Tutkimusyksiköt

Tutkimuksesta kerrotaan vielä laitosten sivuilla. Vuonna 2016 laitokset korvautuvat tutkimusyksiköillä.

Ekologia

 • Johtaja: Jari Oksanen
 • Kuvaus:
 • Tutkinto-ohjelma: Biologia

Genetiikka ja fysiologia

 • Johtaja: Jouni Aspi
 • Kuvaus:
 • Tutkinto-ohjelma: Biologia

Avaruusilmasto

 • Johtaja: Kalevi Mursula
 • Avaruusilmastossa tutkitaan Auringon magneettisen aktiivisuuden ja rakenteen pitkäaikaista (n. 10-10000 vuoden) muutosta ja sen vaikutusta Auringon magneettikentän hallitsemaan avaruuteen (ns. heliosfääri), mukaan lukien Maan lähiavaruus, ilmakehä ja ilmasto.
 • Tutkinto-ohjelma: Fysiikka

Ionosfäärifysiikka

 • Johtaja: Anita Aikio
 • Kuvaus:
 • Tutkinto-ohjelma: Fysiikka

Nano-ja molekyylisysteemit

Neurobiofysiikka

 • Johtaja: ...
 • Kuvaus:
 • Tutkinto-ohjelma: Fysiikka

NMR-spektroskopia

 • Johtaja: Juha Vaara
 • NMR-spektroskopian tutkimusryhmässä kehitetään sekä kokeellisia, että teoreettis-laskennallisia magneettiseen resonanssi-ilmiöön perustuvia menetelmiä sekä sovelletaan niitä ajankohtaisiin molekyyli- ja materiaalitutkimuksen kysymyksiin. Tarkempi kuvaus tutkimuksesta (englanniksi)  löytyy ryhmän verkkosivuilta: http://cc.oulu.fi/~nmrwww/.
 • Tutkinto-ohjelma: Fysiikka / Kemia

Teoreettinen fysiikka

 • Johtaja: Matti Alatalo
 • Kuvaus:
 • Tutkinto-ohjelma: Fysiikka

Tähtitiede

 • Johtaja: Heikki Salo
 • Kuvaus:
 • Tutkinto-ohjelma: Fysiikka

Epäorgaaninen kemia

 • Johtaja: Risto Laitinen
 • Kuvaus:
 • Tutkinto-ohjelma: Kemia

Kestävä kemia

 • Johtaja: Ulla Lassi
 • Kestävän kemian tutkimusyksikkö on kolmen tutkimusryhmän ja noin 35 tutkijan muodostama yksikkö. Yksikössä tutkitaan biomassan kemiallista (katalyyttistä) muokkausta uusiksi kemikaaleiksi, uusia biomassapohjaisia vedenpuhdistuskemikaaleja (adsorbentteja), kemiallisia (katalyyttisiä) menetelmiä (mm. katalyyttinen märkähapetus, elektrokoagulaatio) teollisten jätevesien käsittelemiseksi sekä em. liittyvää epäorgaanista hivenaineanalytiikkaa. Lisäksi tutkitaan energiaa varastoivia uusia materiaaleja mm. litiumioniakkuihin ja aurinkokennoihin.
 • Tutkinto-ohjelma: Kemia

Maantiede

 • Johtaja: Jarmo Rusanen
 • Maantieteen tieteenala on laaja, jonka kohteena ovat luonnon, kulttuurin, ihmistoiminnan ja yhteiskunnan piirteet, joita tarkastellaan alueellisista ja tilallisista näkökulmista. Oulun yliopistossa maantiede jakautuu tutkimuskohteidensa ja oppisisältöjensä osalta luonnon-, kulttuuri- ja matkailumaantieteeseen, aluekehitykseen ja aluepolitiikkaan sekä geoinformatiikkaan. Maantieteen tutkimuskohteena ovat luonnon ja yhteiskunnan alueelliset järjestelmät. Maantieteellä on välittävä asema luonnontieteiden sekä yhteiskunta- ja humanististen tieteiden välillä. Tutkimuskohteidensa laaja-alaisuuden vuoksi maantieteilijät tukeutuvat luonnon-, kulttuuri- ja yhteiskuntatieteelliseen teoria- ja menetelmäperustaan. 
 • Tutkinto-ohjelma: Maantiede

Matematiikka

 • Johtaja: Maarit Järvenpää
 • Kuvaus:
 • Tutkinto-ohjelma: Matemaattiset tieteet

Sovellettu ja laskennallinen matematiikka

 • Johtaja: Keijo Ruotsalainen
 • Kuvaus:
 • Tutkinto-ohjelma: Matemaattiset tieteet

Sovellettu matematiikka ja tilastotiede

 • Johtaja: Lasse Holmström
 • Sovelletun matematiikan ja tilastotieteen yksikön tutkimusaiheet liittyvät matemaattiseen ja tilastolliseen mallintamiseen, sekä eri tutkimuskohteista kerättyjen aineistojen (datan) analyyseihin. Esimerkkejä ovat inversio-ongelmat, matemaattinen fysiikka, tietoverkon resurssien allokointi, metallien jähmettyminen, optimaalisen kontrollin ongelmat, ilmastonmuutos, kuva-analyysi, geenien vaikutusten arviointi sekä epidemiologiset tutkimukset.
 • Tutkinto-ohjelma: Matemaattiset tieteet

 

Viimeksi päivitetty: 30.1.2017