Soile Loukusa

 

Toiminimike:
akatemiatutkija

Huoneen numero: 
HU 2204
 
Vastaanottoaika: 
-- 
 
Puhelinnumero: 
+358 (0)294 48 3424 (int. 48 3424)
 
Sähköpostiosoite:
soile.loukusa (at) oulu.fi
 
Tutkimus: Tutkimustyöni keskittyy kliiniseen pragmatiikkaan. Tutkimukseni pääpaino on autismikirjoon liittyvissä pragmaattisissa vaikeuksissa ja erityisesti pragmaattisessa päättelyssä. Olen myös kiinnostunut lasten pragmaattisten taitojen kehityksestä sekä pragmaattista vaikeuksista kielellisessä erityisvaikeudessa ja ADHD:ssa. Ohjaan kliiniseen pragmatiikkaan liittyviä pro gradu -tutkielmia.
 
 

 

Viimeksi päivitetty: 17.3.2017