Ristiinopiskelu

Oulun yliopisto on mukana useissa ristiinopiskeluverkostoissa. Ristiinopiskelu tarkoittaa sitä, että voit suorittaa opintoja toisessa korkeakoulussa. Opiskeluoikeus perustuu korkeakoulujen välisiin sopimuksiin.

Ristiinopiskelu

Oulun yliopistolla on ristiinopiskelusopimus Oulun ammattikorkeakoulun kanssa

FITech-verkosto tarjoaa valikoituja kursseja ja opintokokonaisuuksia seitsemästä tekniikan alan yliopistosta Suomessa. FITech tarjoaa maksuttomia yliopistokursseja aikuisopiskelijoille sekä tutkinto-opiskelijoille.

Humanistinen ja yhteiskuntatieteellinen ympäristötutkimus -sivuaineopinnot toteutetaan Lapin yliopiston ja Oulun yliopiston välisenä yhteistyönä ja kyseisten yliopistojen opiskelijat voivat suorittaa opinnot osana tutkintoaan. 

Valtakunnallinen LITO-verkosto tarjoaa liiketoimintaosaamisen perusopintoja verkko-opintoina. Opintokokonaisuus toteutetaan kauppatieteellisen alan yliopistojen yhteistyönä. 

Digitaalisen kaupan opintokokonaisuus toteutetaan viiden yliopiston ja Kaupan liiton yhteistyönä. Opetus toteutetaan kokonaan verkossa.

UNIC on kahdeksan eurooppalaisen yliopiston muodostama verkosto. UNICin tavoitteena on lisätä liikkuvuutta, osallisuutta ja vaikuttavuutta monimuotoisissa yhteiskunnissa.  UNICin partnerikorkeakoulut tarjoavat virtuaalikursseja eri alojen opiskelijoille.

Climate University

Biodiversiteettikoulutusverkoston kautta voi suorittaa opintoja, jotka liittyvät biodiversiteettiteemaan. Opinnot toteutetaan yhteistyössä Itä-Suomen, Turun, Jyväskylän, Helsingin ja Oulun yliopistojen sekä Åbo Academin kanssa. 

Eläinfysiologian opetusyhteistyöverkoston kautta voi opiskella Itä-Suomen yliopiston ja Oulun yliopiston välillä. Tarjolla on kaksi Itä-Suomen yliopiston tarjoamaan opintojaksoa, jotka ovat Eläinfysiologia ja histologia, 5 op ja Eläinten ympäristoon sopeutuminen 6 op. 

Matematiikka Oulu-UEF -opetusyhteistyöverkoston kautta voi opiskella matematiikan opintoja. Tarjolla on kaksi opintojaksoa, joista toisen toteuttaa Oulun yliopisto (Fraktaaligeometria, 10 op) ja toisen Itä-Suomen yliopisto (Fourier-analyysin peruskurssi 8 op). Opinnot on tarkoitettu matematiikan pääaineopiskelijoille. 

Kuinka haen?