Pyöräilevä ryhmä

Rahoitusta 203 uuteen aloituspaikkaan Oulun yliopistoon

Valtion kesäkuun alussa hyväksytyssä lisätalousarviossa osoitettiin korkeakouluille rahoitusta valittavien uusien opiskelijoiden määrän lisäämiseksi. Oulun yliopisto saa rahoitusta 203 lisäpaikkaan.

Syksyn 2020 aloituspaikkoja lisätään Oulun yliopistossa yhteensä 325, joista 203 kandidaattikoulutukseen ja 122 maisterikoulutukseen. Kaikkiaan Oulun yliopiston uusien opiskelijoiden aloituspaikkojen määrä nousee lähes 2700:aan. Yliopiston hallitus päätti 249:n aloituspaikan lisäyksestä 20.5.2020 ja vielä 79 paikan lisäyksestä 17.6.2020 kokouksessaan.

Merkittävästi uusien aloituspaikkojen määrä kasvaa tuoreimman päätöksen perusteella arkkitehtuurin ja varhaiskasvatuksen koulutuksiin. Arkkitehtuurin koulutusohjelman aloituspaikkamäärä kasvaa neljänneksellä 40:stä 50:een. Varhaiskasvatuksen uusien opiskelijoiden määrä nousee 20:lla 120:sta 140:een. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö painotti lisätalousarvion rahoituksen jaon yhteydessä, että rahoituksen kohdentamisessa tulisi huomioida erityisesti pula logopedian ja varhaiskasvatuksen opetuksen osaajista sekä ilmastonmuutoksen, energiamurroksen, kiertotalouden ja puurakennusalan osaamistarpeet.

Oulun yliopiston koulutusrehtori Helka-Liisa Hentilän mukaan molemmilla aloilla tarvitaan uusia osaajia. ”Arkkitehtuurin yksikössä on vahvaa puurakentamisen tutkimuksen ja koulutuksen osaamista ja ala on hyvin suosittu. Myös varhaiskasvatuksessa on pulaa kelpoisista opettajista sekä kasvukeskuksissa että koko laajalla Pohjois-Suomen alueella. Todella hienoa, että voimme tarjota lisäpaikkoja hakijoillemme näillä ja muilla aloilla”, hän sanoo.

Arkkitehtuurin lisäksi kandidaattikoulutuksen aloituspaikkoja lisätään teknillisille aloilla konetekniikkaan, tuotantotalouteen ja rakennus- ja yhdyskuntatekniikkaan yhteensä 55 paikkaa. ICT-alan ohjelmiin lisätään 35 paikkaa. 

Humanistisille aloille aloituspaikkoja lisätään yhteensä 39 useisiin koulutusohjelmiin. Kasvatustieteisiin lisätään yhteensä 30 aloituspaikkaa. Luonnontieteisiin paikkoja lisätään 24. Kauppatieteisiin lisätään 20 aloituspaikkaa avoimen väylän kautta hakeville ja alan uusien opiskelupaikkojen määrä kasvaa Oulun yliopistossa 200:aan.

Eri alojen aloituspaikkojen lisäys ei edellytä toimenpiteitä tänä keväänä yhteishaussa mukana olleilta hakijoilta. Hakijoiden kannattaa seurata Opintopolussa julkaistavia tietoja. Valintojen tulokset julkaistaan Opintopolussa 15.7. mennessä.

 

Viimeksi päivitetty: 25.6.2020