Oulu University, 2017

Yhteishaku auki normaalisti, Oulu lisää aloituspaikkoja ICT-aloille

Korkeakoulujen yhteishaku alkaa keskiviikkona 18.3. tavalliseen tapaan koronaviruksesta huolimatta, ja valintakokeet pyritään järjestämään. Oulun yliopistoon on yhteishaussa lähes 2400 aloituspaikkaa.

Oulun yliopistossa on yhteishaussa 18.3.–1.4. haettavana yhteensä 2374 aloituspaikkaa kandidaatti- ja maisteriohjelmiin. Opiskelupaikkoja on tarjolla kaikilla yliopiston koulutusaloilla: luonnontieteet ja matematiikka, teknilliset tieteet ja arkkitehtuuri, tieto- ja viestintäteknologia, lääke- ja terveystieteet, biotieteet, kauppatieteet, humanistiset tieteet ja kasvatustieteet.

Uutena hakukohteena on mukana terveystieteiden kandidaattiohjelma.

Uutta on myös se, pääosa Oulun yliopiston uusista opiskelijoista valitaan ylioppilastodistuksen arvosanojen perusteella. Ylioppilastodistuksen arvosanoihin perustuvia valintoja on Oulussa ollut jo pitkään, mutta nyt käytäntö laajenee kattamaan yliopiston kaikki alat. Todistusvalinnan ulkopuolelle jäävät ainoastaan arkkitehtuuri ja osa kasvatusalan hakukohteista, joissa hakijan soveltuvuutta mitataan jatkossakin soveltuvuuskokeilla.

Todistusvalintojen tulokset julkaistaan 12.–27.5.2020, ja ne ovat luettavissa Omassa Opintopolussa.

Yliopiston tavoitteena on, että valituista hakijoista noin 70 prosenttia on ensikertalaisia eli ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakevia.

Runsaasti lisää opiskelupaikkoja tulevaisuuden ICT-osaajille

Oulun yliopistossa on haettavana ICT-alan opiskelijapaikkoja tämän vuoden yhteishaussa peräti 40 prosenttia enemmän kuin viime vuonna.

"Olemme päättäneet nostaa sisäänottojamme reilusti, ja työvoimatarve ja viestit yrityksiltä tukevat päätöstä. Osaajapula on todellinen. ICT-alat tarjoavat jatkossakin äärimmäisen mielenkiintoisia työuria, sillä tekoälyn ja digitalisaation vaikutukset näkyvät kaikkialla”, sanoo dekaani Jukka Riekki tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnasta.

Oulun kauppakamarin tekemä selvitys kertoo, että Oulun alueen yrityksillä on edelleen erittäin voimakas ICT-osaajien rekrytointitarve. Valtakunnallisesti on puhuttu jopa yli 11 000 osaajan tarpeesta.

Oulun yliopistossa alan sisäänotto nousee 300 opiskelijaan. Elektroniikkaan ja tietoliikenteeseen otetaan 85 hakijaa (ennen 60), tietotekniikkaan 85 (60) ja tietojenkäsittelyyn 130 (95). Tulevaisuuden teknologioiden tekijöitä tarvitaan muun muassa viidennen sukupolven langattomiin järjestelmiin (5G), tekoälyyn, robotiikkaan ja terveydenhoidon virtuaalisiin ratkaisuihin.

 

Yliopistot toimivat yhteistyössä opiskelijavalinnan turvaamiseksi ja tiedottavat mahdollisista koronavirukseen liittyvistä erityisjärjestelyistä yhteisesti Opintopolussa tällä sivulla.

Unifi ry 13.3.2020: Yliopistot seuraavat tarkasti koronaviruksen etenemistä – tavoitteena estää viruksen leviäminen yhteiskunnassa ja turvata vuoden 2020 opiskelijavalinnat

Viimeksi päivitetty: 19.3.2020