Mikroskopian ja nanoteknologian keskuksen laitteistoa

Materiaalianalyysit yrityksille yliopistolta

Kun uuden materiaalin tai tuotteen analysointi, kehittäminen tai valmistaminen on yrityksessä ajankohtaista, kannattaa ottaa yhteyttä Oulun yliopiston Mikroskopian ja nanoteknologian keskukseen. Kallis laiteinvestointi voi olla vältettävissä yhdellä puhelinsoitolla.

Oulun yliopiston Mikroskopian ja nanoteknologian keskuksen (MNT) tutkimusympäristö tarjoaa yritysten käyttöön monipuoliset analyysi-, tutkimus ja -valmistuslaitteistot sekä korkeatasoiset puhdastilat. Tutkimuslaitteistoja voidaan hyödyntää esimerkiksi mikroelektroniikassa, kaivannaisalalla, optiikassa, metallurgiassa, kemiassa ja biolääketieteessä.

Esimerkkejä MNT -keskuksen yrityksille tarjoamista palveluista:

  • Mikro- ja nanorakenteiden sekä materiaalien optisten ja rakenteellisten ominaisuuksien mittaaminen
  • Elektronimikroskopia ja kuvaaminen
  • Monipuoliset alkuaineanalyysit eri laitteilla
  • NMR mittaukset
  • Malmien ja kaivannaisnäytteiden analysointi useilla menetelmillä
  • Monikerrospinnoitteiden valmistus ja analysointi (paksuudet ja materiaalit)
  • Optisten komponenttien ja pinnoitteiden valmistaminen sekä mittaaminen
  • Mikropiirien modifiointi (uudet johdotukset mikropiirin sisällä)
  • Materiaalien laserleikkaus useilla eri lasereilla

MNT -keskuksen palveluja käyttää jo noin 100 yritystä. Keskuksen johtajan Janne Remeksen mukaan asiakkaat ovat tyypillisesti isoja teollisuusyrityksiä, mutta kustannusperusteisesti hinnoitellut palvelut sopivat erinomaisesti myös korkean teknologian startupeille, sillä aloittelevilla yrityksillä ei ole yleensä mahdollisuuksia kalliisiin laiteinvestointeihin.

”Henkilökuntamme räätälöi tarvittavat palvelut ja laitteistot kustannustehokkaasti yrityksen tarpeiden mukaan. Kyse voi olla esimerkiksi tunnin rutiinimittauksesta tai kuukausien projektista. Tarvittaessa voimme käyttää myös muiden yliopiston tutkimusyksiköiden ja –ryhmien infrastruktuuria ja palveluja”, Remes kertoo.

Yritysasiakkaat voivat käyttää laitteistoja itse tai tilata palvelut ”avaimet käteen” periaatteella keskuksen henkilökunnalta. Keskus toimii open access –periaatteella, joten palvelut ovat avoinna kaikille tarvitsijoille.

Viimeksi päivitetty: 22.3.2019