Valmistuminen

Tutkinnot

Koulutusdekaani myöntää tutkintotodistukset. Tutkintotodistuksia myönnetään pääsääntöisesti kerran kuukaudessa (ks. aikataulu alla). Kevään ja syksyn viimeisen valmistumispäivän yhteydessä järjestetään myös publiikki, johon ovat tervetulleita kaikki kyseisenä lukukautena valmistuvat luonnontieteen kandidaatit, filosofian maisterit ja filosofian lisensiaatit. Tutkintoa haetaan OSAT-järjestelmän kautta anomusten jättöpäivään menneessä. Publiikkiin voi ilmoittautua erikseen laittamalla viesti study.science@oulu.fi. Luonnontieteen publiikkiin voi kutsua kaksi vierasta sekä yhden henkillökuntaan kuuluvan. Ilmoittautumisen yhteydessä kertoa mahdolliset erityisruokavaliot ja allergiat. Tohtoritutkintojen valmistumisaikataulu poikkeaa allaolevasta, mutta myös niitä on anottava OSAT-järjestelmästä.

Miten valmistun?

Valmistuaksesi luonnontieteiden kandidaatiksi (LuK) tai filosofian maisteriksi (FM) olethan ajoissa liikkeellä. Tutkinnon anomiseen liittyvät seuraavat vaiheet:

  1. Pyydä sivuaineiden koostaminen sen tiedekunnan koulutuksen lähipalvelupisteestä, johon olet sivuaineen tehnyt. Tietoa pyytäessä kannattaa laittaa viestin oma nimi, opiskelijanumero, tutkinto-ohjelma ja tieto siitä, mitä opintoja haluat koostettavan. Koulutuksen lähipalvelupisteiden yhteystiedot löydät täältä.
  2. Varmista että kaikki kyseiseen tutkintoon vaadittavat opinnot ovat suoritettu hyväksytyn HOPSin mukaisesti. Opintosuoritus on oltava rekisterissä viimeistään tutkintoanomuksen jättöpäivään mennessä. Jos ei ole, valmistuminen siirtyy
  3. Tutkielma (kandidaatintutkielma tai pro gradu -tutkielma) on palautettu arvosteltavaksi Laturi-järjestelmään ja kandidaatintutkielma tai pro gradu -tutkielma sekä siihen liittyvä kypsyysnäyte on hyväksytty
  4. Päivitä EHOPS tai tutkinto-ohjelmasi käytänteitä vastaava HOPS ja hyväksytä se.
  5. Täytä tutkintoanomus OSAT-järjestelmässä. Varmista että olet lähettänyt lomakkeen. Yksityiskohtaiset ohjeet tutkintotodistushakemuksen täyttämisestä löydät täältä. Jos havaitset OSAT-järjestelmän toiminnassa virheitä tai jos eteesi tulee ongelmatilanne, jos mahdollista ota talteen ruudun kuvakaappaus ja kirjoita lyhyt kuvaus siitä mitä tapahtui. Neuvonta ja tuki osat(at)oulu.fi.

Todistuksen voit hakea Luonnontieteellisen tiedekunnan koulutuksen lähipalvelupisteestä (G-katu). Myös nimetty asiamies voi noutaa todistuksen (valtakirja vaaditaan). Voimme myös postittaa tutkintotodistuksen, jos niin haluat.

 

Anomusten jättöpäivät ja vastaavat valmistumis- sekä publiikkipäivämäärät 2017-2018

 


TUTKINTOANOMUKSEN JÄTTÖPÄIVÄ VALMISTUMISPÄIVÄ JA PUBLIIKKI
4.8.2017

24.8.2017 (Huom. Kaikki suorituksen oltava kirjattuna ja ilmoittautuminen yliopistoon oltava hoidettu. Muuten todistuksen myöntö siirtyy seuraavan todistuspäivään.)

1.9.2017 21.9.2017, publiikki kello 14-16, L9
29.9.2017 19.10.2017, publiikki kello 14-16, L8
3.11.2017 23.11.2017, publiikki kello 14-16, L8

24.11.2017

18.12.2017, publiikki kello 14-16, L7

18.12.2017 25.1.2018
15.1.2018 22.2.2018
19.2.2018 22.3.2018
12.3.2018 19.4.2018
23.4.2018 24.5.2018
21.5.2018 18.6.2018, publiikki kello 14.00

 

Kandipalaute

Kandipalaute on valtakunnallinen opiskelijapalautekysely, joka selvittää kandidaatintutkinnon suorittaneiden opiskelijoiden tyytyväisyyttä yliopistoonsa ja heidän kokemuksiaan opintojen sujumisesta. Kandipalaute-kysely lähetetään jokaiselle kandidaatiksi valmistuvalle opiskelijalle yksilöllisessä aikataulussa heti, kun opiskelijan suorittama tutkinto on kirjattu Oodi-järjestelmään. Osa yliopistojen rahoituksesta on sidottu Kandipalaute-kyselyyn. Anna siis äänesi kuulua! Lue lisää kandipalautteesta täältä.

Alumni-verkosto

Oulun yliopiston alumneja ovat kaikki Oulun yliopistossa tutkinnon (kandidaatti, maisteri, lisensiaatti, tohtori, erikoislääkäri) ja MBA:n tai eMBA:n suorittaneet. Oulun yliopiston alumneja on yli 50 000. Alumnikunta vahvistuu joka vuosi yli tuhannelle uudella maisterialumnilla ja noin sadalla tohtorialumnilla. Kaikki alumnit ovat lämpimästi tervetulleita alumniverkostoon. Liity sinäkin Oulun yliopiston alumniverkostoon.

Tutkinnon täydentäminen valmistumisen jälkeen

Jos olet valmistunut luonnontieteellisestä tiedekunnasta, sinulla on automaattisesti oikeus täydentää opintoja luonnnontieteellisessä tiedekunnassa kahden vuoden ajan valmistumisen jälkeen. Jos haluat täydentää opintoja luonnontieteellisessä tiedekunnassa yli kaksi vuotta valmistumisen jälkeen, pyydä rekisterin avausta johtajava koulutusasiantuntija Katri Suorsalta sähköpostitse. Kerro sähköpostissa, mitä opintoja haluat täydentää ja miksi. Erillistä lomaketta rekisterin avaukseen ei käytetä.

Tutkinto-ohjelmakohtaista lisätietoa

Maantieteen tutkinto-ohjelman FM-stipendin (500€) saamisen edellytyksenä on maisteriksi valmistuminen alle viidessä vuodessa (poissaolot huomioiden; asevelvollisuus, vanhempainvapaat jne.) sekä opintomenestys joko pääaineen opinnoissa tai pro gradu -tutkielmassa (arvosana vähintään 4/5). Stipendiä haetaan tutkimusyksikön johtajalta kirjallisesti valmistumisen jälkeen, viimeistään saman kalenterivuoden aikana.

Viimeksi päivitetty: 8.1.2018