Elektroniikka ja tietoliikennetekniikka

Elektroniikka ja tietoliikennetekniikka, Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan tutkinto-ohjelma, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3 v + 2 v)
 

  • Opit suunnittelemaan elektroniikka- ja tietoliikenneratkaisuja, jotka vaikuttavat ihmisten elämään kaikkialla maailmassa

  • Diplomi-insinöörinä työllistyt asiantuntijaksi tuotekehitys- ja tutkimusorganisaatioihin ja ratkaiset globaaleja haasteita

  • Laajat yhteistyöverkostot ovat käytössäsi ensimmäisestä opiskelupäivästä lähtien

Lue lisää ja hae

Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan tutkinto-ohjelma antaa laajan ja syvällisen pohjan monipuoliselle, mielenkiintoiselle työuralle elektroniikan ja tietoliikenteen asiantuntija- ja johtotehtäviin. Koulutus perustuu kansainvälisesti korkeatasoisen tutkimuksen tuottamaan uusimpaan tietoon. Opinnot valmentavat myös tiedon soveltamiseen ja jatkuvaan uuden oppimiseen työelämässä.

Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan kandidaattiopinnoissa pääpaino on matematiikan, fysiikan ja signaalinkäsittelyn ohella ammattiaineissa kuten elektroniikkasuunnittelu, tietokonetekniikka ja ohjelmointi, mittaustekniikka, teknillinen fysiikka sekä tietoliikennetekniikka. Opinnot on ryhmitelty siten, että opiskelijan ammattiosaaminen karttuu heti ensimmäisestä opintovuodesta lähtien.

Diplomi-insinöörin tutkinnon suuntautumisvaihtoehtoja ovat:

  • Elektroniikan materiaalit ja komponentit
  • Elektroniikan suunnittelu
  • Fotoniikka ja mittaustekniikka
  • Radiotekniikka
  • Tietoliikennetekniikka

Erikoistuminen suuntautumisvaihtoehtoihin tapahtuu opintojen kandidaattivaiheen jälkeen.

Elektroniikka ja tietoliikennetekniikka ovat aidosti kansainvälisiä teollisuuden aloja. Oulun seudun ict-alan yritykset ovat globaalisti merkittäviä ja niiden verkostot kattavat koko maailman. Jo opintojen aikana tulevat tutuksi opiskelijat eri maista ja halutessaan pääsee opiskelu- tai harjoitteluvaihtoon lähes mihin maailmankolkkaan tahansa.

Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan diplomi-insinöörit ovat kysyttyjä osaajia, joiden tarve on globaalisti kasvava. Opiskelijat suorittavat kesäisin työharjoittelujaksoja teollisuudessa jopa heti ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen. Varhainen harjoittelu takaa myös valmistumisen jälkeisen työpaikan hyvällä palkalla.

Koulutuksen pääpaino on elektroniikka- ja tietoliikenneteollisuuden tuotekehityksessä, tutkimuksessa ja tuotannossa. Diplomi-insinöörin tutkinnon suorittaneella on syvälliset tiedot valitsemaltaan alueelta ja hän osaa soveltaa niitä suuntautumisvaihtoehtonsa mukaiseen tuotekehitykseen, tuotantoon, markkinointiin sekä johtamiseen.

Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan diplomi-insinöörit kehittävät kestäviä ja vastuullisia teknologiaratkaisuja, esimerkiksi vuorovaikutteisia laitteita, painettavaa älyä, langattomia ohjaus- ja mittausjärjestelmiä tai tehokkaampia tietoliikenneverkkoja.

Valmistuneiden työnimikkeitä voivat olla muun muassa: Account Manager, Development Manager, projektipäällikkö, R&D-insinööri, RF insinööri, Senior Specialist, Senior Design Engineer, Senior IPR Specialist, suunnitteluinsinööri, Test Engineer, toimitusjohtaja, tutkija.