Eurooppa-yliopisto UNIC

Tervetuloa mukaan Eurooppa-yliopisto UNICiin (European University of Cities in Post-Industrial Transition)! Eurooppa-yliopistot ovat verkostoja eurooppalaisella korkeakoulutus- ja tutkimusalueella, jotka toimivat yhdessä opiskelijoiden, opettajien, tutkijoiden ja ympäröivien yhteiskuntien hyväksi. UNIC on yksi Oulun yliopiston strategisista yhteistyöverkostoista.

Koulutus

UNIC järjestää vetovoimaista koulutusta moninaisille oppijoille. Kun opiskelet Oulun yliopistossa, sinulle avautuu mahdollisuus suorittaa opintoja toisista UNIC-yliopistoista. UNIClla on esimerkiksi yhteinen virtuaaliopintotarjotin ja useilla eri koulutusaloilla tehdään yhteistyötä vaihtojen ja kesäkoulujen muodossa. Lisäksi UNIC tarjoaa yhteistutkinto-ohjelmia.

UNIC kehittää myös yliopistojen välistä virtuaalikampusta, joka tulee helpottamaan koulutus- ja tutkimusyhteistyötä sekä partneriyliopistoissa opiskelua.

UNIC tarjoaa

 • yhteistyöverkoston, joka mahdollistaa opiskelijoiden, tutkijoiden ja henkilöstön kansainvälisen liikkuvuuden sekä osaamisen kehittämisen.
 • yhteistutkinto-ohjelmia, kesä- ja kevätkouluja sekä yhteisen virtuaaliopintotarjottimen.
 • tukea ja koulutusta koulutuksen kehittämiseen.

UNIC-verkoston kautta Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijat voivat valita kursseja muiden UNIC-yliopistojen tarjonnasta ja sisällyttää nämä tutkintoonsa. Ristiinopiskelun ohjeesta löytyy ohjeet UNIC-kurssien tutkintoon sisällyttämiseen.

UNIC-partneriyliopistot tarjoavat yksittäisiä kursseja vaihtelevista aiheista. Avoinna olevat kurssit sekä ohjeet kursseille hakemiseen löytyvät jokaisen UNIC-yliopiston nettisivuilta.

Ota yhteyttä UNIC-kursseihin tai virtuaaliliikkuvuuteen liittyvissä kysymyksissä unic.info[at]oulu.fi.

Osallistava tutkimus

Osallistava tutkimus on toimiva strategia tutkimuksen vaikuttavuuden lisäämiseksi. Systemaattista tiedontuotantoa ei tehdä vain yhteiskuntaa varten vaan myös sen kanssa ja sen osana.

Eurooppa-yliopisto UNIC kehittää yhteistyörakenteet kansalaisten sekä julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden osallistamiseksi tutkimukseen ja innovointiin. UNIC luo aidosti eurooppalaisen infrastruktuurin jälkiteollisten kaupunkien kysymysten tutkimukselle.

Ota yhteyttä UNICin tutkimusohjelman tiimiin sähköpostilla unic.info[at]oulu.fi

 • UNIC Centre for City Futures Director, Sari Hirvonen-Kantola

Kaupunkikehittäminen

Oulun kaupunki on Oulun yliopiston kumppani Eurooppa-yliopisto UNICissa. Kaupunkiyhteistyön osa-alueella UNICissa käsitellään sellaisten kaupunkien kysymyksiä, jotka ovat kohdanneet rakennemuutoksen ja joissa moninaiset ihmiset ovat voimavara. Oulussa tämä muutos kytkeytyy väestönkasvuun ja uudenlaisiin kaupunkikehittämisen mahdollisuuksiin. Älykkäässä kaupungissa tiedolla johtamisesta tulee keskeistä ja kaupunkia kehitetään yhdessä sidosryhmien kanssa.

CityLabs

CityLabs-tapahtumissa ratkotaan kaupunkien haasteita yhteiskehittämisen keinoilla.

Eurooppa-yliopisto UNICissa ovat mukana

 • Bilbao, University of Deusto, Espanja

 • Bochum, Ruhr University Bochum, Saksa

 • Cork, University College Cork, Irlanti

 • Istanbul, Koç University, Turkki

 • Liège, University of Liège, Belgia

 • Zagreb, University of Zagreb, Kroatia

 • Rotterdam, Erasmus University Rotterdam, Alankomaat (koordinaattori)

 • Oulu, Oulun yliopisto, Suomi

 • Lodz, the University of Lodz, Puola

 • Malmö, Malmö University, Ruotsi

UNIC Oulun tiimi