Ristiinopiskelu

Oulun yliopisto on mukana useissa ristiinopiskeluverkostoissa. Ristiinopiskelu tarkoittaa sitä, että voit suorittaa opintoja toisessa korkeakoulussa. Opiskeluoikeus perustuu korkeakoulujen välisiin sopimuksiin.

Ristiinopiskeluverkostot

Arkistoalan ja asiakirjahallinnan opetusyhteistyöverkostossa voivat opiskella Itä-Suomen yliopiston Asiakirjahallinnan ja arkistoalan maisteriohjelman opiskelijat sekä Oulun yliopiston historian/tieteiden ja aatteiden historian/informaatiotutkimuksen opiskelijat.

Basics in eHealth for Medical Students, 3 op (BieH) verkosto koostuu opintojaksosta 044113S Basics in eHealth for Medical Students, 3 op. Opintojakso tarjotaan terveys- ja hyvinvointialojen sekä lääketieteellisten alojen opiskelijoille. Vuosittain päivitetty opintojaksokuvaus löytyy Oulun yliopiston opinto-oppaalta: https://opas.peppi.oulu.fi/fi/index .

Biodiversiteettikoulutusverkoston kautta voi suorittaa opintoja, jotka liittyvät biodiversiteettiteemaan. Opinnot toteutetaan Itä-Suomen, Turun, Jyväskylän, Helsingin ja Oulun yliopiston yhteistyössä.

Climate University tarjoaa maksuttomia ilmasto- ja kestävyysteemaisia kursseja.

Co-op Network Studies (CNS) -yliopistoverkosto tarjoaa monitieteisiä osuustoiminnan ja yhteisötalouden sivuainekursseja ja -kokonaisuuksia verkko-opetuksena.

Digitaalisen kaupan opintokokonaisuus toteutetaan viiden yliopiston ja Kaupan liiton yhteistyönä. Opetus toteutetaan kokonaan verkossa.

Eläinfysiologian opetusyhteistyöverkoston kautta voi opiskella Itä-Suomen yliopiston ja Oulun yliopiston välillä. Tarjolla on kaksi Itä-Suomen yliopiston tarjoamaa opintojaksoa, jotka ovat Eläinfysiologia ja histologia, 5 op ja Eläinten ympäristoon sopeutuminen 6 op.

Evoluutiopsykologian ristiinopiskeluopintoihin, 25 op voivat hakea Oulun yliopiston läsnäolevat psykologian tutkinto-opiskelijat. Opinnot toteuttaa Turun yliopisto.

FITech-verkosto tarjoaa valikoituja kursseja ja opintokokonaisuuksia seitsemästä tekniikan alan yliopistosta Suomessa. FITech tarjoaa maksuttomia yliopistokursseja aikuisopiskelijoille sekä tutkinto-opiskelijoille.

Kestävyysopintojen verkostossa on tarjolla monitieteisesti ympäristö-, kestävyys- ja vastuullisuusteemaisia opintojaksoja kumppanikorkeakoulujen tutkinto-, jatko- ja vaihto-opiskelijoille. Verkostossa on mukana kahdeksan korkeakoulua.

Lapin yliopistolla (LY) on ristiinopiskelusopimus Oulun yliopiston kanssa.

Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi -ristiinopiskeluopintoihin, 25 op voivat hakea Oulun yliopiston läsnäolevat psykologian tutkinto-opiskelijat. Opinnot toteuttaa Itä-Suomen yliopisto.

LITO-verkosto tarjoaa liiketoimintaosaamisen perusopintoja verkko-opintoina. Opintokokonaisuus toteutetaan kauppatieteellisen alan yliopistojen yhteistyönä.

Logopedian Oulu-UEF-opetusyhteistyöverkoston kautta voi opiskella logopedian opintoja. Oulun yliopisto toteuttaa Itä-Suomen yliopistolle kaksi opintojaksoa ja Itä-Suomen yliopisto Oulun yliopistolle kaksi opintojaksoa. Opinnot on tarkoitettu logopedian pääaineopiskelijoille.

Matematiikka Oulu-UEF -opetusyhteistyöverkoston kautta voi opiskella matematiikan opintoja. Tarjolla on kaksi opintojaksoa, joista toisen toteuttaa Oulun yliopisto (Fraktaaligeometria, 10 op) ja toisen Itä-Suomen yliopisto (Fourier-analyysin peruskurssi, 8 op). Opinnot on tarkoitettu matematiikan pääaineopiskelijoille.

Oulun ammattikorkeakoululla (Oamk) on ristiinopiskelusopimus Oulun yliopiston kanssa.

Osteologian sivuainekokonaisuuteen, 25 op voivat hakea Turun yliopiston arkeologian opintosuunnan opiskelijat Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelmassa ja Kulttuuriperinnön maisteriohjelmassa.

Psykologian Oulu-UEF -opetusyhteistyöverkoston kautta voi opiskella Itä-Suomen yliopiston ja Oulun yliopiston välillä. Oulun yliopisto toteuttaa Itä-Suomen yliopistolle Digitaalisten ihmistieteiden sivuainekokonaisuuden ja Itä-Suomen yliopisto Oulun yliopistolle työ- ja organisaatiopsykologian sekä oikeuspsykologian kokonaisuudet. Opinnot on tarkoitettu psykologian pääaineopiskelijoille.

