Opetus Oulussa

Tämä sivu sisältää abi-informaatiota laitoksen opetuksesta. Tarkempaa tietoa opetuksesta löytyy opinto-oppaasta.

Fysiikan koulutusohjelmassa opiskelija voi perehtyä ja syventyä esimerkiksi siihen, miten satelliittien avulla tutkitaan Auringon aktiivisuuden vaihteluita ja niiden vaikutusta Maahan, mallinnetaan ionosfääriä ja revontulia tai pureudutaan atomien, molekyylien ja aineen rakenteeseen ja toimintaan, tutkitaan nestekiteitä tai lasereita tai kehitetään kiihdytinpohjaisia valolähteitä, etsitään pohjavettä, löydetään taloudellisesti merkittäviä malmiesiintymiä tai jopa timantteja, selvitetään, miten ja miksi mannerlaatat liikkuvat, selvitetään hermosolujen toiminnan lainalaisuuksia, mitä suprajohtavuus on, tutkitaan galakseja ja maailmankaikkeutta tai opitaan opettamaan ja havainnollistamaan fysiikkaa. Koulutusohjelmassa voi erikoistua myös aineenopettajaksi.

Pääaineeksi voi valita biofysiikan, fysiikan, geofysiikan, teoreettisen fysiikan tai tähtitieteen. Pääaineen valintaa ei ole pakko tehdä heti alussa, sillä luonnontieteiden kandidaatin opinnot (kolme ensimmäistä vuotta) ovat kaikille hyvin pitkälti samat. Tämä takaa hyvät tiedot fysiikan perusteissa, mahdollistaa pätevöitymisen monipuolisiin työelämän tehtäviin ja avaa ovet useisiin erikoistumislinjoihin.

Suuntautumisvaihtoehdot

Maisteriopintovaiheen suuntautumisvaihtoehdot ovat lueteltu alla. Tarkemmin kuhunkin alaan ja laitoksella tehtävään tutkimukseen voi tutustua Tutkimus-sivujen kautta.

•	Molekyyli- ja materiaalifysiikka 
•	Tähtitiede
•	Avaruusfysiikka
•	Biolääketieteellinen fysiikka
•	Matemaattisten aineiden opettaja

Viimeksi päivitetty: 14.2.2017