Yliopistokollegio

Jäsen
1.1.2018–31.12.2021

Henkilökohtainen varajäsen
1.1.2018–31.12.2021

I ryhmä

 

Seppo Vainio, professori  
Tiina Kinnunen, professori Mirja Illikainen, professori
Maija-Leena Huotari, professori  
Mirka Hintsanen, professori  
Risto Kerkelä, professori  
Johanna Uusimaa, professori  
Jouni Aspi, professori  
Mikko Puhakka, professori  
Keijo Ruotsalainen, professori  
Juhani Niskanen, professori  


II ryhmä

 

Juha Ahola, yliopistonlehtori Vaili Jämsä-Uusitalo
Ville Isoherranen, johtaja  
Hannu Juuso, rehtori Helena Miettunen
Timo Kokkonen, yliopisto-opettaja Vesa Virtanen
Jaana Lehtosaari, opintoasiainsihteeri Jan Hermes
Minna Sääskilahti, yliopistonlehtori  
Pirkko Viitala, laboratoriopäällikkö Leila Paavola-Ruotsalainen

 
III ryhmä

 

Elina Honkanen, opiskelija

Ina Hourula

Riikka Luukela, opiskelija

Mirja Mustapirtti

Eero Martikainen, opiskelija

Lauri Moilanen

Ville Mukka, opiskelija

Janne-Pekka Niemimäki

Eelis Palokangas, opiskelija

Tino Nissinen
Jenny Vaara, opiskelija Liisa Komminaho

Jussi Vaara, opiskelija

Paavo Kastikainen

Yliopistokollegion tehtävistä on säädetty yliopistolain 22 §:n 4 momentissa:

Yliopistokollegion tehtävänä on:
1) päättää hallituksen jäsenmäärästä sekä hallituksen ja sen jäsenten toimikauden pituudesta;
2) valita 15 §:n 4 momentissa tarkoitetut (yliopistoyhteisön ulkopuoliset) jäsenet yliopiston hallitukseen;
3) vahvistaa 15 §:n 2 momentissa tarkoitettujen yliopistoyhteisön ryhmien valinnat hallituksen jäseniksi;
4) vapauttaa hallituksen jäsen tehtävästään hallituksen esityksen perusteella;
5) valita yliopiston tilintarkastajat;
6) vahvistaa yliopiston tilinpäätös ja toimintakertomus sekä päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja rehtorille;
7) päättää vahingonkorvauskanteen nostamisesta hallituksen jäsentä, rehtoria ja tilintarkastajaa vastaan;
8) päättää hallituksen jäsenen vapauttamisesta tehtävästään 65 §:n 3 momentin mukaisesti.

Viimeksi päivitetty: 16.4.2018