Joustava ja yksilöllinen opiskelu yleistyy

Joustava ja yksilöllinen opiskelu yleistyy

Kaikissa oppilaitoksissa opiskellaan tällä haavaa etänä, mutta moni pitää verkko-opiskelua yleisesti ihanteellisena. Avoimen yliopiston opiskelija Nico Himanka ja filosofian maisteri Jiachen Dong ovat nauttineet opiskelusta, joka sopii elämäntilanteeseen ja on paikasta riippumatonta.

Nico Himanka opiskelee Oulun yliopiston avoimessa yliopistossa ja lukee pääsykokeisiin. Parhaillaan hän keskittyy biokemian kursseihin, mutta on ottanut muitakin mielenkiintoisia opintoja.

“Valitsin oman mielenkiintoni mukaan esimerkiksi ilmastonmuutokseen vaikuttamista käsittelevän kurssin. Tekemäni opinnot ovat olleet maksuttomia, mikä on todella kiva asia. Se kannustaa kokeilemaan ja tutustumaan erilaisiin koulutusväyliin. Jos menee pelkästään pääsykokeen kautta alalle, voi huomata, että ala ei olekaan oma juttu. Löysin itseäni kiinnostavan alan eli biokemian avoimen yliopiston avulla.”

Aiemmin Himanka on tehnyt kemian ja biologian opintoja sekä Helsingin että Oulun avoimeen yliopistoon. Hän pohtii voivansa hakeutua tutkinto-opiskelijaksi Oulun yliopistoon myös avoimen väylän kautta.

“Olen tykännyt todella paljon Oulun yliopiston verkko-opinnoista. Kursseilla on paljon videoita ja tehtäviä, joita voi sitten pähkäillä ja vertailla yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa. Opiskelu on ollut vuorovaikutteista, vaikka se tapahtuukin verkossa.”

Himanka tekee tehtäviä yleensä omaan tahtiinsa töiden jälkeen kotona. Ensin hän vilkaisee tehtävänannon ja materiaalin, sitten kirjoittaa muistiinpanoja ja opiskelee asian, ja siirtyy tehtävän pariin. Motivaatio ja kiinnostus alaa kohtaan ovat auttaneet opiskeluinnon ylläpidossa. Tehtävät ovat olleet sopivan monipuolisia, ja Himanka on innostunut etsimään lisää tietoa opiskelumateriaalien ulkopuoleltakin.

“Saatan etsiä lisätietoa aiheesta vaikkapa Youtubesta. Sieltä löytyy hyvin englanninkielistä materiaalia. Tykkään käyttää videoita oman oppimiseni tukena, ja toivoisin niitä lisää opintoihin. Lisäksi luen paljon kaikkea luonnontieteisiin liittyvää, jossa käydään syvällisesti läpi alan asioita.”

Nico Himanka kokee, että verkko-opinnot ovat vaikuttaneet hänen arkeensa laajasti: luonnontieteiden ala on kytköksissä hänen harrastuksiinsa. Himanka kasvattaa huonekasveja ja on saanut hyödyllistä tietoa esimerkiksi kasvien rakenteesta ja hoidosta. Oman mikroskoopin käyttämiseen hän on saanut myös paljon vinkkejä.

“Koen, että opiskelijoista on huolehdittu hyvin Oulussa, ja vastaanotto on ollut lämmin. Opettajat vastaavat nopeasti sähköposteihin ja heiltä on voinut kysyä asioita matalalla kynnyksellä. Mielestäni opiskelijat ovat pysyneet hyvin kärryillä verkkokursseilla.”

Jiachen Dong ja Nico Himanka ovat tyytyväisiä Oulun yliopiston verkko-opintotarjontaan. Kuva: Jiachen Dong ja Nico Himanka

Maisteriksi Kokkolasta käsin

Jiachen Dong valmistui filosofian maisteriksi kemian tutkinto-ohjelmasta vuonna 2018. Nyt hän työskentelee tutkimusinsinöörinä teollisuudessa. Ennen yliopisto-opintojaan Dong teki fyysistä työtä metalliteollisuudessa valmistuttuaan insinööriksi ammattikorkeakoulusta. Hänet ajoi opiskelemaan halu edetä uralla ja tehdä asiantuntijatyötä.

Dong kävi opintojensa aikana Oulussa vain muutaman kerran. Suurin osa tutkinnosta järjestyi etäopintoina ja verkkomateriaalien perusteella tehtävinä itsenäisinä tehtävinä.

“Yhden laboratoriokurssin tein Oulussa. Kaikki muu oli neuvoteltavissa ja järjestettävissä. Suurimman osan tenteistä pystyin tekemään Kokkolan yliopistokeskuksessa tai muilla järjestelyillä.”

Pelkkää auvoa opiskelu ei ollut: Dong tuskaili aluksi suomenkielisten opintojen takia, mutta kunhan sanasto tarttui, opiskelu helpottui. Luentovideoiden katsominen välillä pysäyttäen auttoi ymmärtämään asian. Ensimmäiset opiskeluvuodet hän teki matematiikan ja kemian kursseja iltaisin ja viikonloppuisin töiden ohessa, mutta se oli raskasta ja hidasta.

