Yliopistokollegio

Jäsen
1.1.2014–31.12.2017

Henkilökohtainen varajäsen
1.1.2014–31.12.2017

I ryhmä

 

Eero Hanski, professori Juha Pekka Lunkka, professori
Rainer Mahlamäki, professori Matti Sanaksenaho, professori
Peppi Karppinen, professori  
Marja-Leena Huotari, professori Matti Lehtihalmes, professori
Juhani Niskanen, professori,
puheenjohtaja
Pekka Kess, professori
Jouni Pursiainen, professori Jarkko Saarinen, professori
Juha Risteli, professori Kaisa Tasanen-Määttä, professori
Timo Ojala, professori Timo Rahkonen, professori
Petri Sahlström, professori Pauliina Ulkuniemi, professori
Vesa Puuronen, professori  


II ryhmä

 

Juha Ahola, yliopistonlehtori Henrik Hedberg, yliopisto-opettaja
Anita Aikio, yliopistotutkija Taina Välimaa, akatemiatutkija
Jouni Aspi, johtaja,
varapuheenjohtaja
Satu Nätti, yliopistotutkija
Tuomo Glumoff, yliopistonlehtori Satu Syrjälä, sopimussihteeri
Timo Kokkonen, yliopisto-opettaja Vesa Virtanen, johtaja
Vesa-Matti Sarenius, yliopisto-opettaja Heli Koskimäki, tutkijatohtori
Raimo Tervola, huoltoinsinööri Pirkko Viitala, laboratoriopäällikkö

 
III ryhmä

 

Ramin Akhi, hammaslääketieteen kandidaatti

Pekka Rihko, filosofian ylioppilas

Miina-Anniina Heiskanen, kauppatieteiden ylioppilas

Sonja Pikkupeura, filosofian ylioppilas

Riikka Luukela, kasvatustieteiden ylioppilas (varhaiskasvatus)

Heli Lounila, kasvatustieteiden ylioppilas

Pia Pinnola, kauppatieteiden ylioppilas

Antero Metso, diplomi-insinööri

Vilma-Riikka Tiittanen, kasvatustieteiden ylioppilas

Kalle Parviainen, humanististen tieteiden kandidaatti
Joni Ollikainen, filosofian ylioppilas Teemu Tuovinen, luonnontieteiden ylioppilas

Ville Saviluoto, kasvatustieteiden ylioppilas

Iida Kaikkonen, tekniikan kandidaatti

Yliopistokollegion tehtävistä on säädetty yliopistolain 22 §:n 4 momentissa:

Yliopistokollegion tehtävänä on:
1) päättää hallituksen jäsenmäärästä sekä hallituksen ja sen jäsenten toimikauden pituudesta;
2) valita 15 §:n 4 momentissa tarkoitetut (yliopistoyhteisön ulkopuoliset) jäsenet yliopiston hallitukseen;
3) vahvistaa 15 §:n 2 momentissa tarkoitettujen yliopistoyhteisön ryhmien valinnat hallituksen jäseniksi;
4) vapauttaa hallituksen jäsen tehtävästään hallituksen esityksen perusteella;
5) valita yliopiston tilintarkastajat;
6) vahvistaa yliopiston tilinpäätös ja toimintakertomus sekä päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja rehtorille;
7) päättää vahingonkorvauskanteen nostamisesta hallituksen jäsentä, rehtoria ja tilintarkastajaa vastaan;
8) päättää hallituksen jäsenen vapauttamisesta tehtävästään 65 §:n 3 momentin mukaisesti.

Viimeksi päivitetty: 27.9.2017