Kieli- ja viestintäkoulutus

Kieli- ja viestintäkoulutus (KVK) toimii osana Oulun yliopiston täydentävien opintojen keskusta (TOPIK), joka on väylä yliopiston ja ympäröivän yhteiskunnan välillä.

KVK tarjoaa kieli- ja viestintäkoulutusta.

2.5.2012

Suomi

2.5.2012

Ruotsi

12.12.2012

English