Reetta Viljanen

FM
Väitöskirjatutkija

Logopedia
Humanistinen tiedekunta

Työskentelen väitöskirjatutkijana Katse huulioon? -hankkeessa, jossa tutkitaan alakouluikäisten lasten huuliolukutaitoa. Tutkin huuliolukutaidon arviointia, huuliolukutaitoon vaikuttavia tekijöitä ja puhujan ilmeiden vaikutusta visuaalisen puheen ymmärtämiseen. Väitöskirjatutkimukseni tavoitteena on tuottaa kliinisessä työssä tarvittavaa tietoa huuliolukutaidon kuntoutustarpeen arvioinnin ja kuntoutuksen seurannan tueksi.

Tutkimusaiheet

  • huulioluku
  • visuaalisen puheen havaitseminen

Yhteystiedot

Sähköposti

reetta.viljanen@oulu.fi