Hakukohteet

Tutkinto-ohjelmat ja suuntautumisvaihtoehdot (sv)

Biologian tutkinto-ohjelma

 • aineenopettajan sv; toinen opetettava aine maantiede, kemia, (psykologia tai terveystieto)
 • biotieteen sv
 • ekologian sv
 • antaa jatkokoulutuskelpoisuuden koulutusohjelman kahdessa pääaineissa joko ekologia tai genetiikka ja fysiologia

Matemaattisten ja fysiikaalisten tieteiden tutkinto-ohjelma

Fysiikka:

 • Molekyyli- ja materiaalifysiikan sv
 • Avaruusfysiikan sv
 • Biolääketieteellisen fysiikan sv
 • Aineenopettajan sv
 • Tähtitieteen sv

Matematiikka:

 • aineenopettajan sv
 • matematiikan sv
 • laskennallisen matematiikan ja datatieteen sv

Maantieteen tutkinto-ohjelma

 • aineenopettajan sv; toinen opetettava aine biologia
 • maantieteen sv, erikoistumisaloja ovat luonnon-, kulttuuri- ja matkailumaantiede, geoinformatiikka, sekä aluekehitys ja aluepolitiikka

Tiedekuntaan valituille opiskelijoille myönnetään suoritusoikeus sekä alempaan (luonnontieteiden kandidaatti, LuK) että ylempään (filosofian maisteri, FM) korkeakoulututkintoon.

Alemman korkeakoulututkinnon minimilaajuus on 180 opintopistettä ja sen voi suorittaa kolmessa vuodessa. Ylemmän korkeakoulututkinnon minimilaajuus on 120 opintopistettä ja sen voi suorittaa kahdessa vuodessa.

Aineenopettajan tutkinto - joka kuuluu kaikkiin koulutusohjelmiin - on aina ylempi korkeakoulututkinto. Muista suuntautumisvaihtoehdoista poiketen aineenopettajan sv:oon pääsy edellyttää aina erillistä hakua, ja valinta tehdään soveltuvuuskokeen ja opintomenestymisen perusteella. Valinta aineenopettajan suuntautumisvaihtoehtoon tapahtuu kolmen ensimmäisen opiskelulukukauden aikana.

Viimeksi päivitetty: 25.7.2017