Eero Kajantie on vuoden keskosvaikuttaja

Valtakunnallinen Keskosvanhempien yhdistys Kevyt on nimennyt professori Eero Kajantien vuoden keskosvaikuttajaksi.

Kajantie toimii elämänkaarilääketieteen professorina Oulun yliopiston PEDEGO-tutkimusyksikössä. Hän on myös THL:n tutkimuspäällikkö ja Norjan Trondheimin teknis-luonnontieteellisen yliopiston vieraileva professori.

Kajantie on tehnyt uraauurtavaa tutkimusta ennenaikaisesti syntyneiden lasten ja aikuisten terveyden ja hyvinvoinnin parissa jo yli 20 vuoden ajan. Hän on julkaissut yli 350 tieteellistä artikkelia, joista suuri osa keskosista ja keskoshoidosta, ja häneen on viitattu noin 13 000 kertaa tieteellisissä aineistoissa.

Laajoissa seurantatutkimuksissa Kajantien tutkimusryhmä on hyödyntänyt valtakunnallisia rekistereitä ja mm. Oulun yliopiston Pohjois-Suomen syntymäkohorttiaineistoja.

Esimerkkinä mainittakoon Kajantien johtama Ester-tutkimus, jossa on selvitetty keskosuuden ja äidin raskaushäiriöiden pitkäaikaisvaikutuksia nuoren aikuisen terveyteen vuosina 1985-1989 Pohjois-Suomessa syntyneiden joukossa. Tutkimus on ainutlaatuista, sillä aiemmin on tutkittu lähinnä pikkukeskosina syntyneitä aikuisia (n. 1 % vastasyntyneistä), kun Esterissä on keskitytty keskosuuden koko kirjoon (5-6 % vastasyntyneistä Suomessa). Kajantien tutkimusryhmän tutkimukset kattavatkin moninaisemmin koko keskoskirjon mukaan lukien lähempänä laskettua aikaa syntyneet isommat keskoset, joita on lukumäärällisesti huomattavasti enemmän kuin pienimpinä syntyneitä.

Yksinomaan lapsuuden tutkimisen sijaan Kajantien ryhmän tutkimukset ulottuvat mahdollisimman pitkälle nuoruuteen ja aikuisuuteen asti. Hänen tutkimuksissaan on huomioitu laajan alueen molekyylitason (epi)geneettiset mekanismit ja näiden vaikutus erilaisten raskaudenaikaisten häiriöiden elämänmittaisiin sosiaalisiin ja taloudellisiin seurauksiin syntyvälle lapselle ja koko perheelle.

Juuri nyt Kajantien tutkimusryhmän työ on laajenemassa yhteistyötutkimuksiin matalan ja keskitulotason maissa. Vaikka näissä maissa syntyy suurin osa maailman keskosista, heidän pitkäaikaisennusteestaan tiedetään hyvin vähän.

Kajantie on laajasti arvostettu ja pidetty tutkija, joka on myös omalla persoonallaan edistänyt eri organisaatioiden ja toimijoiden välistä hedelmällistä tutkimusyhteistyötä. Kajantie itse mainitsee positiivisena asiana Oulun yliopiston ja THL:n välisen mutkattoman yhteistyön, joka on hänen mukaan edesauttanut keskostutkimuksia.

Professori Kajantie on myös innostanut uusia tutkijoita aiheen pariin, ja tällä tavoin varmistanut monipuolisen keskostutkimuksen jatkuvuuden myös tulevaisuudessa. Esimerkiksi Oulun yliopistossa hän on ohjannut lukuisia väitöskirjoja.

Professori Kajantie toimii tutkimustyön lisäksi lastenlääkärinä. Hänen lääketieteelliset erikoisalansa ovat lastentaudit, perinnöllisyyslääketiede ja terveydenhuolto.  Hänellä on poikkeuksellisen laaja tietämys ja osaaminen keskoshoidosta ja keskosuudesta, ja sen yhteiskunnallisista ja inhimillisistä vaikutuksista. Hän tekee myös tiivistä yhteistyötä keskosvanhempia tukevien yhdistysten parissa niin Suomessa (Kevyt ry) kuin kansainvälisestikin (EFCNI).

Keskosvaikuttajan valitsee vuosittain valtakunnallinen Keskosvanhempien yhdistys Kevyt Maailman keskoslasten päivänä 17. marraskuuta. Yhdistys haluaa valinnoillaan nostaa esiin ajankohtaisia ja ansioituneita henkilöitä keskosten hoitoon liittyvissä asioissa.

Vuoden keskosvaikuttaja valittiin nyt kymmenennen kerran.

 

Viimeksi päivitetty: 20.11.2019