Vaihto-opiskelu

Yliopiston palvelut

 • Vaihto-opiskelu (Ks. Miten vaihtoon -kohdasta viimeisin Vaihda maisemaa -esite. Palvelussa on tietoa mm. vaihto-ohjelmien hakuprosesseista ja rahoituksesta, sekä kuvauksia vaihto-opiskelijoiden kokemuksista.)
 • Em. ohjeista löytyvällä SoleMOVE-palvelulla voi etsiä oman alan kohteita: valitse University of Oulu (OU), kirjaudu sisään yliopiston (so. shibboleth) tunnuksella, valitse Abroad, ja valitse (Search exchange destination ruksattuna) Home unit -kohdassa oma koulutusohjelmasi (laitos) ja Type of exchange -kohdassa Studying.
 • Em. hakua voi rajata myös määrittelemällä Exchange program -kohtaan Erasmus+ joka tuottaa eurooppalaisia kohteita. Etsiä voi myös esim. NORDPLUS- tai ISEP-ohjelmia pohjoismaihin ja Pohjois-Amerikkaan.

Yleistä

Vaihto-opiskelu antaa uutta näkökulmaa opintoihin ja opettaa toimimaan kansainvälisessä ympäristössä. Vaihtoa harkitessa kannattaa huomioida mm. seuraavaa:

 • Vaihto-opinnoista saa parhaimman hyödyn LuK-opintojen loppuvaiheessa tai FM-opintojen alussa.
 • Jotta omat opinnot eivät pitkittyisi tarpeettomasti, vaihtovuoden kurssien tulee korvata Oulun yliopiston opintojaksoja. Vaihdossa voi suorittaa myös sivuaineen opintoja tai kielikursseja, ja kaikista korvaavista opinnoista pitää neuvotella etukäteen osianomaisen professorin tai muun opinnoista vastaavan kanssa.
 • Opinnot tulee suunnitella niin, että niistä kasaantuu tarpeellinen määrä opintopisteitä (op) kieli- ym. ongelmatkin huomioiden. Oulussa opintojen optimimäärä on 60 op/v, ja yksi op vastaa yhtä ECTS (the European Credit Transfer System) -pistettä.

Luonnontieteellisen tiedekunnan tasolla kansainvälisiä asioita koordinoi Tero Vedenjuoksu.

Koulutusohjelmakohtaista tietoa

Biologia

 • Yhteyshenkilö: Minna Vanhatalo
 • Vuosittain noin 15 biologian opiskelijaa opiskelee ulkomaisissa yliopistoissa.

Fysiikka

Kemia

Maantiede

Matematiikka

 • Yhteyshenkilöt:
  Peter Hästö (Matematiikka, opinto-ohjaus)
  Esa Läärä (Tilastotiede, opinto-ohjaus)
  Tero Vedenjuoksu (vaihtopaikkojen hallinnointi)

 

 

 

Viimeksi päivitetty: 29.12.2015