“Kiitän suomalaista opintovapaa- ja aikuiskoulutustukijärjestelmää. Pystyin jäämään työstäni opintovapaalle, ja sen aikana kuljin Kokkolan yliopistokeskuksessa ikään kuin koulussa. Menin sinne aamulla opiskelemaan ja tekemään tehtäviä ja lähdin kotiin iltapäivällä. Yleensä opiskelin 6-8 tuntia päivässä. Auttoi, kun tunsin itseni tavalliseksi opiskelijaksi.”

Dong ei olisi voinut opiskella ilman joustavia etäsuoritusmahdollisuuksia. Hänen perheensä ja koko elämänpiirinsä on Kokkolassa, ja arjen siirtäminen osittain tai kokonaan eri kaupunkiin olisi ollut todella vaikeaa. Vaikka Oulun yliopisto ei tarjoa kokonaan verkossa suoritettavia tutkintoja, joustavat opiskelumahdollisuudet auttavat edistämään opintoja kotoa tai eri paikkakunnalta käsin.

Verkko-opinnot ja itsenäinen työskentely sujuivat loppujen lopuksi mainiosti. Jiachen Dong kokee, että oli helppoa yhdistää opinnot muuhun elämään.

“Opiskelu oli joustavaa ja pystyin sovittamaan sen omiin aikatauluihini. Sain mahdollisuuden kehittää itseäni, ja koulutus takasi minulle etenemisen urallani.”

Vuorovaikutteisia verkko-opintoja

Oulun yliopisto on panostanut opintojen digitalisointiin, ja opettajille tarjotaan tukea materiaalien ja pedagogisten menetelmien muokkaamisessa verkkokursseille sopivaksi.

Opintojaksoja on uudistettu verkko-opinnoiksi vauhdilla: vuonna 2019 satoja opintojaksoja tehtiin verkkokursseiksi. Opettajat ovat suhtautuneet verkkokurssien kehittämiseen positiivisesti, sanovat suunnittelija Tiina Vertanen ja tiimipäällikkö Tytti Tenhula opetuksen tuen palveluista.

“Ei riitä, että luentomateriaali laitetaan verkkoon, vaan koko pedagoginen käsikirjoitus täytyy pistää uusiksi”, Tenhula kuvailee.

Opintojaksojen digitalisoiminen hyödyttää sekä yliopistoa että opiskelijoita. Opiskelijat saavat joustavammat tavat opiskella, kun aika- ja paikkasidonnaisuus vähenee. Joustoilla voidaan tukea opintojen etenemistä ja määräajassa valmistumista. Yliopisto saa laajennettua opiskelijajoukkoaan, kun kurssit ovat yhä useamman ulottuvilla, Tenhula ja Vertanen kertovat.

Esimerkiksi avoimen yliopiston kurssitarjonnassa on entistä enemmän verkkokursseja, ja uutena Oulun yliopisto tarjoaa lukiolaisille kurkistusopintoja, jotka voi myöhemmin liittää osaksi tutkintoa.

Tällä haavaa verkkokurssien tilanne on erilainen eri tiedekunnissa. Suurin osa kokonaan verkko-opintoina tarjottavista kursseista on perusopintoja, joskin jonkin verran aineopintoja on myös joukossa. Erityisesti isoja massakursseja on muutettu verkkomuotoon. Erityisiä välineitä verkko-opinnoissa ei tarvitse: tietokone ja internetyhteys riittävät, ja motivaatio sekä opintojen suunnittelu auttavat eteenpäin.

“Luentosalissa pulputtava opettaja ei takaa oppimista, vaan siihen tarvitaan opiskelijan aktiivista oppimista ja sen tukemista”, Tenhula sanoo.

“Tarvitaan syvällistä ymmärrystä ja osaamista sekä työelämätaitoja. Erilaisiin nykyaikaisiin järjestelmiin tutustuminen ja monipuoliset asiantuntijatyön työvälineet ovat tätä päivää”, Vertanen täydentää.

Monipuolisia menetelmiä

Yliopisto on linjannut suosivansa monipuolisia arviointi- ja suoritusmenetelmiä. Opiskelijan arkea helpottavat Moodle-kurssialusta, erilaiset sähköiset työkalut ja Exam-tenttijärjestelmä, josta voi normaaliolosuhteissa varata tentin haluamaansa aikaan. Myös verkkotentit ovat mahdollisia.

Moni opettaja tarjoaa vaihtoehtoisia tapoja oppimistavoitteiden saavuttamiseen, eli opintopisteidensä eteen voi tehdä muutakin kuin luentokurssin ja tentin.

 

Teksti: Heidi Niemi, pääkuva: Mikko Törmänen

 

 

Viimeksi päivitetty: 24.3.2020