Ristiinopiskelu

Oulun yliopisto on mukana useissa ristiinopiskeluverkostoissa. Ristiinopiskelu tarkoittaa sitä, että voit suorittaa opintoja toisessa korkeakoulussa. Opiskeluoikeus perustuu korkeakoulujen välisiin sopimuksiin.

Ristiinopiskeluverkostot

Arkistoalan ja asiakirjahallinnan opetusyhteistyöverkostossa voivat opiskella Itä-Suomen yliopiston Asiakirjahallinnan ja arkistoalan maisteriohjelman opiskelijat sekä Oulun yliopiston historian/tieteiden ja aatteiden historian/informaatiotutkimuksen opiskelijat.

Basics in eHealth for Medical Students, 3 op (BieH) verkosto koostuu opintojaksosta 044113S Basics in eHealth for Medical Students, 3 op. Opintojakso tarjotaan terveys- ja hyvinvointialojen sekä lääketieteellisten alojen opiskelijoille. Vuosittain päivitetty opintojaksokuvaus löytyy Oulun yliopiston opinto-oppaalta: https://opas.peppi.oulu.fi/fi/index .

Biodiversiteettikoulutusverkoston kautta voi suorittaa opintoja, jotka liittyvät biodiversiteettiteemaan. Opinnot toteutetaan Itä-Suomen, Turun, Jyväskylän, Helsingin ja Oulun yliopiston yhteistyössä.

Climate University tarjoaa maksuttomia ilmasto- ja kestävyysteemaisia kursseja.

Co-op Network Studies (CNS) -yliopistoverkosto tarjoaa monitieteisiä osuustoiminnan ja yhteisötalouden sivuainekursseja ja -kokonaisuuksia verkko-opetuksena.

Digitaalisen kaupan opintokokonaisuus toteutetaan viiden yliopiston ja Kaupan liiton yhteistyönä. Opetus toteutetaan kokonaan verkossa.

Eläinfysiologian opetusyhteistyöverkoston kautta voi opiskella Itä-Suomen yliopiston ja Oulun yliopiston välillä. Tarjolla on kaksi Itä-Suomen yliopiston tarjoamaa opintojaksoa, jotka ovat Eläinfysiologia ja histologia, 5 op ja Eläinten ympäristoon sopeutuminen 6 op.

Evoluutiopsykologian ristiinopiskeluopintoihin, 25 op voivat hakea Oulun yliopiston läsnäolevat psykologian tutkinto-opiskelijat. Opinnot toteuttaa Turun yliopisto.

FIN-GEO -ristiinopiskeluverkoston kautta voivat verkoston yliopistojen geotieteisiin liittyvien alojen opiskelijat suorittaa perus- tai jatko-opintoja. Verkostoon kuuluvat seuraavat yliopistot: Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto Turun yliopisto, Åbo Akademi, sekä Oulun yliopiston Oulu Mining School.

FITech-verkosto tarjoaa valikoituja kursseja ja opintokokonaisuuksia seitsemästä tekniikan alan yliopistosta Suomessa. FITech tarjoaa maksuttomia yliopistokursseja aikuisopiskelijoille sekä tutkinto-opiskelijoille.

Kestävyysopintojen verkostossa on tarjolla monitieteisesti ympäristö-, kestävyys- ja vastuullisuusteemaisia opintojaksoja kumppanikorkeakoulujen tutkinto-, jatko- ja vaihto-opiskelijoille. Verkostossa on mukana kahdeksan korkeakoulua.

Lapin yliopistolla (LY) on ristiinopiskelusopimus Oulun yliopiston kanssa.

Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi -ristiinopiskeluopintoihin, 25 op voivat hakea Oulun yliopiston läsnäolevat psykologian tutkinto-opiskelijat. Opinnot toteuttaa Itä-Suomen yliopisto.

LITO-verkosto tarjoaa liiketoimintaosaamisen perusopintoja verkko-opintoina. Opintokokonaisuus toteutetaan kauppatieteellisen alan yliopistojen yhteistyönä.

Logopedian Oulu-UEF-opetusyhteistyöverkoston kautta voi opiskella logopedian opintoja. Oulun yliopisto toteuttaa Itä-Suomen yliopistolle kaksi opintojaksoa ja Itä-Suomen yliopisto Oulun yliopistolle kaksi opintojaksoa. Opinnot on tarkoitettu logopedian pääaineopiskelijoille.

