University of Oulu, 2017

Yrittäjyyskasvatuksen palkinto Nivalaan

Pohjois-Pohjanmaan vuoden yrittäjyyskasvatuksen YES Agentti –tunnustus on myönnetty Nivalan lukion yrittäjyyskasvatuksen opettajatiimille Kaarina Keskitalo, Tuomo Hurtig ja Aino Kurtti.

Valtakunnallinen YES ry ja YES-verkosto palkitsee YES Agentti - yrittäjyyskasvatuksen kehittäjä -tunnustuksella vuosittain rohkeita opettajia, uraauurtavia rehtoreita, yrittäjämäisiä kouluja tai loistavia tiimejä, jotka ovat edistäneet yrittäjyyskasvatusta omassa lähiympäristössään. YES Pohjois-Pohjanmaan toimintaa koordinoi Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE.

”Nivalan lukiossa on sisäistetty se, ettei yrittäjyyskasvatus voi olla vain yhden opettajan vastuulla, vaan toiminnan tulee olla yhdessä suunniteltua ja tehtyä” sanoo YES Pohjois-Pohjanmaan aluekoordinaattorina toimiva projektitutkija Jouni Hintikka.

”Lukiossa toimiva opettajien yrittäjyystiimi kehittää yrittäjyyskasvatusta kokonaisvaltaisesti yhteistyössä muiden opettajien ja opiskelijoiden kanssa. Nivalan lukion opettajatiimi on aidosti uudistanut koulutusta lisäämällä ja rakentamalla koulu-yritysyhteistyötä ja viemällä yrittäjämäistä pedagogiikkaa opetukseen. Tiimi on toiminut aktiivisesti yrittäjyyskasvatuksen kehittämisessä, se omaa myönteisen asenteen yrittäjyyskasvatukseen ja innostaa esimerkillään ja asenteellaan myös muita mukaan”.

Kuvassa etualalla palkitut opettajat sekä yrittäjyystiimiin osallistuneet opiskelijat.

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin puolesta onnittelukukat voittajatiimille luovutti Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTREn tutkimusjohtaja Anna-Mari Simunaniemi, joka lausui maakunnallisen yrittäjyyskasvatuksen palkinnon olevan osoitus huomionarvoisesta tekemisestä. Hän toivoi niiden kannustavan lukiota jatkamaan valitulla tiellä ja tekevän upeaa yrittäjyyskasvatustyötä myös tulevina vuosina.

YES on Suomen merkittävin yrittäjyyskasvatuksen asiantuntijaverkosto, jonka tavoitteena on opetushenkilöstöä tukemalla vahvistaa lasten ja nuorten elämässä tarvittavien valmiuksien ja taitojen oppimista ja luoda yrittäjämäistä toimintakulttuuria. YES-palveluja ovat opettajien valmennukset, yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen, koulu-yritysyhteistyö sekä Nuori Yrittäjyys ry:n aluepalvelut. YES rakentaa tulevaisuutta, jossa jokaisella nuorella on mahdollisuus yrittäjyyskasvatukseen.

YES toimii ympäri Suomen alueellisten YESien kautta, joita koordinoi Valtakunnallinen YES ry. Valtakunnallisen YES ry:n jäseniä ovat Suomen Yrittäjät, Taloudellinen tiedotustoimisto TAT, Nuori Yrittäjyys ry, Elinkeinoelämän Keskusliitto, OAJ, Perheyritysten liitto, MTK sekä Suomen 4H-liitto.

YES Pohjois-Pohjanmaa

Viimeksi päivitetty: 9.12.2019