Ohjaus ja tuki

Opintoihin liittyvää tietoa ja neuvontaa saat muun muassa kauppakorkeakoulun koulutuksen lähipalveluista, eri aineiden opettajilta ja opintoneuvojilta. Jokaisella aloittavalla opiskelijalla on myös pienryhmä, pienryhmäohjaajia ja omaopettaja, jotka auttavat opintojen käynnistämisvaiheessa ja opintopolun varrella.

Kaikille opiskelijoille tarkoitettuja yleisiä opiskeluun liittyviä tietoja on saatavana kauppakorkeakoulun opinto-oppaasta sekä nettisivuilta, muiden tiedekuntien ja kielikeskuksen opinto-oppaista sekä yliopiston ja sen eri yksiköiden verkkosivuilta (ks. esim. www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu).

Opintoneuvojat oppiaineittain:

Oppiainekohtaiset opintoneuvojat ohjaavat kaikkien pääaineiden opiskelijoita. Heidän tehtäviinsä kuuluu edustamansa oppiaineen sisältöihin ja rakenteisiin liittyvissä kysymyksissä ohjaaminen.

Mikko Vaaramo (taloustiede)
Sinikka Moilanen (laskentatoimi)
Eeva-Liisa Oikarinen ja Saila Saraniemi (markkinointi)
Mirjam Lehenkari (KTK-opiskelijat) ja Andrew Conlin (KTM-opiskelijat) (rahoitus)
Lauri Haapanen ja Sauli Pajari (kansainvälisen liiketoiminnan johtaminen)

Lisäksi aloittavilla opiskelijoilla on omaopettajat, yhteystiedot löydät täältä.

Koulutuksen lähipalvelupiste:

Kaikki opintoasioihin liittyvät kysymykset (opintosuoritukset, tenttijärjestelyt, tutkintotodistukset, hyväksilukeminen, lukujärjestykset jne.) voit lähettää osoitteeseen: study.business (at) oulu.fi.

Johtava koulutusasiantuntija:

Vuokko Iinatti  (puh. 0294 482922)

Opintoasiainsihteerit:

Liisa Bozkurt   (puh.0294 482952)
Katja Hannula  (puh. 0294 482907)
Marketta Holmberg  (puh. 0294 482920)

Koulutussuunnittelijat:

Pia Heikkinen  (puh. 0294 487778)
Riitta Kataja (puh. 0294 484050)
Heini Kelloniemi (puh. 0294 485646)
Soili Törmälä (puh. 0294 482934)

Koulutuksen lähipalvelupisteen sijainti ja osoitetiedot

Viimeksi päivitetty: 19.12.2017