Erillisvalinnat

Yliopiston palvelut

Yleistä

LuK-tutkinnon suoritettua voi maisteriopintoihin jatkaa ilman erillistä hakua. Henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) seuraaminen takaa, että FM-opintoihin pohjustavat opinnot ovat kaikki suoritettuna. Myös ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet säilyttävät opinto-oikeutensa (ks. Jatko-opinnot).

Erillisvalintaryhmät

FM-opintoihin voi hakea myös suoraan. Opinto-oppaasta löytyvät hakuajat, edellytykset ja valintamenettelyt; ks. myös Lomakkeet-sivu. Erillisvalintaryhmät ovat:

Koulutusohjelmaa vaihtavat opiskelijat

  • Koulutusohjelmaa tiedekunnan sisällä vaihtavat opiskelijat.

Siirto-opiskelijat 

  • Toisen yliopiston tai Oulun yliopiston muun tiedekunnan opiskelija, joka ei ole valmistunut ja haluaa hakea uutta tutkinnonsuoritusoikeutta tiedekuntaan muuten kuin normaaleissa kesän valinnoissa, käyttää siirto-opiskelijan lomaketta. Samaa lomaketta käyttää myös hakija, joka on jo suorittanut yliopistollisen tutkinnon.

Ulkomailla opiskelleet

  • Ulkomailla korkeakoulukelpoisuuden saavuttaneet.

Pelkän maisterintutkinnon suoritusoikeus

  • Edellytyksenä kandidaatin tutkinto

Joustava opinto-oikeus

  • Tutkinnonsuorittaja jossakin suomalaisessa yliopistossa voi hakea opinto-oikeutta tiettyihin toisen yliopiston opintojaksoihin ns. JOO-opinto-oikeushakemisen kautta.
  • Ks. JOO-opinnot

Erillisten opintojen suoritusoikeus

  • Oikeus suorittaa erillisiä opintoja voidaan myöntää ensisijaisesti joko ammattipätevyyden lisäämiseksi tai jossakin muussa korkeakoulussa suoritettavaa tutkintoa varten. 

Perusopetukseen integroitu avoin yliopisto-opetus (POIA)

  • Oikeus suorittaa erillisiä opintoja tiedekunnassa voidaan myöntää hakijalle, joka tarvitsee opintoja esimerkiksi ammattipätevyytensä lisäämiseksi ja hänellä ei ole tutkinnonsuorittamisoikeutta (perus- tai jatko-opinto-oikeus) missään yliopistossa. POIA-opinto-oikeutta hakeville opiskelijoille ei pääsääntöisesti aseteta pohjakoulutusvaatimuksia (esim. ylioppilaat). Ohjeita.
  • POIA-opinnot LuTKissa
  • Ks. myös Avoin yliopisto

 

Viimeksi päivitetty: 5.4.2017