University of Oulu, 2016

Valintakokeet

Valintakokeet

Oulun yliopisto ei lähetä erillistä kutsua valintakokeisiin, ellei valintaperusteissa toisin mainita. Tutustu siis hyvissä ajoin alla oleviin valintakoeaikoihin ja -paikkoihin. Valintakokeisiin voivat osallistua vain ne hakijat, jotka ovat tallentaneet sähköisen hakemuksen määräaikaan mennessä.

Pääosa valintakokeista pidetään Linnanmaan kampuksella. Tutustu etukäteen kampuskarttaan! Koepaikalle on hyvä saapua hyvissä ajoin ennen kokeen alkua.

Ota valintakokeeseen mukaan tavalliset kirjoitusvälineet sekä virallinen henkilöllisyystodistus (virallinen henkilökortti, passi), ajokortti tai kuvallinen Kela-kortti. Jos sinulla ei vielä ole em. henkilöllisyystodistusta, hanki sellainen hyvissä ajoin ennen koetta. Koulujen oppilaskuntien kortit tms. eivät ole virallisia henkilöllisyystodistuksia.

Tarkista valintaperusteista, mitä muita tarvikkeita, laskimia tms. voit ottaa mukaasi kokeeseen.

Lue lisää valintakokeen erityisjärjestelyistä.

 

Päivämäärä

Kellonaika

Sali

Humanistiset ja yhteiskuntatieteelliset alat

Historia

8.5.2018

9-12

L1

Informaatiotutkimus

22.5.2018

13-16

HU106

Kulttuuriantropologia ja arkeologia

18.5.2018

13-17

L4

Saamelainen kulttuuri

22.5.2018

9-12

HU111

Englantilainen filologia

9.5.2018

13-16

L1

Germaaninen filologia

18.5.2018

9-12

HU106

Ruotsin kieli

15.5.2018

9-12

L4

Kirjallisuus ja suomen kieli

17.5.2018

13-17

L4

Saamen kieli

21.5.2018 Valintakoe

21.5.2018 Haastattelu

9-12

12-14

HU111

HU111

Logopedia

14.5.2018
Ei erillistä
soveltuvuuskoetta

9-12

L1

       

Kasvatusalat

Erityispedagogiikka

26.4.2018 VAKAVA –koe

4.-5.6.2018 Soveltuvuuskoe

13-16

 

Salijako: klikkaa tästä

kasvatustieteellisen tiedekunnan tiloissa

Intercultural Teacher Education

7.-8.6.2018

8-

L6

Kasvatustieteet

22.5.2018

9-13

L1

Luokanopettaja

 

26.4.2018 VAKAVA –koe

6.-7.6.2018 Soveltuvuuskoe

 

13-16

Salijako: klikkaa tästä

Musiikkikasvatus

 

21.-23.5.2018 Valintakoe

29.-31.5.2018 Soveltuvuuskoe

8-

kasvatustieteellisen tiedekunnan tiloissa

Varhaiskasvatus

26.4.2018 VAKAVA –koe

29.5.- 31.5.2018 Soveltuvuuskoe

13-16

Salijako: klikkaa tästä

 

Varhaiskasvatus, kandidaatin tutkinto

 

26.4.2018 VAKAVA –koe

29.5.- 31.5.2018 Soveltuvuuskoe

 

13-16

                    Salijako: klikkaa tästä

 

Kauppatieteet

Kauppatieteet

6.6.2018

12-15

Linnanmaan kampus, sali ilmoitetaan koepäivänä, saavu paikalle ajoissa!

 

 

 

 

Luonnontieteet

Biokemia

18.5.2018

12-15

L3, L10, PR104

Biologia

17.5.2018

10-14

L1 ja L5

Geotieteet

29.5.2018

13-16

L8

Kemia

6.6.2018
Valintakoe tarkoitettu vain ei-ylioppilaille

10-13

L9

Maantiede

28.5.2018

9-13

L1

Matematiikka ja fysiikka

23.5.2018

10-13

PR101

Matemaattisten aineiden opettaja

5.6.2018

8-16

IT105, IT106, IT133

 

 

 

 

Lääketieteet

Hammaslääketiede

16.5.2018

9-14

Linnanmaan kampus

Lääketiede

16.5.2018

9-14

Linnanmaan kampus

 

 

 

 

Terveys- ja hyvinvointialat

Hoitotiede

15.5.2018

12-16

Kontinkankaan kampus, K101 (Aapistie 7A)

Terveyshallintotiede

15.5.2018

12-16

Kontinkankaan kampus, K101 (Aapistie 7A)

 

 

 

 

Tekniikan alat

Arkkitehtuuri

21.5.2018  Matematiikka

4.-7.6.2018  Piirustus- ja suunnittelukoe

13-16

arkkitehtuurin piirustussali

arkkitehtuurin piirustussali

Kaivos- ja rikastustekniikka

29.5.2018   Matematiikka

30.5.2018  Kemia

30.5.2018  Fysiikka

 

 

14-17

9-12

14-18

 

 

