Harjoittelu

Harjoittelun tavoitteena on opittujen tietojen ja taitojen soveltaminen työtehtävissä sekä työelämäyhteyksien edistäminen. Kandi- ja maisterivaiheen harjoittelut on kuvattu tarkemmin opinto-oppaassa.

Lisätietoja KTK- ja KTM -tutkintoon kuuluvasta harjoittelusta antaa Sauli Pajari (sauli.pajari(at)oulu.fi)

Suomessa tapahtuva harjoittelu

Oulun yliopisto tukee vuosittain opiskelijoiden työharjoittelua. Vuonna 2018 apurahan suuruus on 1600 euroa/opiskelija. Harjoittelutuella korvataan työnantajalle osa harjoittelijan palkkaamisesta aiheutuvista palkkakustannuksista. Työnantaja maksaa harjoittelun palkkakulut ja laskuttaa harjoittelujakson päätyttyä yliopistolta harjoittelutuen suuruisen summan.

Kriteerit

 • KTK -tutkintoa suorittavien tulee olla suorittanut vähintään 90 opintopistettä.
 • KTM-tutkintoa suorittavien tulee olla suorittanut vähintään 30 opintopistettä.
 • Harjoittelun keston tulee olla vähintään 2 kuukautta (täysipäiväistä työtä).
 • Tukea myönnetään vain pk-yrityksille, julkiselle sekä kolmannen sektorin työnantajille.
 • Tukea ei voi hakea palkattomaan harjoitteluun.

Tarkemmat tiedot kotimaan harjoittelusta ja hakuohjeet löytyvät Oulun yliopiston harjoittelu Suomessa  -sivustosta.

Harjoittelupaikkoja

Sopivia harjoittelupaikkoja voi etsiä netistä tai ottamalla suoraan yhteyttä yrityksiin. Tutustu ainakin Oulun yliopiston nettisivuilla oleviin harjoittelupaikkailmoituksiin.

Oulun yliopiston ylläpitämä työpaikkaportaali löytyy Aarresaari sivustolta.

Seuraa myös yliopiston harjoitteluasioiden Twitter-tiliä.

Ulkomailla suoritettava harjoittelu

Ulkomailla suoritettavaan harjoitteluun ja sen tukemiseen on tarjolla useita eri mahdollisuuksia.

Yliopisto tukee ulkomailla suoritettuja harjoitteluja kolmella tavalla

 • Erasmusharjoittelu: väh. 2 kk harjoittelu EU- ja ETA/EFTA maissa. Opiskelija etsii itsenäisesti harjoittelupaikan, jonka jälkeen voi hakea Erasmustukea yliopistolta.
 • Edustustoharjoittelu: väh. 3 kk harjoittelu Suomen ulkomaan edustustoissa ja lähetystöissä. Opiskelija hakee ensin yliopistolta tukilupauksen, jonka jälkeen hakee harjoittelupaikkaa edustustoista.
 • Euroopan ulkopuolinen harjoittelu: väh. 2 kk  harjoittelu maissa ja harjoittelukohteissa (edellyttää vähintään 5 opintopisteen suoritusta), jotka eivät ole Erasmusharjoittelun ehdot täyttäviä. Opiskelija etsii itsenäisesti harjoittelupaikan, jonka jälkeen voi hakea tukea yliopistolta.

Tarkemmat tiedot ulkomaan harjoittelusta ja hakuohjeet löytyvät Oulun yliopiston harjoittelu ulkomailla -sivustosta.

Kauppakorkeakoulun uusi ulkomainen harjoitteluportaali

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu on liittynyt jäseneksi Highered Global Career Services –portaaliin, jonka kautta Kauppakorkeakoulun opiskelijat voivat hakea harjoittelupaikkoja eri puolilta maailmaa. Portaali edellyttää kirjautumista Oulun yliopiston opiskelijasähköpostin tunnuksilla. Sen avulla voi myös luoda itselleen osaamisprofiilin, saada suosituksia omaan profiiliin sopiviin harjoittelu - ja työpaikkoihin, jne.

Linkki Highered-hakuportaaliin.

Muita linkkejä ulkomaan harjoitteluhakuihin

OPH:n kansainvälinen harjoittelu opiskelijoille ja vastavalmistuneille.

AIESEC tarjoaa myös mahdollisuuksia tehdä harjoittelun lupaavassa start up -yrityksessä ulkomailla. Tämän kokemuksen kautta opiskelija tai vastavalmistunut kehittää yrittäjyys- ja johtajuus-taitojaan sekä saa arvokasta työkokemusta. Lisätietoa: www.aiesec.fi tai sähköposti suoraan: info@aiesecoulu.org.

Harjoittelusta saatavat opintopisteet

Opinto-oppaasta löytyy ohjeita harjoittelupaikan hyväksyttämiseen ja opintopisteiden saamiseen liittyen. Uusin opas löytyy täältä.

Lisätietoja

 • Harjoitteluapurahat Suomessa tapahtuvaan harjoitteluun: kyselyt osoitteeseen study.business(at)oulu.fi.
 • Harjoitteluapurahat ulkomailla tapahtuvaan harjoitteluun: kyselyt osoitteeseen study.business(at)oulu.fi.
 • Harjoittelupaikan hyväksyttäminen tutkintoon ja harjoittelulomakkeiden allekirjoitus: Yliopisto-opettaja Sauli Pajari, kauppakorkeakoulu, p. 0294 482937, e-mail:sauli.pajari(at)oulu.fi

Työantajalle

Kauppakorkeakoulussamme opiskelee n 1500 opiskelijaa seuraavissa pääaineissa: johtaminen, kansainvälinen liiketoiminta, taloustiede, laskentatoimi, markkinointi ja rahoitus. Suomenkielisten ohjelmien lisäksi kauppakorkeakoulussa on 5 kansainvälistä maisteriohjelmaa. Jätä ilmoitus Aarresaaren portaalissa ja osoita ilmoitus Oulun yliopistolle kohdassa "Valitse yliopistot". Lisäksi voit vielä tarkentaa koulutusalaksi "Kauppa- ja taloustieteet". Tätä kautta ilmoituksesi pääsee Oulun yliopiston työpaikkaportaaliin.

Viimeksi päivitetty: 22.2.2018