University of Oulu, 2019

Oulun yliopisto avaa viisi uutta kansainvälistä koulutusta: epidemiologiaa, kestävää kemiaa, monialaista business-analytiikkaa ja osaajia ICT-alalle

Kansainvälisen koulutustarjonnan kasvattamisen taustalla on erityisosaamisen kysyntä, ja tutkinto-ohjelmia on suunniteltu sidosryhmiä kuunnellen. Uusien koulutusohjelmien tavoitteena on vahvistaa Oulun yliopiston tarjoaman koulutuksen vetovoimaa. Kansainvälisissä tutkinnoissa opetus tapahtuu kokonaan englanniksi. 

Uusien kansainvälisten tutkinto-ohjelmien ensimmäiset opiskelijat aloittavat opintonsa syksyllä 2021. Englanninkielisyys on valttikortti ja valmistaa opiskelijoita arkeen aloilla, joilla työkieli on englanti, myös Suomessa. Koulutukset ovat pääasiassa kaksivuotisia maisteritutkinto-ohjelmia eli opiskelijoilla on jo taustallaan kandidaattitason opinnot. Opiskelijarekrytointia painotetaan kotimaisten opiskelijoiden lisäksi kansainvälisiin opiskelijoihin. Hakuaika kansainvälisiin koulutuksiin alkaa jo tammikuussa. 

”Uusien tutkinto-ohjelmien suunnittelua ovat ohjanneet eri alojen työvoimatarve ja Oulun yliopiston profiloituminen. Kansainväliset, monialaiset tutkinto-ohjelmat tuottavat osaajia Oulun alueen yrityksiin ja elinkeinoelämän palvelukseen. Uskon osaamisen kysynnän yhä kasvavan ja laajentuvan muuallekin”, Oulun yliopiston koulutusvararehtori Tapio Koivu sanoo. 

Uusia tutkintoja suunniteltu sidosryhmien kanssa

Digitalization, Computing and Electronics (Dice) -tutkinto-ohjelma tuottaa IT-alan osaajia työvoimapula-aloille sekä tutkimuslaitosten palvelukseen. Tarjolla on maisterivaiheen ohella myös kandidaattiopinnot, mikä voi sitouttaa opiskelijat vahvemmin Ouluun ja tarjoaa hyvän mahdollisuuden hakijoille, joilla on jokin muu kuin suomenkielinen toisen asteen tutkinto. Dice-tutkinnon suorittaminen tuottaa laaja-alaista ICT-alan osaamista. Kolme eri hakukohdetta tarkentavat osaamisen elektroniikkaan, tietotekniikkaan, kuten tekoälyyn sekä tietojenkäsittelytieteeseen, kuten tietojärjestelmiin ja ohjelmistotuotantoon. Myös Electronics-maisteriohjelma tukeutuu tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan vahvuuksiin.

Business Analytics on tieteidenvälinen maisteriohjelma, jonka tuottamalle uudelle, monialaiselle data-analytiikka-osaamiselle on kasvava tarve yhteiskunnassa ja elinkeinoelämässä. Koulutusohjelma eroaa alan muusta kansainvälisestä koulutustarjonnasta, ja yhdistää Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun ja tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan vahvuuksia. Business Analytics -koulutusta suunniteltiin sidosryhmiä kuunnellen.

”Keskusteluissa todettiin, että liiketoiminnassa kerätyn datan tehokas hyödyntäminen on elinkeinoelämän yksi keskeisimmistä haasteista. Uuden osaamisyhdistelmän odotetaan synnyttävän kaivattua kompetenssia tilanteeseen, jossa kerättyä dataa kyllä on, mutta osaaminen sen hyödyntämisessä yhteiskunnallisesti ja kaupallisesti on vielä kehitysasteella. Tulevaisuudessa nopeus sekä massatiedon että hyvin hiljaistenkin signaalien analytiikassa nousee yritysten ja organisaatioiden kilpailutekijäksi – ja luo opiskelijoillemme hyvät uranäkymät”, koulutuksen suunnittelua koordinoinut Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun professori, Veikko Seppänen kertoo.

Epidemiology and Biomedical Data Science -maisterikoulutuksen sisällöt ovat erittäin ajankohtaisia maailmanlaajuisen koronaepidemian vuoksi. Koulutus sijoittuu terveystieteisiin ja vahvistaa Oulun yliopiston elinikäinen terveys -tutkimuksen fokusaluetta. Opintoihin on mahdollista hakea eri osaamistaustoilla, kuten lääkärin koulutuksella.

Chemistry of Sustainable Processes and Materials -tutkinto-ohjelma kouluttaa kemian osaajia kehittämään kestävän kehityksen mukaisia uusia tuotteita, materiaaleja ja menetelmiä. Tutkinto-ohjelma korvaa suomenkielisen kemian maisteriohjelman. 

Täysin englanninkielisten kansainvälisten tutkinto-ohjelmien määrä kasvaa uusien koulutusten myötä Oulun yliopistossa 23:een.

Uusien tutkinto-ohjelmien kuvaukset, englanniksi > 

 

Viimeksi päivitetty: 17.9.2020