Vuoden Alumni 2019

Fikosofian tohtori Hannu Raitio (s. 1952 Parkano)

Hannu Raitio suoritti ylioppilastutkinnon Parkanon yhteiskoulussa vuonna 1971. Hän jatkoi opintojaan Oulun yliopistossa pääaineenaan kasvitiede. Luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon hän suoritti vuonna 1975 ja filosofian kandidaatin tutkinnon vuonna 1976. Aineyhdistelmään kuuluivat kasvitiede (ekologissystemaattinen linja), maantiede, kemia ja tilastotiede. Filosofian lisensiaatin tutkinnon hän suoritti vuonna 1987. Filosofian tohtoriksi hän väitteli Oulun yliopistossa vuonna 1990.

Opiskeluaikanaan Raitio toimi Metsäntutkimuslaitoksen Parkanon tutkimusasemalla kenttä- ja tutkimusapulaisena. Valmistuttuaan hän jatkoi tutkijana ja erikoistutkijana niin suotutkimuksen kuin metsänhoidonkin tutkimusosastolla Parkanossa yleten vähitellen johtajan varamieheksi ja lopulta vuonna 1996 tutkimusaseman johtoon. Vuodesta 2004 vuoden 2014 loppuun Hannu Raitio oli Metsäntutkimuslaitoksen ylijohtaja. Virkakautensa lopuksi hän veti suurta hanketta, joka johti Luonnonvarakeskuksen (LUKE) perustamiseen, jonka ensimmäisenä ylijohtajana hän toimi ennen siirtymistään eläkkeelle kesällä 2015.

Hannu Raitio on ollut vastuututkijana monissa eri tutkimushankkeissa, jotka ovat koskeneet mm. metsäpuiden kasvuhäiriöitä, metsäympäristön radioekologiaa, suo- ja metsäekosysteemejä ja metsien ravinnetalouden kehittymistä Suomessa ja mm. Itävallassa. Hän johti myös Terveyttä ja hyvinvointia metsästä -hanketta 2000-luvun alkupuolella. Hannu Raitio on ensimmäisenä Suomessa aloittanut yhdessä Säteilyturvakeskuksen kanssa metsäympäristön radioekologiset tutkimukset. Lisäksi hän on ollut ideoimassa metsäntutkimuksen ja lääketieteen välistä yhteistyötä. Hän on ollut niin Yhdistyneiden Kansakuntien kuin Euroopan unioninkin metsäohjelmien kansallisena koordinaattorina ja ollut laatimassa metsätalouden strategista suunnitelmaa Valko-Venäjällä. Metlan ylijohtajan roolissa hän on ollut monissa eri neuvottelukunnissa ja hallituksissa, kuten International Society of Nature and Forest Medicine INFOMin varapresidenttinä.

Hannu Raitio on julkaissut tieteellisiä artikkeleita kansainvälisissä ympäristö- ja metsäalan julkaisusarjoissa sekä muita artikkeleita ja raportteja noin 300 kappaletta. Hän on toimittanut alaan liittyvän oppikirjan ja hänen julkaisujaan on hyödynnetty metsäalan oppikirjoissa maailmalla. Hän on myös esitarkastanut lukuisia tieteellisiä käsikirjoituksia ja ollut eri opinnäytetöiden tarkastajana. Suuri yleisökin on saanut nauttia hänen laajasta metsiin liittyvästä osaamisestaan. Hän on toimittanut radioon Metsävartti-ohjelmaa ja on usein ollut pyydettynä vieraana TV- ja radio-ohjelmissa. Hän on ideoinut Pirkanmaalle luontopolkuverkostoja, joissa esitellään metsäntutkimusta ja sen tuloksia.

Hannu Raitio on Oulun yliopiston kasviekologian dosentti. Hän on saanut Emanuel Merckin palkinnon Suomen metsien hyväksi tehdystä työstä vuonna 2000 ja hänelle on myönnetty ansioistaan Suomen Leijonan Ritarikunnan I luokan rintamerkki vuonna 2002 ja Suomen Valkoisen ruusun ritarikunnan 1. luokan ritarimerkki vuonna 2015. Hannu Raitio on vaikuttanut aktiivisesti oman kotiseutunsa kehittämiseen ja hänet on palkittu Suomen Kotiseutuliiton kultaisella ansiomerkillä vuonna 2017. Hannu Raition synnyin- ja kotikunta on kiittänyt häntä hänen työstään Parkano-seurassa ja matkailun alalla ja nimittänyt hänet Vuoden parkanolaiseksi vuonna 2013.

Viimeksi päivitetty: 9.6.2020