Seuran tehtävä

Seuran tarkoituksena on

  • tukea Oulun yliopistoa, sen toimintaa, yhteiskuntasuhteiden hoitamista ja varainhankintaa
  • edistää ja tukea Oulun yliopiston alumnitoimintaa
  • edistää vuorovaikutusta Oulun yliopiston, siellä opiskelleiden ja siellä toimineiden välillä
  • kehittää Oulun yliopiston opiskeluympäristöä ja edistää opiskelijoiden opiskelumahdollisuuksia yhteistyössä yliopiston ja yliopiston piirissä toimivien yhteisöjen kanssa
  • vaalia ja kehittää Oulun yliopiston akateemisia perinteitä.
     

Seura

  • järjestää mahdollisuuksia yliopistosta valmistuneiden yhdessäoloon, yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen yliopistoyhteisön kanssa
  • järjestää tieteeseen ja yliopiston toimintaan liittyviä tiedotus-, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia sekä akateemisia juhlatilaisuuksia
  • harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa.

Viimeksi päivitetty: 20.3.2018