Verkko-opo

Verkko-opo on Oulun yliopiston tarjoama Sujuva-hankkeen materiaalien pohjalta laadittu materiaalipankki, jota opinto-ohjaajat voivat vapaasti hyödyntää uraohjauksessaan. Materiaali sopii myös itseopiskeluun. Materiaali jakautuu kahteen teemaan: itsetuntemus ja alavaihtoehdot.

Itsetuntemus-osio sisältää testejä ja pohdintatehtäviä, jotka kehittävät itsetuntemusta. Alavaihtoehdot-osiossa puolestaan on tiedonhaku- ja pohdintatehtäviä urasuunnitteluun liittyen. Materiaali muodostaa yhtenäisen kokonaisuuden, mutta osioita voi hyödyntää myös itsenäisinä aineistoina. Vaihtoehtoisesti materiaalista voi poimia yksittäisiä tehtäviä oppitunneille ja ohjaustyön tueksi tarpeen mukaan.

Portfolio-osiossa on ohjeet materiaalien pohjalta laadittavaan portfolioon. Portfoliota voi käyttää esimerkiksi osana kurssin arviointia, itsetuntemuksen työkaluna tai portfolion tehtävistä voi poimia yksittäisiä tehtäviä tuntikäyttöön.