University of Oulu, 2019

Tervetuloa valintakokeisiin

Tämä ohje koskee Oulun yliopistossa järjestettäviä valintakokeita. Huomioi, että monissa niissä hakukohteissa, joissa on valtakunnallinen valintakoe, on omat valintakoeohjeistukset. Nämä ohjeet löydät sivun alta kohdasta Poikkeukset yleisiin ohjeisiin. Katso onko koulutus, johon haet tuolla listalla ja noudata ohjeita.

Valintakokeisiin valmistautuminen

Oulun yliopisto ei pääsääntöisesti lähetä erillistä kutsua valintakokeisiin. Mahdollisista poikkeuksista kerrotaan aina hakukohteen valintaperusteissa. Tutustu hyvissä ajoin valintakoeaikoihin ja -paikkoihin. Valintakokeisiin voivat osallistua vain ne hakijat, jotka ovat tallentaneet sähköisen hakemuksen määräaikaan mennessä. Valintakokeet eivät ole vielä sähköisiä ja vastaukset kirjoitetaan perinteisesti käsin kynällä paperille.

Oulun yliopiston valintakokeet eivät edellytä pitkää valmistautumista. Valintakokeet perustuvat pääasiassa joko pelkästään lukion oppimäärään tai kokeessa jaettavaan aineistoon tai näiden yhdistelmään.  Tarkista kuitenkin tarkemmat tiedot valintakokeista Opintopolusta hakukohteen valintaperusteista kohdasta ”Pääsy- ja soveltuvuuskoe”.

Jos tulet hyväksytyksi todistuspisteiden perusteella ensimmäiselle hakutoiveellesi, et voi osallistua enää alemman hakutoiveen valintakokeeseen. Jos tulet hyväksytyksi todistuspisteiden perusteella alemmalle hakutoiveellesi, voit osallistua vielä ylempien hakutoiveiden valintakokeisiin.

Valintakoepaikat

Koepaikalle on hyvä saapua hyvissä ajoin ennen kokeen alkua.

Valintakokeita järjestetään kahdella kampuksella Linnanmaalla ja Kontinkankaalla. Pääosa valintakokeista pidetään Linnanmaan kampuksella. Linnanmaan kampukselle kannattaa saapua pääsisäänkäynnistä 2T Erkki Koiso Kanttilan kadun puolelta. Tutustu etukäteen kampuskarttoihin tai lataa Oulu Campus Navigator Google Play tai App Store -sovelluskaupasta.

Sallitut ja kielletyt tavarat valintakokeissa

Ota valintakokeeseen mukaan tavalliset kirjoitusvälineet (lyijykynä tai lyijytäytekynä ja pyyhekumi) sekä kuvallinen henkilöllisyystodistus. Henkilöllisyys tarkistetaan koepapereita palauttaessa, joten sinun tulee ottaa henkilötodistus mukaan istumapaikalle.

Henkilöllisyystodistuksiksi käy jokin seuraavista:

 • kuvallinen henkilöllisyystodistus (passi tai poliisin myöntämä suomalainen, kuvallinen henkilökortti)
 • suomalainen ajokortti, ei mobiiliajokortti
 • EU/ETA-maan henkilökortti

Jos sinulla ei vielä ole edellä mainittuja henkilöllisyystodistusta, hanki sellainen hyvissä ajoin ennen koetta. Koulujen oppilaskuntien kortit tms. eivät ole virallisia henkilöllisyystodistuksia. Jos et pysty todistamaan henkilöllisyyttäsi yllä mainituilla dokumenteilla, tulee sinun olla yhteydessä ennen valintakoetta valintakokeen järjestävän yliopiston hakijapalveluihin.

Istumapaikallesi voit lisäksi viedä:

 • Yksi (1) korkillinen juomapullo, josta on poistettu mahdolliset etiketit
 • Pienet eväät, joiden tulee mahtua yhden (1) litran läpinäkyvään rasiaan tai pussiin.
 • Kokeen aikana mahdollisesti tarvittavat lääkkeet. Lääkkeet on poistettava alkuperäisistä pakkauksista, pois lukien painopakkaukset. Lääkkeet tulee esittää valvojalle saliin tullessa. Laita lääkkeet läpinäkyvään rasiaan tai pussiin.
 • Kertakäyttöiset korvatulpat. Ne tulee esittää valvojalle saliin tullessa. Huomaa kuitenkin, että korvatulppien käyttäminen voi estää sinua kuulemasta ohjeita, joita koevalvoja mahdollisesti antaa kokeen aikana. Käytät siis korvatulppia omalla vastuullasi.
 • Enintään viisi (5) nenäliinaa
 • Viivoitin, teroitin, varalyijyä lyijytäytekynään
 • Joissakin kokeissa on sallittua käyttää laskinta. Tiedot sallituista laskimista löydät hakukohteen valintaperusteista.

