University of Oulu, 2016

Kirjaston käytön opetus uusille opiskelijoille

Opi hyödyntämään tehokkaasti tieteellisiä tietoaineistoja ja kirjaston tiloja. Katso myös parhaat kirjastovinkit Fuksin oppaasta!

Kaikki uudet opiskelijat osallistuvat pienryhmissä kirjaston käytön opetukseen ensimmäisen vuoden syksyllä. Kirjaston käytön opetus uusille opiskelijoille on opetussuunnitelmiin sisältyvän tiedonhankinnan opetuksen ensimmäinen vaihe. Opetuksen tavoitteena on, että opiskelija 

  • tuntee kirjaston keskeisimmät palvelut
  • osaa hyödyntää kirjastoa opiskelutilana
  • osaa etsiä ja paikantaa kirjoja ja lehtiä

Joko osallistuit opetukseen? Anna palautetta ja auta meitä kehittämään opetusta!

Fuksiopetus Linnanmaalla

Pienryhmäohjaajat varaavat opetusajan ryhmälleen sekä huolehtivat siitä, että jokainen uusi opiskelija osallistuu kirjaston fuksiopetukseen. Opetusaikoja on tarjolla 30.8.-22.9.

  • Opetusaika varataan www-lomakkeella.
  • Opetuksen kesto ja kiertokäynti kirjastossa 1,5 h
  • Pienryhmäohjaajat pitävät kirjaa opiskelijoiden läsnäolosta

Paikka
Tiedekirjasto Pegasus PK247

Lisätietoja
Tiedekirjasto Pegasus

Merja Ryhänen
p. 0294 483256  
PK123
merja.ryhanen(at)oulu.fi 

Ursula Heinikoski
p. 0294 48 1087
PK259
ursula.heinikoski(at)oulu.fi

Fuksiopetus Kontinkankaalla

Lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijat:
Opetus kuuluu pakollisena osana kurssiin 043003Y Tieto ja tutkimus 1: Tiedonhaku
Kurssikuvaus WebOodissa

Terveystieteiden opiskelijat:
Opetus kuuluu pakollisena osana kurssiin 040012Y Tieto ja tutkimus, työvälineet
Kurssikuvaus WebOodissa

Kansainväliset opiskelijat

Uusille kansainvälisille vaihto- ja tutkinto-opiskelijoille järjestetään LibraryABC-opetusta.

Viimeksi päivitetty: 31.8.2017