Uusi murskain kehitetty Oulu Mining Schoolissa

Oulun yliopistossa on kehitetty aivan uudentyyppinen murskausmenetelmä malmien mineraalien hallittuun erottamiseen. Laitteen kehitystyössä tavoitteena on ollut teollisen murskausprosessin tehostaminen ja energiankulutuksen vähentäminen.

Uuden laitteen toimintaperiaate perustuu hienonnettavien partikkelien yksiakseliseen hitaaseen puristamiseen, jossa jokainen partikkeli saa itsenäisen puristumisen koosta riippumatta. Puristusvaiheessa partikkeli hajoaa heikommista kohdistaan, jotka ovat mineraalien rajapinnat. 

”Keskusteluissa hallitusta erottelusta, jossa arvomineraalit erkaantuisivat kokonaisina ja itsenäisinä rakeina, syntyi ajatus telaketjumurskaimesta. Aluksi idea tuntui teknisesti hankalalta, mutta nähtyämme TV-uutisissa panssarivaunun esittelyvideon idea uudenlaisesta murskauskeksinnöstä sai vahvistuksen”, kertovat laitteen keksijät, projektipäällikkö Ilkka Hynynen ja professori (emer.) Hannu Kuopanportti Oulun yliopiston kaivannaisalan tutkimusyksiköstä Oulu Mining School. 

Laitteen erityisominaisuus on, että sama laite murskaa, hienontaa, luokittaa ja kuljettaa materiaalia.

”Laite soveltuu periaatteessa lähes minkä tahansa muunkin materiaalin, kuten kuonan, betonin, lasin, puun ja sähkölaitteiden hallittuun erotteluun ja murskaamiseen. Siksi sillä voi olla laajat käyttömahdollisuudet kaivannaisalan lisäksi esimerkiksi kiertotaloudessa”, sanoo projektipäällikkö Ilkka Hynynen. 

Emeritusprofessori Hannu Kuopanportti jatkaa: ”Laitteen tehokkuus ja pienempi energiankulutus perustuvat yksittäisten partikkelien hitaaseen puristamiseen, puristustilan suureen poikkipinta-alaan. Yksittäisen partikkelin hitaan, yksiakselisen puristamisen on tieteellisesti osoitettu tuottavan eniten uutta pinta-alaa energiayksikköä kohti. Samalla tuotetaan eniten puhtaita vaurioitumattomia kidepintoja, mikä on erittäin tärkeää esimerkiksi kestävän kehityksen vaahdotusrikastuksessa.”

Demolaitetta on tähän mennessä käytetty malmin murskaukseen lupaavin tuloksin. Hugger-murskain on nyt patentoitu Suomessa ja Yhdysvalloissa, ja hakemus on hyväksytty Euroopassa ja maailmanlaajuisesti.

Oulu Mining School on Oulun yliopiston kaivannaisalan koulutus- ja tutkimusyksikkö, jossa tehdään tutkimus- ja kehitystyötä kaikilla kaivannaistoimintaan liittyvillä aloilla sekä geotieteissä.

Hugger-murskaimen prototyyppi Oulu Mining Schoolissa.

 

 

Viimeksi päivitetty: 23.9.2020