University of Oulu, 2016

Yhteishaussa 2200 opiskelupaikkaa, IT:n ja tekniikan osaajille kysyntää

20.3.–3.4. järjestettävä korkeakoulujen yhteishaku tarjoaa hakukohteita kaikilta yliopiston koulutusaloilta. Paikkamäärittäin eniten hakukohteita on tekniikan ja luonnontieteiden aloilla. 

Oulun yliopistossa on yhteishaun alkaessa haettavana 2200 opiskelupaikkaa kandidaatti- ja maisteriohjelmiin. Opiskelupaikkoja on tarjolla kaikilla yliopiston koulutusaloilla: luonnontieteet ja matematiikka, teknilliset tieteet ja arkkitehtuuri, tieto- ja viestintäteknologia, lääke- ja terveystieteet, biotieteet, kauppatieteet, humanistiset tieteet ja kasvatustieteet. 

Yliopiston tavoitteena on, että valituista hakijoista noin 70 prosenttia on ensikertalaisia eli ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakevia. 

ICT-osaajia tarvitaan, uutena kohteena rakennustekniikka 

Oulun yliopisto jatkaa merkittävänä kouluttajana tieto- ja viestintätekniikan (ICT) alalla. Suomenkielisissä ICT-koulutusohjelmissa on tarjolla 295 opiskelupaikkaa. Alalla on edelleen kova työvoimapula: Oulun kauppakamarin tekemä selvitys kertoo, että Oulun alueen yrityksillä on vuosina 2018–2020 lähes 3000 ICT-osaajan rekrytointitarve. Valtakunnallisesti on puhuttu jopa yli 11 000 osaajan tarpeesta (Teknologiateollisuus 3.5.2018). 

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan viisivuotinen tutkinto-ohjelma on haussa ensimmäistä kertaa. Viime yhteishaussa oli mukana haku alan maisteriohjelmaan. Opetus- ja kulttuuriministeriö palautti rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutusvastuun Oulun yliopistolle alkuvuodesta 2017, tavoitteena vastata etenkin Oulun alueen ja Pohjois-Suomen elinkeinoelämän tarpeisiin. 

Muutoksia hakukohteissa 

Oulun yliopistolla ei ole enää kandidaattiohjelmaa terveystieteissä, vaan tarjolla on kolme maisterihakukohdetta: hoitotiede, terveyshallintotiede tai terveystieteiden opettaja. Myös kaivos- ja rikastustekniikassa on jatkossa vain maisterihaku, johon voi edetä esimerkiksi rakennus- ja yhdyskuntatekniikan, konetekniikan tai prosessitekniikan kandidaattiopinnoista.

Aate- ja oppihistoria on uudelta nimeltään tieteiden ja aatteiden historia. Sitä voi opiskella ainoastaan Oulun yliopistossa.

Haku tiedeviestinnän maisteriohjelmaan järjestetään joka toinen vuosi, ja tänä vuonna hakukohde on mukana tarjonnassa. Koulutuksessa yhdistyvät tieteellisen tiedon hallinta ja käytännön viestintätaidot.

Uratesti ja lisätietoa hakemisesta

Korjaus 3.4.2019: opiskelupaikkojen kokonaismäärää täsmennetty.

Viimeksi päivitetty: 3.4.2019