Oulun yliopisto osallistuu asiantuntemuksellaan koronaepidemian hoitamiseen

Oulun yliopistolla on hyvät valmiudet osallistua yhteiseen ponnistukseen koronavirusepidemian hoitamiseksi.

Esimerkiksi koronavirustestien tekemiseen yliopisto on pyydettäessä valmis tarjoamaan laite-, reagenssi- ja henkilöstöapua. Viruksen osoittamiseen yksittäisen potilaan näytteestä käytetään geenimonistusmenetelmää (PCR), ja näitä laitteita yliopistolla on useita. Myös koronatestien suorittamiseen löytyy sopivaa ammattihenkilöstöä, kuten laboratoriohoitajia ja bioanalyytikkoja. Lisäksi koronanäytteiden ottoon voidaan kouluttaa työntekijöitä. Tarvittaessa yliopisto sopii resurssiensa hyödyntämisestä yhdessä alueen toimijoiden kuten NordLabin ja sairaanhoitopiirin kanssa.

Lääkäriopiskelijoita koulutetaan kriisivalmiuteen

Koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi yliopiston tiedekunnissa on siirrytty etäopiskeluun. Lähes 90 % kevään opintojaksoista voidaan toteuttaa etänä, mutta pieni osa kursseista ei tarvittavien laitteiden ja tilojen vuoksi taivu etäopiskeluun. Nämä opinnot aikataulutetaan uudelleen.

Loppuvaiheen lääkäriopiskelijoiden opinnoissa pääpaino on potilaiden tutkimisessa ja käden taitojen harjoittelussa. Lääketieteellinen tiedekunta on yhdessä yliopistollisen sairaalan kanssa huolehtinut siitä, että kliinisen vaiheen ryhmäopetukset sairaalan tiloissa 4. ja 5. vuosikurssien opiskelijoille on voitu pääosin toteuttaa. Toimilla turvataan terveydenhuollolle kriittisten opiskelijoiden oikeudet toimia lääkärin sijaisena tulevana kesänä. Yhteistyö sairaanhoitopiirin kanssa on kriisistä huolimatta ollut sujuvaa ja hyvää, dekaani Anne Remes toteaa.

Yliopiston työntekijät, joilla on terveydenhuollon alan koulutus, voivat halutessaan hakeutua töihin esimerkiksi yliopistolliseen sairaalaan. Siirtymisestä on pyritty tekemään mahdollisimman joustavaa.

Maksuttomia opintoja ja laatua etäopetukseen

Koronatilanteesta kärsiville mikro- ja yksinyrittäjille yliopistolla on tarjolla maksuton, mikroyrittäjyyden perusteisiin keskittyvä täydennyskoulutuskurssi. Vahva yrittäjä -kurssilla osallistujat tutustuvat mm. mikroyrityksissä tarvittavaan liiketaloudelliseen osaamiseen ja tekevät suunnitelman oman osaamisen ja jaksamisen parantamiseksi. Kurssi on osa Oulun yliopiston järjestämää mikroyrittäjyyden valtakunnallista koulutusta, joka alkaa toukokuussa.

Koska yliopistojen lähiopetus on pääosin keskeytetty koko maassa, ovat monet yliopistot avanneet avoimen yliopiston etäopintojaan maksuttomasti yliopistojen tutkinto-opiskelijoille. Oulun avoin yliopisto tarjoaa maksuttomia opintoja kevään ja kesän aikana. Tarjolla on lukuisia opintojaksoja luonnontieteiden sekä tieto- ja sähkötekniikan aloilta. Opetustarjontaa päivitetään jatkuvasti.

Oulun yliopiston koordinoimassa OpenDigi -hankkeessa on laadittu peruskouluille etäopetuksen laatusuositukset, jotka on Oulussa otettu nyt laajasti käyttöön opetuksen tueksi ja laadun varmistamiseksi.   

Huipputason tutkimusta ja yhteiskunnallista vaikuttamista

Yliopistolla toimii laaja joukko eri alojen asiantuntijoita tutkimuksen, opetuksen ja innovaatiotoiminnan parissa. He ovat kansainvälisesti verkostoituneita ja edustavat useissa tapauksissa alansa huippua.

Yksi heistä on professori Lari Lehtiö, joka työskentelee akatemiatutkijana biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnassa sekä Biocenter Oulun ryhmänjohtajana. Lehtiön ryhmän yhtenä tutkimuskohteena on COVID-19-tautia aiheuttavan SARS-CoV-2 viruksen proteiini, jota virus käyttää pystyäkseen monistumaan isäntäsolun sisällä. Tutkimusryhmä kehittää menetelmiä, joiden avulla voidaan suuresta määrästä yhdisteitä löytää ne, jotka sitoutuvat viruksen proteiiniin estäen sen toiminnan. Tehokas estäjämolekyyli mahdollistaisi lääkeaineen kehittämisen virusta vastaan.

Yliopiston tutkijat ovat tehneet koronatilanteessa myös uusia tutkimusavauksia, ja parhaillaan käsittelyssä on noin 30 koronaan liittyvää alustavaa hankeideaa.

Oulun yliopiston asiantuntijat ovat ottaneet aktiivisesti osaa yhteiskunnalliseen keskusteluun koronatilanteesta ja antaneet lausuntoja medialle. Yliopiston viestintä jatkaa asiantuntijoiden tarjoamista haastateltaviksi medialle.   

 

 

Viimeksi päivitetty: 15.4.2020