Opintoneuvonta

Henkilökohtainen opintoneuvonta

Tietojenkäsittelytieteiden laitoksella opintoneuvontaa saat opintoneuvojilta. Myös opetushenkilökunta antaa opintoneuvontaa pitämistään kursseista. Lisäksi fuksit saavat pienryhmäohjauksessa syksyisin opintoneuvontaa.

Opiskelijakeskuksessa on useita eri palveluntuottajia, josta saat tietoa opintoihin liittyvistä palveluista, opiskelijavaihdosta, ulkomaan harjoittelusta, uraohjauksesta ja opintososiaalista eduista.

Opintoneuvonta kirjallisessa ja sähköisessä muodossa

Opinto-opas on opintojen suunnittelun tärkein väline. Pääkirjaston löydät kaikki Oulun yliopiston opinto-oppaat. Pääkirjastosta löytyy myös muiden Suomen yliopistojen ja korkeakoulujen opinto-oppaita. Tärkeää informaatiota on myös laitoksen ilmoitustauluilla ja opiskelijakiltamme Blankon www-sivuilla. Katso myös opintoneuvonnan webbisivut.

Opintoneuvojat ja heidän vastuualueensa

Sähköpostiosoitteet opintoneuvojille ovat muotoa etunimi.sukunimi @ oulu.fi.

Amanuenssi Heli Alatalo

Puhelin: 040 673 4105
Huone TÄ 303
Tavattavissa virka-aikana tai sopimuksen mukaan.

 • opintoneuvonta, pääaineopinnot
 • valmistumisvaiheessa olevat opiskelijat
 • orientoivat opinnot 1. vuoden LuK-opiskelijoille
 • opetuksen arviointiryhmä (OAR)
 • lukujärjestysasiat
 • AMK-yhteistyö

Amanuenssi Risto Nuutinen

Puhelin: 050 527 1677
Huone TÄ 305
Tavattavissa virka-aikana tai sopimuksen mukaan.

 • opintoneuvonta, pääaine- ja sivuaineopinnot
 • jatko-opinnot (FL, FT)
 • valmistumisvaiheessa olevat  opiskelijat
 • international students and GS3D
 • vaihto-opiskelijat
 • erillisopinto-oikeudet

 

Lehtori Juha Iisakka

Puhelin 0294 48 1895
Huone GF 303-2

 • vaihto-opiskelijat/exchange students
 • kv-opintojen korvaavuusasiat
 • ERASMUS-vaihto

Luonnontieteellinen tiedekunta

Opintoasiainsihteeri Päivi Mäntyniemi

Puhelin: 0294 48 1919
Tavattavissa virka-aikana luonnontieteellisen tiedekunnan palvelupisteessä.

 • perus- ja jatko-opiskelijoiden opintosuoritukset
 • valmistumiseen liittyvät asiat
 • tentteihin ja tenttitilaisuuksiin liittyvät asiat

Koulutuspäällikkö Heikki Kuoppala

Puhelin 0294 48 1052
Tavattavissa virka-aikana tai sopimuksen mukaan.

 

Viimeksi päivitetty: 17.12.2013