Elina Niemitalo-Haapola

Toiminimike: 
yliopiston lehtori (vs.), FT

Huoneen numero: 

HUM350

 

Puhelinnumero: 
---
Sähköpostiosoite: 
elina.niemitalo-haapola (at) oulu.fi

Tutkimus ja opetus:

Tutkimustyöni painopistealueena on lasten keskushermostollinen kuullun prosessointi ja lasten erilaisiin kuunteluympäristöihin ja taustameluun liittyvät ongelmat.  Luento-opetusta annan seuraavilla osa-alueilla: tyypillinen puheen ja kielen kehitys, puheen ja kielen kehityksen ongelmat ja niiden kuntouttaminen sekä lukemisen ja kirjoittamisen ongelmat ja niiden kuntouttaminen. Lisäksi ohjaan opiskelijoiden kliinisiä harjoitteluja sekä kandidaatin- ja pro gradu –tutkielmia.

Viimeksi päivitetty: 13.8.2018