Muiden kuin edellä mainittujen tarvikkeiden vieminen istumapaikalle on kiellettyä. Kiellettyjä ovat esimerkiksi:

 • Oma kello. Jokaisessa koesalissa on kello.
 • Nuuskan ja purukumin käyttö

Valintakoetilanteessa

Saavu koepaikalle hyvissä ajoin. Valintakokeesta saa myöhästyä korkeintaan 30 minuuttia. Jos myöhästyt valintakokeesta yli sallitun aikarajan, se tarkoittaa, että et voi osallistua enää kokeeseen tai sopia kokeen uusimisesta. Kokelaita ei missään tapauksessa päästetä saliin enää yli sallitun aikarajan. Kokeesta saa poistua aikaisintaan 60 min kokeen todellisesta alkamisajasta. Kokeen alkaessa valvoja kirjoittaa taululle kellonajan, jolloin sinun on viimeistään lopetettava koetehtävien tekeminen.

Jos et pääse osallistumaan valintakokeeseen, siitä ei tarvitse ilmoittaa erikseen hakijapalveluihin, ellei sinulle ole myönnetty erityisjärjestelyjä. Ole tällöin yhteydessä yliopiston hakijapalveluihin.

Hakijat päästetään koesaliin 10–30 minuuttia ennen kokeen alkua. Käy istumaan valvojan ohjeiden mukaan paikalle, jonka kohdalle on jaettu koepaperit.

Kaikki henkilökohtaiset tavarat (päällysvaatteet, laukut) lukuun ottamatta kokeessa tarvittavia välineitä jätetään valvojien osoittamaan paikkaan. Matkapuhelimet ja muut elektroniset laitteet tulee sulkea ja jättää laukkuun tai päällystakin taskuun.

Kun olet istuutunut valitsemallesi paikalle, et enää sen jälkeen saa vaihtaa paikkaa tai poistua paikaltasi ilman valvojan lupaa. Jos unohdit reppuusi jotakin, mitä tarvitset istumapaikallesi, nosta kätesi ja odota, että valvoja tulee luoksesi.

Älä koske oman istumapaikkasi kohdalla oleviin papereihin ennen kuin valvoja antaa luvan aloittaa koetehtävien tekemisen. Älä missään vaiheessa koske papereihin, jotka ovat muiden kuin oman istumapaikkasi kohdalla.

Kun olet saanut valvojalta luvan aloittaa kokeen, kirjoita heti aluksi nimesi ja henkilötunnuksesi koepapereihin vaadittuihin kohtiin. Kuuntele tarkasti koetilaisuuden alussa annettavat ohjeet. Lue koepapereissa olevat ohjeet huolellisesti!

Jos haluat valvojan huomion, nosta kätesi. Valvoja tulee luoksesi. Kerro asiasi valvojalle hiljaisella äänellä, esimerkiksi jos sinun tulee päästä vessaan. Voit käydä vessassa valvojan saattamana. WC-käynnit ovat mahdollisia vasta sitten, kun kokeen alkamisesta on kulunut 30 min.

Kokeen valvoja ilmoittaa kokeen päättymisestä. Koetulos hylätään, mikäli teet merkintöjä vastauslomakkeeseesi sen jälkeen, kun kokeen on ilmoitettu päättyneen. Valintakokeessa havaittu vilppi tai koeajan ylitys johtaa valintakokeen hylkäykseen.

Valintakokeen palauttaminen

Kokeen alkaessa valvoja kirjoittaa taululle kellonajan, jolloin sinun on viimeistään lopetettava koetehtävien tekeminen. Myös nimesi ja henkilötunnuksesi on oltava kirjoitettuna kaikkiin vaadittuihin vastauslomakkeisiin tämän ajan sisällä. Vastausajan päätyttyä et saa enää lisätä tai muuttaa merkintöjäsi.

Kun lähdet palauttamaan koepapereita, ota mukaasi kaikki tavarat istumapaikaltasi. Palauta kaikki saamasi paperit, myös suttupaperit, vaikket olisikaan tehnyt yhtään tehtävää tai olisit tehnyt vain joitakin tehtäviä. Todista henkilöllisyytesi, kun palautat paperit.

Jos tarvitset todistuksen kokeeseen osallistumisesta esim. Puolustusvoimia varten, pyydä todistusta valvojalta koepapereita palauttaessasi.

Poikkeukset yleisiin ohjeisiin

Diplomi-insinööri ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinnan (DIA) valintakoeohjeet

Kasvatustieteellisen VAKAVA-kokeen valintakoeohjeet

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan valintakoeohjeet

Lääketieteellisten alojen yhteisvalinnan valintakoeohjeet

Tietojenkäsittelytieteiden valintakoeyhteistyön valintakoeohjeet

Viimeksi päivitetty: 20.8.2020