Harjoittelu

Yliopiston palvelut

Alla mainittujen koulutusohjelmien yhteyshenkilöiden lisäksi apua löytyy seuraavista paikoista:

HUOM: Opiskelijan tulee sopia harjoittelusta siihen liittyvän kurssin vastuuhenkilön kanssa; harjoitteluun pääsy voi esim. vaatii tiettyjen hyväksymiskriteerien täyttymistä. Tämän jälkeen opiskelija hakee itse harjoittelupaikkansa. Kun harjoittelupaikka on varmistunut, opiskelija voi hakea harjoittelutukea (ks. yllä). Harjoittelusta tehdään yliopiston (tutkinto-ohjelman) ja työnantajan välillä harjoittelusopimus, jossa määritellään harjoittelun kesto ja työtehtävät (ks. lomakesivu). Työsopimus on tehtävä erikseen.

Koulutusohjelmakohtaista tietoa

Biologia

 • Yhteyshenkilö: Amanuenssi Minna Vanhatalo.
 • Biologian opintosuunnitelmaan kuuluu pakollinen harjoittelujakso 750615S Harjoittelu sekä biotieteisiin että ekologiaan suuntautuville. Aineenopettajille harjoittelujakso ei ole pakollinen. Harjoittelujakso on suunniteltu suoritettavaksi opintojen kolmantena kesänä.
 • Harjoittelujaksosta saa opintopisteitä 5-9. Harjoittelun minimiaika on kaksi kuukautta kokopäiväistä työskentelyä, josta opiskelija saa 5 op:n merkinnän. Jos harjoitteluaika on vähintään kolme kuukautta, siitä voidaan harkinnan mukaan antaa 7 op:n merkintä edellyttäen, että harjoittelu on ollut hyvin tarkoitustaan vastaavaa ja monipuolista. Ulkomailla suoritetusta 3 kk harjoittelusta annetaan 9 op. Harjoitteluun voi yhdistää vaihto-opiskelukauden ulkomailla. Kahden kuukauden kokopäiväisestä ulkomaan harjoittelusta saa 7 op:n merkinnän.

Fysiikka

Kemia

 • Yhteyshenkilö: Amanuenssi ja opintoneuvoja Vieno Kopsa-Moilanen.
 • Työharjoitteluun kuuluu valinnaiset opintojaksot 780341A-780344A Työharjoittelu teollisuudessa #I, #II, #III ja #IV, 2-8 op).
 • Työharjoittelusta tulee tehdä raportti, jonka hyväksyy alan opettaja antaen suoritusmerkinnän edellä mainitusta opintojaksosta. Annettavat opintopisteet on suhteutettu harjoitteluaikaan.

Maantiede

 • Yhteyshenkilö: koulutussuunnittelija Katri Suorsa.
 • Harjoitteluun kuuluu valinnainen opintojakso 791616S Harjoittelu, 5 op.
 • Harjoitteluun pääsyn kriteerit ovat opinto-oppaassa (s. 443). Keskeisimmät ovat: (1) LuK-tutkinto (opiskelijalla on kandin tutkinto 21.6.2016 mennessä); (2) Opintopisteitä vähintään 120; (3) Opintoja on suoritettu keskimäärin 30 op/lukukausi.
 • Harjoittelun kesto on vähintään 1,5 kk. Maantieteen opiskelijoille hyviä työnantajia ovat perinteisesti olleet julkisen sektorin organisaatiot (kaupungit, kunnat, aluehallintoviranomaiset) mutta myös yrityssektori. Kaikki maantieteen tutkinto-ohjelman perustutkinto-opiskelijat, jotka täyttävät hakukriteerit, voivat hakea harjoittelutukea (siis myös AO-koulutuksessa olevat).
 • Harjoittelun päätyttyä opiskelija laatii 3–7-sivuisen raportin harjoittelussa suoritetuista työtehtävistä ja palauttaa sen koulutussuunnittelijalle. Harjoittelu on suoritettava vuoden loppuun mennessä.

Matematiikka

 

Viimeksi päivitetty: 29.12.2015