University of Oulu, 2019

Muutokset valintaperusteisiin keväällä 2020

Tälle sivulle on aloittain listattu kaikki ne hakukohteet, joiden valintaperusteisiin on tullut muutoksia poikkeusoloista johtuen keväälle 2020.

Tälle sivulle kootaan lisäksi aineistot valintakokeisiin.

Kaikista sivun hakukohteista on linkki muuttuneisiin valintaperusteisiin.

Sivua päivitetään sähköisten valintakokeiden aineistojen osalta.

Sähköisten valintakokeiden aineistot

 

 

 

Muutokset valintaperusteisiin aloittain

Kandidaatti- ja maisterikoulutukset (3+2 vuotta)

Erityispedagogiikka (mukana VAKAVA kokeessa)

Interkulttuurinen opettajankoulutus (mukana VAKAVA kokeessa)

Kasvatustieteet (mukana VAKAVA kokeessa)

Luokanopettaja (mukana VAKAVA kokeessa)

Varhaiskasvatus (mukana VAKAVA kokeessa)

Musiikkikasvatus

 

Maisterikoulutukset (2 vuotta)

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja

 

Kandidaatti- ja maisterikoulutukset (3+2 vuotta)

Kauppatieteet (mukana kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa)

 

Kandidaatti- ja maisterikoulutukset (3+2 vuotta)

Lääketieteellisten alojen yhteisvalinnan hakukohteet

 

Kandidaatti- ja maisterikoulutukset (3+2 vuotta)

DIA yhteisvalinnan hakukohteet

 

Kandidaatti- ja maisterikoulutukset (3+2 vuotta)

Terveystieteet

 

Kandidaatti- ja maisterikoulutukset (3+2 vuotta)

Tietojenkäsittelytiede

Tietotekniikka (mukana DIA-valinnassa)

 

Viimeksi päivitetty: 16.6.2020