University of Oulu, 2016

Yt-neuvottelut alkavat kahdessa tutkimusyksikössä, yhdessä toimenpideohjelma ilman yt:itä

Oulun yliopiston hallitus päätti 8.2.2019 toimenpideohjelmien käynnistämisestä sekä yhteistoimintaneuvotteluiden aloittamisesta kahdessa yliopiston tutkimusyksikössä.

Yhteistoimintaneuvottelut aloitetaan Opettajat, opettaminen ja kasvatusyhteisöt -tutkimusyksikössä (kasvatustieteiden tiedekunta) koskien musiikkikasvatuksen, musiikin, laulun ja soiton opetusta antavaa henkilökuntaa ja Tähtitieteen tutkimusyksikössä (luonnontieteellinen tiedekunta). Taloustieteen, laskentatoimen ja rahoituksen tutkimusyksikössä (Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu) käynnistetään toimenpideohjelma ilman yhteistoimintaneuvotteluja.

Kasvatustieteiden ja luonnontieteellisen tiedekunnan yksiköiden osalta toimenpidesuunnitelmien taustalla ovat muun muassa koulutusohjelmien vähäiset tutkintomäärät. Taloustieteen, laskentatoimen ja rahoituksen yksikössä tavoitellaan resurssien tarkoituksenmukaisempaa ja joustavampaa kohdentamista.

Yt-neuvottelut koskevat yhteensä 22:ta henkilöä, ja vähennystarpeeksi on arvioitu enintään 6 henkeä.

Henkilöstön edustajille toimitetaan neuvottelukutsu mahdollisimman pian. Varsinaiset neuvottelut aloitetaan 18.2. alkavalla viikolla. Neuvottelut kestävät yhteistoimintalain mukaisesti vähintään kaksi viikkoa, kun työnantajan harkitsemat irtisanomiset, lomauttamiset tai osa-aikaistamiset kohdistuvat alle kymmeneen henkilöön. Neuvottelujen on arvioitu päättyvän 11.3., minkä jälkeen tehdään päätökset toimenpideohjelmista.

Lue lisää neuvotteluiden taustasta > >

Viimeksi päivitetty: 8.2.2019