L1, L3, L4, L5, L6, IT116

L1

L1, L3, L4, L5, L6, IT116

Konetekniikka

29.5.2018  Matematiikka

30.5.2018  Fysiikka

14-17

14-18

L1, L3, L4, L5, L6, IT116

L1, L3, L4, L5, L6, IT116

Prosessitekniikka

29.5.2018  Matematiikka

30.5.2018  Kemia

30.5.2018  Fysiikka

 

14-17

9-12

14-18

 

L1, L3, L4, L5, L6, IT116

L1

L1, L3, L4, L5, L6, IT116

Ympäristötekniikka

29.5.2018  Matematiikka

30.5.2018  Kemia

30.5.2018  Fysiikka

 

14-17

9-12

14-18

 

L1, L3, L4, L5, L6, IT116

L1

L1, L3, L4, L5, L6, IT116

Elektroniikka ja tietoliikennetekniikka

29.5.2018  Matematiikka

30.5.2018  Kemia

30.5.2018  Fysiikka

 

14 - 17

9-12

14 - 18

 

L1, L3, L4, L5, L6, IT116

L1

L1, L3, L4, L5, L6, IT116

Tuotantotalous

29.5.2018  Matematiikka

30.5.2018  Fysiikka

 

14-17

14-18

 

L1, L3, L4, L5, L6, IT116

L1, L3, L4, L5, L6, IT116

 

 

 

 

Tietojenkäsittely ja tietoliikenne

Tietojenkäsittelytiede

28.5.2018

10-14

L3

Tietotekniikka

29.5.2018 Matematiikka

30.5.2018 Kemia

30.5.2018 Fysiikka

 

14 - 17

9-12

14 - 18

 

L1, L3, L4, L5, L6, IT116

L1

L1, L3, L4, L5, L6, IT116

Valintakokeen erityisjärjestelyt

Jos hakija vamman, sairauden, lukihäiriön tai jonkin muun erityisen syyn vuoksi tarvitsee erityisjärjestelyjä valintakokeessa (esim. lisäaika, lisävalaistus, jokin muu tekninen apuväline tai muu erityisjärjestely), hänen

tulee täyttää ja toimittaa korkeakoululle kirjallinen erityisjärjestelyjä koskeva hakemus, johon liitetään mukaan lääkärintodistus tai muu vastaava lausunto vamman tai sairauden laadusta tai esim. lukihäiriöstä. Lomake tulostetaan täältä. Hakijan tulee huomioida myös mahdolliset hakukohteiden omat tarkemmat ohjeet. Kunkin hakijan tilanne harkitaan erikseen.

Hakemus, jossa on eriteltynä hakijan pyyntö tulevaan haun valintakokeeseen liittyviin erityisjärjestelyihin, on toimitettava liitteineen 13.4.2018 klo 15.00 mennessä Oulun yliopiston hakijapalveluihin.

Vain akuuteissa poikkeustapauksissa em. määräajan jälkeen ennen valintakoetta lähetetty pyyntö otetaan käsiteltäväksi. Voi olla tilanteita, että erityisjärjestelyjä ei voida myöntää, jos hakijan yhteydenotto tulee valintakoe huomioiden liian myöhään tai erityisjärjestelyt todetaan muutoinkin mahdottomaksi järjestää.

Kasvatusalan VAKAVA -koe

Jos hakija tarvitsee erityisjärjestelyitä valintakokeessa, on hakijan tai häntä avustavan henkilön tehtävä hakemus siihen yliopistoon, jossa hän osallistuu VAKAVA-kokeeseen.

Eri yliopistoilla saattaa olla eri periaatteita ja määräaikoja erityisjärjestelyjen hakemiseksi, mutta VAKAVA-koetta koskevissa erityisjärjestelyissä noudatetaan yhteisiä valtakunnallisia ohjeita.

VAKAVA-kokeessa lisäaikaa voidaan myöntää 30 minuuttia.

Erityisjärjestelyhakemus tulee tehdä heti opiskelupaikkahakemuksen jättämisen jälkeen, mutta kuitenkin viimeistään hakuajan päättymiseen mennessä 28.3.2018, jotta tarvittavat järjestelyt ehditään tehdä. Kyseisen ajankohdan jälkeen saapunut hakemus voidaan hyväksyä vain siinä tapauksessa, että hakija osoittaa, että tarve erityisjärjestelyihin on syn- tynyt hakuajan päättymisen jälkeen.

Erityisjärjestelyitä hakevan on liitettävä hakemukseen erikoislääkärinlausunto tai muu siihen rinnastettava asiantuntija- lausunto, josta selviää vamman tai sairauden laatu ja erityisjärjestelyn tarve. Lausunto ei vanhene. Lukemisen ja kirjoit- tamisen vaikeuden todentamiseksi riittää erityisopettajan, psykologin tai puheterapeutin lausunto. Lukemisen ja kirjoit- tamisen vaikeuden asteella ei ole merkitystä. Todistukseksi erityisjärjestelyjen tarpeesta hyväksytään myös ylioppilas- tutkintolautakunnan erityisjärjestelypäätös. 

Lääketieteellisten alojen valintakoe

Lääketieteellisten alojen valinnassa valintakokeen erityisjärjestelyhakemus tulee jättää viimeistään 28.3.2018 klo 15.00. 

 

Viimeksi päivitetty: 7.5.2018