Opintovaatimukset maantiede

Tohtorintutkinto-ohjelma: Maantiede
Vastuuhenkilö: Jarmo Rusanen

Kokonaisopintopistemäärä: 25 op

Tieteenalakohtaiset opinnot 16 - 21 op:

  • Tutkimussuunnitelmaseminaari 4 op
  • Muut tieteenalakohtaiset opinnot 12 - 17 op

Yleis- ja valmiustaito opinnot 4 op:

  • Johdatus tohtoriopintoihin 1 op
  • Tieteen etiikka 2 op
  • Seurantaryhmän tapaamiset 1 op

Opetustehtävät 0-5 op (kun opiskelija on suorittanut vähintään 2 op korkeakoulupedagogiikan opintoja)

Lisätietoja:
Jos opiskelija ei ole suorittanut perustutkintoa maantieteestä tai aluetieteistä, hänen tulee perehtyä vähintään 10 opintopisteen laajuudella maantieteen oppialan historiaan, kehitykseen ja nykykeskusteluun. Suoritustavasta sovitaan ohjaajan kanssa.

 

Tohtorintutkinto-ohjelman rakenteessa on esitetty suosituksia opintojen aikataulutuksesta sekä joitakin ehdotuksia kursseista ja muista aktiviteeteista, jotka voisivat olla hyödyllisiä tällä alalla:
Rakenne 2017-2018
 

Viimeksi päivitetty: 31.1.2017