Etusivu

Hakulomake

Luonnontieteellinen tiedekunta - Faculty of Science

Faculty of Science - Luonnontieteellinen tiedekunta

Kansainvälinen ja monitieteellinen tiedekunta

Oulun yliopiston luonnontieteellinen tiedekunta on laadukas, kansainvälinen ja monitieteinen tiedeyhteisö. Se on vahvaan matemaattis-luonnontieteelliseen osaamiseen perustuva oppimisympäristö, jossa koulutetaan maistereita ja tohtoreita kansallisiin ja kansainvälisiin asiantuntija- ja opetustehtäviin. Luonnontieteellinen tiedekunta on kansainvälinen vaikuttaja alan perustutkimuksessa ja luo tieteellisiä perusedellytyksiä luonnontieteiden sovellutuksille muissa tieteissä ja elinkeinoelämässä.

Tiedekunnan tutkimuksen painoalat:

  • Aineen rakenne ja synteesimenetelmät
  • Avaruuden ja maapallon rakenne ja dynaamiset prosessit
  • Geenitutkimus
  • Matemaattinen mallintaminen ja laskentamenetelmät
  • Pohjoinen luonto, luonnonvarat ja ekosysteemit
  • Tietotekniikka ja sen sovellukset