Matematiikka Oulu-UEF -opetusyhteistyöverkoston kautta voi opiskella matematiikan opintoja. Tarjolla on kaksi opintojaksoa, joista toisen toteuttaa Oulun yliopisto (Fraktaaligeometria, 10 op) ja toisen Itä-Suomen yliopisto (Fourier-analyysin peruskurssi, 8 op). Opinnot on tarkoitettu matematiikan pääaineopiskelijoille.

Oulun ammattikorkeakoululla (Oamk) on ristiinopiskelusopimus Oulun yliopiston kanssa.

Osteologian sivuainekokonaisuuteen, 25 op voivat hakea Helsingin yliopiston arkeologian opintosuunnan opiskelijat Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelmassa ja Kulttuuriperinnön maisteriohjelmassa.

Psykologian Oulu-UEF -opetusyhteistyöverkoston kautta voi opiskella Itä-Suomen yliopiston ja Oulun yliopiston välillä. Oulun yliopisto toteuttaa Itä-Suomen yliopistolle Digitaalisten ihmistieteiden sivuainekokonaisuuden ja Itä-Suomen yliopisto Oulun yliopistolle työ- ja organisaatiopsykologian sekä oikeuspsykologian kokonaisuudet. Opinnot on tarkoitettu psykologian pääaineopiskelijoille.

Ranskan yhteistyöverkoston kautta voi opiskella ranskan opintoja. Verkostossa on mukana Turun yliopisto, Åbo Akademi, Jyväskylän yliopisto, Helsingin yliopisto, Tampereen yliopisto, Itä-Suomen yliopisto sekä Oulun yliopisto.

Saksan kielen yhteystyöverkoston kautta voi opiskella saksan kielen opintoja. Verkostossa on mukana Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto ja Åbo Academi. Opinnot on tarkoitettu saksan kielen perustutkinto-opiskelijoille, väitöstutkijoille sekä vaihto-opiskelijoille.

Tekniikan Oulu-UEF -opetusyhteistyöverkoston kautta voit opiskella tekniikan opintoja. Oulun yliopisto toteuttaa Itä-Suomen yliopistolle 8 opintojaksoa ja Itä-Suomen yliopiston Oulun yliopistolle 12 opintojaksoa. Opinnot on tarkoitettu Itä-Suomen Fotoniikan, kestävät teknologiat ja teknillisen fysiikan -koulutusohjelmissa opiskeleville sekä Oulun yliopiston teknillisen tiedekunnan opiskelijoille.

Tohtorikoulutuksen ristiinopiskeluverkosto. Tohtoriopintotarjottimella on tarjolla kursseja kaikille väitöskirjatutkijoille, joilla on jatko-opiskeluoikeus suomalaisessa yhteistyöverkostoon kuuluvassa yliopistossa: Aalto-yliopisto, Hanken Svenska handelshögskolan, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Lapin yliopisto, LUT-yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto, Vaasan yliopisto ja Åbo Akademi.

Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemia (TVA) on valtakunnallinen yliopistojen tulevaisuudentutkimuksen opetus- ja tutkimusverkosto.

UNIC on kymmenen eurooppalaisen yliopiston muodostama verkosto. UNICin tavoitteena on lisätä liikkuvuutta, osallisuutta ja vaikuttavuutta monimuotoisissa yhteiskunnissa. UNICin partnerikorkeakoulut tarjoavat virtuaalikursseja eri alojen opiskelijoille.

Viestintäasiantuntijaverkosto on yhteistyöverkosto, johon kuuluvat Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Vaasan yliopistot. Opinnot on tarkoitettu kielten tutkinto-opiskelijoille.

YUNET – Nuorisotutkimuksen yliopistoverkosto on yhteistyöverkosto, johon kuuluvat Helsingin, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK, Humanistinen ammattikorkeakoulu Humak sekä Nuorisotutkimusseura ry. YUNETin tarkoituksena on edistää korkealuokkaista nuorisoon kohdistuvaa opetusta, tutkimusta ja tiedonvälitystä.

Kuinka haen?

Opiskellaksesi ristiinopiskeluopintoja sinulla täytyy olla opintoihin ristiinopiskeluoikeus. Ristiinopiskeluopintoihin haetaan verkostokohtaisten ohjeiden mukaan. Tutustu ristiinopiskelun yleisohjeistuksiin alta ja lisäksi verkostokohtaisiin ilmoittautumisohjeisiin kohdasta "verkostokohtaiset ohjeet".

Ristiinopiskeluopintoihin tulee hakea hyvissä ajoin ennen opintojen alkua.

Verkostokohtaiset ohjeet