimii yhden luukun periaatteella. Apua löytyy niin keksintöihin ja yrittäjyyteen kuin sopivan yhteistyökumppanin löytämiseenkin. Korkeakoulujen tiimiä täydentää samoihin tiloihin tuleva BusinessOulun työntekijä.

Professorifoorumissa haluttiin tuoda näkyville innovaatiokeskuksen toimintaa. Samalla haluttiin saada Oulun yliopiston professorien näkemys, miten keskus voisi parhaiten auttaa tutkijoita, opettajia ja opiskelijoita.

”Innovaatiokeskus ei kerro, mitä tutkijoiden pitäisi tehdä tai miten asioita kannattaisi tehdä”, toteaa Oulun yliopiston yhteistyösuhteiden rehtori Arto Maaninen.

Innovaatiokeskus toimii apuna, jotta jatkossa löydettäisiin enemmän kaupallistettavia ideoita ja saataisiin kehitettyä niitä uudeksi liiketoiminnaksi.

Tutkijoiden avuksi tuodaan osaamista, joka mahdollistaa liiketoiminnan synnyttämisen. Ryhmäkeskusteluissa akilleenkantapäiksi nousivat kaupallistettavan idean tunnistaminen omasta tutkimuksesta ja tiimin rakentaminen. Tutkijoiden vahvuus ei useinkaan löydy siitä, miten tutkimustulos saadaan kaupallistettua tuotteeksi tai palveluksi.

Yliopisto haluaa myös jatkossa olla aktiivisemmassa roolissa omistamiensa spinoff-yritysten toiminnassa. Tällä hetkellä yliopisto on osaomistajana kahdeksassa tutkimuslähtöisessä yrityksessä.

Yhdessä yritysten kanssa

Yliopiston tavoitteena on lisätä yritysyhteistyötä. Osalla tutkimusyksiköistä on jo vahvat perinteet yritysten kanssa toimimisesta, kun taas toiset ovat vasta muodostamassa yhteistyösuhteita.

Innovaatioasiamies Pekka Räsänen esitteli eurooppalaista tutkimusta, jossa on tunnistettu 14 erilaista korkeakoulujen ja yritysten välistä yhteistyömuotoa. Niihin kuuluvat esimerkiksi opiskelijavaihto, täydennyskoulutus, yhteiset tutkimus- ja tuotekehitysprojektit, konsultointi, yrittäjyys ja yhteisten laitteiden hyödyntäminen.

Innovaatiokeskuksen yhtenä tavoitteena on tukea tutkijoita löytämään yhteistyökumppaneita tutkimushankkeisiin. Tämä on tärkeää, koska tutkimus pyörii entistä enemmän täydentävän rahoituksen voimin ja rahoittajien vaatimukset yritysyhteistyön lisäämiseksi ovat kasvaneet.

Käytännössä työ tarkoittaa sitä, että on tunnettava, millaista osaamista korkeakouluista löytyy. Mutta myös sitä, että ymmärretään yritysten tarpeet.

Tutkimuksen merkitys Oululle

”Ilman tutkimusta Oulu olisi paljon pienempi paikkakunta. Arvioisin, että meitä oululaisia olisi jopa 40 prosenttia vähemmän”, kertoo BusinessOulun johtaja Juha Ala-Mursula.

Kaikki innovaatioihin pohjautuvat yritykset eivät ole tutkimuslähtöisiä. ”Useat parhaiten pärjäävät ovat kuitenkin tutkimuksesta lähtöisin”, Ala-Mursula huomauttaa.

Ala-Mursula toi esimerkkinä konenäön tutkimusryhmän. Siellä tehty tutkimus on synnyttänyt lähes parikymmentä tutkimuslähtöistä yritystä, joiden liikevaihto oli viime vuonna noin 23 miljoonaa euroa ja joissa työskenteli 200 henkilöä.

”Oulu on saanut kolmanneksi eniten Euroopassa pääomasijoituksia asukasta kohden”, Ala-Mursula kertoi.

Poikkitieteellisyys nousi päivän aikana useasti esille. Niinpä myös Ala-Mursula teki ehdotuksia siitä, millä aloilla uusia ratkaisuja voitaisiin kehittää yhdistämällä niin eri alojen tutkijoiden kuin alueen yritysten osaamista.

Yliopiston innovaatiokeskus (University Innovation Centre, UIC)

  • vastaa innovaatioihin, yritysyhteistyöhön ja liiketoiminnan kehittämiseen liittyvistä palveluista
  • Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun yhteinen, lisäksi mukana BusinessOulun palvelut
  • toimitilat koko noin 10 henkilön tiimille valmistuvat Linnanmaan kampukselle

Mitä Oulun yliopistosta on syntynyt?

Vuosi

2014

2015

2016

2017

2018

Keksintöilmoitukset

53

54

44

47

35

Prioriteettipatenttihakemukset

2

8

9

9

6

Yliopiston patenttisalkku (patenttiperheiden lkm)

22

24

34

30

35

Teknologiansiirtosopimukset (uudet)

13

13

10

14

9

Uudet tutkimuslähtöiset yritykset1)

5

5

4

3

3

Proof of Concept (PoC) -hankkeet

-

6

9

11

9

Business Finlandin TUTLI-rahoitus (uudet hankkeet)2)

6

5

6

5

5

 

Katso lisätietoja Oulun yliopiston tutkimuslähtöisistä yrityksistä: https://www.oulu.fi/yliopisto/startups

Katso kaikki Oulun yliopiston tutkimustulosten kaupallistamiseen tähtäävät TUTLI-rahoitteiset projektit: https://www.oulu.fi/yliopisto/tutli

Professorifoorumi on kaksi kertaa vuodessa järjestettävä, Oulun yliopiston professoreille ja rehtoreille suunnattu tilaisuus, jonka tavoitteena on tuoda esiin professorin työtä koskevia ajankohtaisia teemoja ja tarjota foorumi keskustelulle. Seuraava professorifoorumi pidetään syys-lokakuussa 2019.

 

Teksti: Maarit Jokela

Kuvat: Lasse Lehto

Viimeksi päivitetty: 4.4.2019