Tekniikan Oulu-UEF -opetusyhteistyöverkoston kautta voit opiskella tekniikan opintoja. Oulun yliopisto toteuttaa Itä-Suomen yliopistolle 8 opintojaksoa ja Itä-Suomen yliopiston Oulun yliopistolle 12 opintojaksoa. Opinnot on tarkoitettu Itä-Suomen Fotoniikan, kestävät teknologiat ja teknillisen fysiikan -koulutusohjelmissa opiskeleville sekä Oulun yliopiston teknillisen tiedekunnan opiskelijoille.

Tohtorikoulutuksen ristiinopiskeluverkosto. Tohtoriopintotarjottimella on tarjolla kursseja kaikille väitöskirjatutkijoille, joilla on jatko-opiskeluoikeus suomalaisessa yhteistyöverkostoon kuuluvassa yliopistossa: Aalto-yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Lapin yliopisto, LUT-yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto ja Åbo Akademi.

Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemia (TVA) on valtakunnallinen yliopistojen tulevaisuudentutkimuksen opetus- ja tutkimusverkosto.

UNIC on kahdeksan eurooppalaisen yliopiston muodostama verkosto. UNICin tavoitteena on lisätä liikkuvuutta, osallisuutta ja vaikuttavuutta monimuotoisissa yhteiskunnissa. UNICin partnerikorkeakoulut tarjoavat virtuaalikursseja eri alojen opiskelijoille.

Viestintäasiantuntijaverkosto on yhteistyöverkosto, johon kuuluvat Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Vaasan yliopistot. Opinnot on tarkoitettu kielten tutkinto-opiskelijoille.

YUNET – Nuorisotutkimuksen yliopistoverkosto on yhteistyöverkosto, johon kuuluvat Helsingin, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK sekä Nuorisotutkimusseura ry. YUNETin tarkoituksena on edistää korkealuokkaista nuorisoon kohdistuvaa opetusta, tutkimusta ja tiedonvälitystä.

Kuinka haen?

Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijan yleisohje: Muiden korkeakoulujen ristiinopiskelutarjontaan ilmoittautuminen ja opintojen suorittaminen

Toimi näin:

 1. Tutustu ristiinopiskelutarjontaan ja suunnittele opintojasi.
 2. Varmista opintojen sisällyttäminen tutkintoosi. Ristiinopiskelun opintojaksot (=toisessa korkeakoulussa suoritetut opinnot) tulee olla sisällytettynä hyväksyttyyn HOPSiisi. Tätä varten sinun tulee tehdä osaamisen tunnustamisen esihakemus wikiohjeiden mukaisesti.
 3. Hae valitsemiisi opintoihin opiskelijaksi verkostokohtaisten ohjeiden mukaisesti (alla) ja toimita tarvittavat liitteet.
 4. Ilmoittaudu opintojaksolle verkoston ohjeiden mukaisesti.
 5. Opiskeluintoa!
 6. Kun olet suorittanut ristiinopiskeluopintosi toisessa korkeakoulussa ja opettaja on antanut arvioinnin opintorekisteriin, tulosta opintosuoritusotteesi kyseisen korkeakoulun Pepistä tai jaa opintosuoritusotteesi linkki Opintopolku–palvelusta. Opintopolkuun kirjautumista varten sinun tulee tunnistautua palveluun pankkitunnuksella, mobiilivarmenteella tai sirullisella henkilökortilla. Suoritusmerkinnän siirtymisessä Oma Opintopolku -sivustolle on kahden päivän viive.
 7. Ristiinopiskeluopintojen siirtäminen kotiyliopiston opintorekisteriin ja osaksi tutkintoasi: Kun olet saanut opinnoistasi opintosuoritusotteen, hae suorittamillasi opinnoilla hyväksilukua esihakemuksen pohjalta Oulun yliopiston Pepissä osaamisen tunnustamisen wikiohjeiden mukaisesti.

Oulun yliopiston väitöskirjatutkijan yleisohje

Väitöskirjatutkija lisää ristiinopiskelujaksot henkilökohtaisena opintojaksona HOPSiin. katso ohjeet: https://www.oulu.fi/fi/tutkimus/tutkijakoulu/vaitoskirja-ja-opintovaatimukset/opintovaatimukset#accordion-control-miten-opintopisteet-kirjataan

Muiden korkeakoulujen perustutkinto-opiskelijoiden ohje: Oulun yliopiston tarjoamiin opintoihin ilmoittautuminen ja opintojen suorittaminen

Toimi näin:

 1. Tutustu ristiinopiskelutarjontaan ja suunnittele opintojasi. Ristiinopiskelu -opinto-oppaalta löydät Oulun yliopiston ristiinopiskelutarjonnan lukuvuonna 2023-2024.
 2. Varmista opintojen sisällyttäminen tutkintoon kotikorkeakoulussasi.
 3. Hae ristiinopiskelijaksi Oulun yliopistoon tällä Webropol-hakemuslomakkeella. Huomioi, että hakemuksen käsittelyssä kestää keskimäärin 1-3 viikkoa.
 4. Lue saamasi sähköpostiohjeet ja ilmoittaudu opetukseen ohjeiden mukaisesti.
 5. Opiskeluintoa!
 6. Kun olet suorittanut ristiinopiskeluopintosi ja opettaja on antanut arvioinnin opintorekisteriin, voit tulostaa opintosuoritusotteen Oulun yliopiston Pepistä. Katso kotikorkeakoulusi ohjeet opintojen kirjaamiseksi rekisteriisi.

Verkostokohtaiset ohjeet