Tutustu alaan

Kansallisia palveluita

Yliopiston palvelut

Yleistä

Luonnontieteissä perustutkimus ja soveltava tutkimus rikastuttavat toinen toisiaan: luonnontieteet ja matematiikka etsivät samanaikaisesti sekä vastauksia puhtaasti älyllisiin ongelmiin että helpottavat elämäämme tuottamalla erilaisia sovelluksia.

Luonnontieteiden opiskelu on antoisaa, mutta myös vaativaa. Opiskelussa yhdistyvät sinnikäs perusasioiden opettelu ja tutustuminen oppiaineen viimeisimpiin tutkimustuloksiin. Opintojen alkuvaiheessa on hyvä muistaa, että luonnontieteissä kaikki rakentuu aikaisemmin opitulle: mitä paremmin perusasiat osaa sitä palkitsevampaa on erikoiskurssien opiskelu.

Luonnontieteellinen koulutus antaa hyvän pohjan moninaisiin tutkimus- ja tuotekehitystehtäviin teollisuudessa, yrityksissä ja tutkimuslaitoksissa sekä toimimiseen opettajana joko perusopetuksessa, lukioissa, ammattikorkeakouluissa, yliopistoissa tai yrityksissä. Alan opettajista on jopa pulaa. Ks. myös Opintojen jälkeen.

Ihmiskunnan suhteeseen luontoon vaikuttaa olennaisesti luonnontieteiden kehittyminen: luonnon systemaattisen hyödyntämisen lisäksi myös luonnon kunnioitus sekä luonnon esteettinen ja moraalinen arvottaminen ovat syntyneet vasta modernien luonnontieteiden myötä.

 

Viimeksi päivitetty: 25.7.2017